John Deere HarvestLabAMS

  • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
  • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
  • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
  • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed.
Udskriv
PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab 3000 - finsnitter

Vandindholdet i afgrøden kan variere med op til over 20-% på den samme mark, hvorfor der kræves forskellig snitlængde for at sikre optimal sammentrykning af ensilagen uden iltlommer. Ved montering på en John Deere finsnitter sørger HarvestLab 3000 for automatisk indstilling af snitlængden på basis af tørstofindholdet.
Ud-over tørstof kan den også give yderst præcise udlæsninger i realtid af råprotein, stivelse, råfibre, NDF, ADF, sukker og råaske.

HarvestLab 3000 - gyllevogn

Med en John Deere gødningssensor kan du nu nyde godt af den branchemæssige fordel ved at kunne påføre N, P, K præcist på basis af målværdier for næringsstoffer og grænseværdier i kg/ha og endda udnytte doseringskort over bestemte placeringer.
En John Deere gødningssensor kan ikke bare analysere indholdsstofferne under påfyldningen, men også under udbringning i det øjeblik, næringsstofferne lander på jorden. Det er en uvurderlig fordel frem for andre systemer, eftersom der tages højde for de naturlige variationer i næringsindholdet og sammenpresning under transport, hvilket der kompenseres for med automatisk hastighed i realtid og/eller regulering af gennemstrømningshastigheden. Desuden kan du trådløst overføre data fra gødningssensoren til John Deere kontrolcentret, hvor de kan behandles yderligere.

HarvestLab 3000 - mobilt laboratorium

HarvestLab 3000 kan også anvendes som en laboratorieenhed i lageranlæg eller på et hjemmekontor, så du får glæde af det året rundt. Når enheden tilsluttes strømudtaget på et køretøj, er du 100 % mobil, og samtidig modtager du øjeblikkelig information, uanset hvor du er. Resultater i realtid hjælper dig med at sikre korrekt håndtering af ensilage, nøjagtig fodertildeling og optimal dyresundhed. Du sparer dermed unødvendige tilsætningsstoffer, samtidigt med at du får mere ud af din kød-, mælke- eller biogasproduktion. På den måde får du et større udbytte af din bedrift.

PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab 3000 - gyllevogn

Med en John Deere gødningssensor kan du nu nyde godt af den branchemæssige fordel ved at kunne påføre N, P, K præcist på basis af målværdier for næringsstoffer og grænseværdier i kg/ha og endda udnytte doseringskort over bestemte placeringer.
En John Deere gødningssensor kan ikke bare analysere indholdsstofferne under påfyldningen, men også under udbringning i det øjeblik, næringsstofferne lander på jorden. Det er en uvurderlig fordel frem for andre systemer, eftersom der tages højde for de naturlige variationer i næringsindholdet og sammenpresning under transport, hvilket der kompenseres for med automatisk hastighed i realtid og/eller regulering af gennemstrømningshastigheden. Desuden kan du trådløst overføre data fra gødningssensoren til John Deere kontrolcentret, hvor de kan behandles yderligere.

PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab 3000 - mobilt laboratorium

HarvestLab 3000 kan også anvendes som en laboratorieenhed i lageranlæg eller på et hjemmekontor, så du får glæde af det året rundt. Når enheden tilsluttes strømudtaget på et køretøj, er du 100 % mobil, og samtidig modtager du øjeblikkelig information, uanset hvor du er. Resultater i realtid hjælper dig med at sikre korrekt håndtering af ensilage, nøjagtig fodertildeling og optimal dyresundhed. Du sparer dermed unødvendige tilsætningsstoffer, samtidigt med at du får mere ud af din kød-, mælke- eller biogasproduktion. På den måde får du et større udbytte af din bedrift.