Powergard til Selvkørende sprøjter

Oplev fornemmelsen af PowerGard

Selvkørende sprøjter

KOMPONENTER DÆKKET PÅ SELVKØRENDE SPRØJTER*POWERGARD PROTECTIONPOWERGARD PROTECTION PLUS

Motor

Hovedmotor

Hjælpekomponenter til motor

Indsugnings- & udstødningssystem
Motorens elektriske dele
Motorens kølesystem
System til brændstoftilførsel

 

Elektrisk

Elektriske systemer

 

Drivlinje

Transmission, differentiale & slutdrev
Gearkasser & Transmissionens slutdrev
Hydrostatiske oliereservoirer, køleenheder

Sporviddeindstilling &
affjedring

Luftfjedre, automatisk nivelleringssystem, affjedringskomponenter

 

Styretøj, bremser

Våde bremsekomponente (uden tørre driftsbremser)
Bremseventil og tilhørende dele
Parkeringsbremse
Styretøj
Styrecylindre
Styreelektronik - AutoTrac

Hydraulik

Hydrauliksystem

 

Ramme, vanger,
diverse

Ramme
Tank til håndvask, højtryksrenser
Krog til løftearm

Ramme, vanger,
diverse

A/C-komponenter (tørreenhed, fordamper, kondensator, kompressor)

 

Førerplatform

Skærme, antenner, styresystem
Førerens kontrolpanel
Førerkabine
Håndtag, afsatser og trin

 

Indbygget luft/
skummarkør

Pneumatisk kompressor, filter, luftreservoir, tørreenhed (uden
sprøjtekomponenter til væskesystem)

 

Tørkassespreder

Tørkassespreder

 

Sprøjtestyring

Sprøjtetank
Skylletank
Sprøjtepumpe
(undtaget komponenter i kontakt med sprøjtevæske)
Trykregulatorventil (undtaget membran)
Præparatfylder