• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / Biodiesel til John Deere Motorer

Biodiesel til John Deere Motorer

Biodiesel til John Deere Motorer

Suveræne præstationer – fleksibelt brændstof

Biodiesel er en vedvarende energikilde, et oxideret brændstof, frembragt af en række forskellige landbrugsprodukter såsom sojabønner og raps.
En af de vigtigste fordele ved biodiesel er, at det er en vedvarende energikilde. Som en vedvarende energikilde, vi selv kan producere, kan biodiesel hjælpe med til at reducere vores afhængighed af olie.

Vi er meget opmærksomme på biobrændstoffets betydning både for vores kunder og for miljøet. Brugen af biodiesel af høj kvalitet i John Deere dieselmotorer giver både økonomiske og miljømæssige fordele, det bidrager til udviklingen i de såkaldte udkantsområder, og det øger forsyningssikkerheden i energisektoren. Af andre fordele ved biodiesel af høj kvalitet kan nævnes den gode smøreevne samt reduceret udledning af svovldioxid og aromater. Biodiesel har et højt indhold af cetan, hvilket giver hurtigere tænding. Det frembringer også mindre synlig røg og reducerer udledningen af partikelformige stoffer, kulbrinte, kulilte og CO2.

B5 blandinger er at foretrække, men biodieselkoncentrationer på op til 20 procent (B20) kan benyttes i John Deere motorer, så længe den biodiesel, der bruges i brændstofblandingen, overholder de standarder, som er fastlagt af ASTM (American Society of Testing Materials) D6751. John Deere motorer kan arbejde med B100, så længe biodieselen overholder standarden EN 14214. Biodiesel, som overholder standarden EN 14214, er almindeligt tilgængelig i Europa. Disse retningslinjer gælder alle John Deere motorer.

Brugen af biodiesel påvirker dieselmotoren og dens ydeevne. Hvis du overvejer at bruge biodiesel, bør du sætte dig nøje ind i fordele og forholdsregler omkring brugen af dette brændstof. For yderligere oplysninger se motorens instruktionsbog eller besøg din John Deere motorleverandør eller maskinforhandler.