• (andre lande)
 • |
 • Forhandlere
/
/ / John Deere HarvestLab

John Deere Harvestlab

Egenskaber

 • Automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold for at opnå bedre ensilagetæthed og -kvalitet
 • Nøjagtig justering af ensileringsmiddel for at optimere fermenteringen
 • Én sensor, tre brugssituationer: Finsnitter, mobilt laboratorium, gyllevogn

Find en forhandler

  John Deere HarvestLab

  HarvestLab benytter NIRS-teknologi (Near Infrared Spectroscopy), der er udviklet og patenteret sammen med Carl Zeiss, til analysering af indholdet af de høstede afgrøder med mere end 4.000 målepunkter pr. sekund. I sammenligning med blot nogle få tilfældigt udvalgte prøver fra vognen giver dette meget større nøjagtighed, samtidig med at det giver mulighed for justering af snitlængden under kørslen, hvilket sikrer den optimale ensilagekvalitet. Takket være målingen af indholdsstoffer kan kvæg- og mælkeproducenter derudover spore ændringer i foderkvaliteten i realtid, biogasproducenter har langt større kontrol over brugen af ensilageadditiver med henblik på bedre bevarelse af ensilagens kvalitet, og for maskinstationer giver det mulighed for nye værdiskabende kundeydelser og fleksible faktureringsmuligheder.

  HarvestLab sensoren er certificeret af Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) til analyse af tørstofindhold i majsensilage.