Varemærker

1876-varemærke

1876

Det første varemærke, der brugte den springende hjort, blev registreret i 1876, selv om registreringspapirerne viste, at mærket var blevet anvendt i tre år. John Deere var veletableret i Moline på dette tidspunkt. Virksomheden producerede mere end 60.000 plove om året, der almindeligvis blev kaldt "Moline-plove" på grund af fabrikkens placering. Der var tydeligvis behov for et officielt registreret varemærke. Et officielt varemærke var også den eneste beskyttelse mod kopiering og snyd.

Dette varemærke viser en hjort på kanten over en stamme. Det interessante er, at dette originale varemærke viser en type hjort, der er almindelig i Afrika. Den indfødte, nordamerikanske hvidhalede hjort er afbildet på fremtidige varemærker.

 

1912-varemærke

1912

Den anden version af John Deere varemærket blev taget i brug i 1910 og registreret i 1912. Hjorten blev igen vist springende over en stamme. Der var dog mere detalje og definition denne gang. Sloganet "The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implementes" vises første gang her og strækker sig hen over bunden.

1936

1936

I 1936 så virksomhedens standardiseringskomité et behov for "bedre at tilpasse varemærket til stencilering på produkter." Som svar blev hjorten en fast silhuet, der fjernede al detalje fra det foregående kunstværk. Denne ændring, kombineret med de udstrakte ben, gav en stærkere, mere genkendelig profil.

En 12-sidet kant blev tilføjet omkring den springende hjort, og gevirene blev ændret lidt. Ordene, "John Deere, Moline, Ill." forblev samme sted, men blev gjort noget dristigere. Sloganet nedenfor forblev uændret.

1937

1937

I 1937 blev der registreret et andet opdateret varemærke. Dette, sågar mere enkelt. Typografien og den springende hjort forblev, men kanten forsvandt. John Deere kunne tilbyde flere produkter end nogensinde før. Der var nu flere steder at bruge varemærket, som muligvis har udløst opdateringen. Den kendsgerning, at 1937 markerede virksomhedens hundredårige beståen, kunne have været en anden faktor i forandringen.

1950

1950

Denne opgradering var et gennembrud i mange henseender, da den først kom i 1940. Først blev hjortens gevir vendt fremad. Dens hale blev peget opad for at ligne den hvidhalede hjort. Og den var ikke længere stående over en stamme. Ordene "John Deere", nu i en stærkere firkant-serif skrifttype, blev rejst over det øverste af hjortens hoved og gevir. Et nyt slogan - "Quality Farm Equipment" blev sat i en fed sans serif skrifttype og vendt ud af jorden under hjorten. Ordene "Moline, Ill." blev også droppet - en forandring, der forlængst var forfalden, idet John Deere øgede sin rækkevidde over hele verden. Den omgivende kant blev ændret og blev en firesidet form med flade sider og kurver øverst og nederst for at forene og indeholde elementerne i varemærkerne.

1956

1956

1956-versionen af varemærket, som blev registreret i 1962, repræsenterede endnu engang ønsket om et mere enkelt design. Sloganet "Quality Farm Equipment" blev udeladt. Dengang blev John Deere etableret inden for byggeudstyrsindustrien, og entreprenører og træfældere blev bekendt med de gule og sorte maskiner med symbolet. Der blev tilføjet en radius til hjørnerne af grænsen, og en lille kurve blev tilføjet til alle fire sider på ellipsen. Ordene "John Deere" blev for første gang placeret under den springende hjort. Selve hjorten forblev relativt uændret: benene længere, geviret fremad.

1968

1968

Et rent, moderne look markerede revisionen i 1968. Et firmamemo bemærkede, "det nye varemærke er i overensstemmelse med de fremskridt, der gøres i alle virksomhedens afdelinger... det giver bedre reproduktion og større læsbarhed under et bredere anvendelsesområde." Hjortebilledet var strømlinet til at vise en ligesidet silhuet med kun to ben, i stedet for de fire og en firepunkts række gevirer. Logotypen "John Deere" blev ændret ved hjælp af en håndmodificeret version baseret på skrifttypen Helvetica. Bredden på ellipsegrænsen blev indsnævret, og størrelsen på hjorten inde i den blev forøget.

2000

2000

I 2000 afslørede John Deere den seneste udvikling mht. varemærket. Dette opdaterede mærke er retfærdigt over for den stærke John Deere arv. Alligevel giver dets skarpe gevirer, vinkler, muskulatur og attitude mærket en energisk og dynamisk fremtoning. John Deeres logo, efter at det har været kendt i årtier som en "springende hjort", springer for første gang faktisk opad i stedet for at lande.

Gennem årene har forfininger af varemærkerne afspejlet, hvad virksomheden handlede om på det tidspunkt og hvad den betragtede som vigtigt for fremtiden. Den nuværende version illustrerer John Deers beslutsomhed om at være fokuseret på at være den førende virksomhed i sine industrier verden over, mens den fortsat har en solid forankring i sine grundlæggende værdier, kvalitet, innovation, integritet og engagement.