Pressemeddelelser   06 august 2020

Dataoverførsel for blandede maskinparker

Data transfer

Dataene kan overføres fra mobilen til Operations Center ved brug af John Deere appen MyTransferTM.

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

Data, der hyppigt registreres af landbrugsmaskiner, omfatter markskel, anvendelsesmængder og afgrødeudbytter, og denne information hjælper landmændene med at arbejde mere effektivt og bæredygtigt med færre omkostninger. Kunder med blandede maskinparker har imidlertid ofte ikke været i stand til at overføre og samkøre disse data til nogle få softwareløsninger som muligt på kontoret.

John Deere Operations Center gør det muligt for landmænd og maskinstationer at udveksle forskellige dataformater, og der foreligger flere måder, hvorpå der kan overføres data fra maskinen til Operations Center:

  • John Deere maskiner er direkte og trådløst forbundet med Operations Center via JDLink ConnectTM, uden yderligere omkostninger. Afhængigt af programmet kan dataene ses i Operations Center næsten i realtid, og arbejdets fremadskriden kan måles. Alternativt kan føreren anvende et USB-stik.
  • Markdata fra maskinens skærm, der anvender ISOXML-formatet, kan overføres til Operations Center fra begyndelsen af august. Der kræves imidlertid et USB-stik til overførsel. Historiske maskindata kan ligeledes inkluderes, såfremt de stadig er tilgængelige, f.eks. hvis de er lagret på en computer.
  • Ejendomsretligt beskyttede data fra andre maskinskærme kan overføres til Operations Center via et USB-stik. Derudover kan data udveksles via en smartphone ved brug af et hertil beregnet memory-stik. Dataene kan overføres fra mobilen til Operations Center ved brug af John Deere appen MyTransferTM.
  • Der kan også foretages manuel dokumentation af markarbejdet. Dette er f.eks. en hjælp ved indhentning af oplysninger fra maskiner uden en dokumentationsfunktion, eller i tilfælde af, at føreren har glemt at aktivere dokumentationsprocessen. I det tilfælde kan alle data indtastes i MyOperationsTM appen via smartphone. Der kan på nuværende tidspunkt foretages manuel dokumentation via appen for jordbehandling, såning og tildelingsmidler som gødning og sprøjtning. Inden længe vil høstdata blive inkluderet.

Ud over sæsonrelateret maskindokumentation modtager brugeren af Operations Center en omfattende digital markbog. Ved brug af en computerbrowser eller smartphone kan kunderne se og administrere alle data fra et hvilket som helst sted.

Brug af John Deere Operations Center og smartphone-appen MyOperationsTM er gratis. Endvidere er udveksling af data fra forskellige kilder ikke forbundet med gebyrer for landmænd eller maskinstationer. Du kan få yderligere oplysninger om kompatible skærme samt de forskellige dataformater og overførselsmetoder gennem John Deere forhandlerne.

Data transfer