Mejetærsker-kalkulator Hero Image

Mejetærsker-kalkulator

John Deere mejetærsker-kalkulator

kaster lys over fakta for optimering af din bedrift. Den hjælper dig til:

  • at finde muligheder for reduktion af omkostninger (f.eks. sliddele)
  • at øge din indtjening (takket være reducerede tab, bedre kornkvalitet eller flere halmballer pr. hektar).

Vælg blot hvad du ønsker at beregne og følg instruktionerne.

Din John Deere forhandler

står klar til at hjælpe dig med at finde muligheder for forbedring af overskuddet i din bedrift med professionelle demonstrationer, der benytter værktøjer til måling af den forskel John Deere mejetærskere gør for dit lokale markarbejde!

Hvis du beregner dit halmudbytte i ton pr. hektar er denne kalkulator noget for dig. Beregn værdien af halm på marken i euro pr. hektar. Indtast det areal du normalt høster og høstudbyttet og prisen pr. ton. Efter en John Deere mejetærskerdemo har du måske bemærket, at John Deere mejetærskere efterlader mere halm end din aktuelle mejetærsker takket være det unikke afgrødeflowkoncept. Hvis du vil forstå hvad for eksempel 20% mere halm betyder i euro pr. hektar indtastes “20” i feltet. Kalkulatoren fortæller dig den ekstra indtjening du kan have i lommen i euro pr. hektar eller hele dit høstede areal pr. år!

Kalkulator

Afgrøde
Areal
ha
Kornudbytte
Markedspris
Ekstra mængde af halm, som kan presses efter en John Deere mejetærsker
%

Resultat

Samlet halmudbytte 2.500 t
Samlet profit 250,00 € / ha
Ekstra fortjeneste med John Deere mejetærskeren 25,00 € / ha
Ekstra fortjeneste med John Deere mejetærskeren 12.500,00 €

Spørg din forhandler om erfaringer fra dit område.

Find en forhandler