• (andre lande)
 • |
 • Forhandlere
/
/ / John Deere Gødningssensor

John Deere Gødningssensor

Egenskaber

 • Reducer omkostningerne til forårsgødning
 • Opnå højere udbytte og mere ensartet afgrødekvalitet ved at undgå nedknækkede afgrøder
 • Kvantificer en værdi på 0,75 € til 1,50 €/m³
 • Stedspecifik dokumentation af op til 4 næringsstoffer

Find en forhandler

  John Deere Gødningssensor

  Oversigt

  Gylle er organisk gødning, der er rig på næringsstoffer. Men indtil nu har kvaliteten af gødningen været en tilfældighed, der blev afgjort af naturlig varians og hurtig bundfældning. Med John Deere gødningssensor kan du nu udbringe gyllen baseret på målværdier for næringsstoffer og grænseværdier i kg/ha og endda bruge stedspecifik doseringskortlægning.

  Med flere end 4.000 målinger pr. sekund kontrollerer vores gennemprøvede HarvestLab sensor automatisk de ønskede værdier for tilførsel af næring, mens du kører, og det mere nøjagtigt end nogensinde før. Dermed kan du maksimere udbyttet og produktkvaliteten, samtidig med at du sparer penge på kunstgødning.

  GØDNINGSTYPE TØRSTOF (DM) N i alt P(P205) K(K20) NH4
  Svin
  X X X X X
  Mælk/kvæg X X X X X
  Afgasset biomasse (introduceres i 2017)
  X X X X X

   

  Sådan fungerer John Deere gødningssensor

  • Konfiguration af parametrene

   Konfiguration af parametrene

   John Deere gødningssensor styres intuitivt via den velkendte GreenStar 2630 skærm. Før anvendelse skal du definere en målmængde for et næringsstof i gødningen, for eksempel kvælstof. Samtidig kan du også definere en grænseværdi for et andet næringsstof, for eksempel fosfor. For at gøre det endnu lettere og mere nøjagtigt kan du også uploade foruddefinerede udbringningskort til din GreenStar 2630 skærm.

  • Udbringning af næringsstofferne

   Udbringning af næringsstofferne

   Under udbringningen sammenligner NIR-sensoren de faktiske næringsniveauer med de ønskede målværdier og kontrollerer automatisk den nøjagtige tilførsel af disse ved hjælp af John Deere traktorernes unikke egenskaber for fuldautomatisk hastighedsjustering. Hvis hastighedsjusteringen har nået sin maksimale grænse, f.eks. ved kørsel op ad bakke, kan flowhastighederne justeres på udvalgte mærker af gylletanke. På traktorer af andre mærker justeres hastigheden manuelt.

  • Dokumentation af udbringningen

   Dokumentation af udbringningen

   For både maskinstation og landmand er det vigtigt at registrere hver udbringning og mængden af tilført næringsstof. GS3 2630 skærmen kan dokumentere op til 4 forskellige næringsstoffer, som også kan ses i kontrolcentret. Den stedspecifikke dokumentation for tilført organisk næring udgør så grundlaget for yderligere analyse og kan bruges til at oprette doseringskort til udfyldning af “huller”, hvor der mangler næring, i forbindelse med den næste udbringning.

  .attachments

  Operation

  HarvestLab NIR-sensor – nøglen til nøjagtige målinger

  Løsningens kerne er vores HarvestLab NIR-sensor (near-infrared), som blev udviklet af Carl Zeiss, og som er monteret tæt ved sprederen. Den måler bestanddelene af den flydende gødning– samlet kvælstof, ammoniumkvælstof, fosfor, kalium og tørstoffer – med mere end 4.000 målinger pr. sekund under anvendelse i marken. Som reference bruger NIR-sensoren kalibreringer, der er udviklet af LKV/LKS – Landwirtschaftliche Kommunikations- und Servicegesellschaft mbH. LKS er et uafhængigt laboratorium, der ejer og udvikler en fortsat voksende database med næringsstofmålinger i den flydende gødning, som danner som basis for kalibreringerne.

  Konfiguration af parametrene

  Konfiguration af parametrene

  John Deere gødningssensor styres intuitivt via den velkendte GreenStar 2630 skærm. Derved kan gylleudbringningsudstyret baseres på en tildelingsrate for næringsstoffer for en ingrediens, f.eks. kvælstof. Samtidig kan der defineres en valgfri grænseværdi for en anden ingrediens. Du kan også bruge et doseringskort for at gøre det endnu nemmere.

  Påføring af næringsstofferne

  Udbringning af næringsstofferne

  Under udbringning sammenligner NIR-sensoren de aktuelle næringsstofværdier med målværdierne med mere end 4.000 udlæsninger i sekundet. John Deere traktorer tilbyder fuldautomatisk hastighedsjustering, hvilket sikrer, at den optimale dosering rammer jorden. På traktorer af andre mærker justeres hastigheden manuelt. Hvis hastighedsjusteringen har nået sin maksimale grænse, f.eks. ved kørsel op ad bakke, kan flowhastighederne justeres på udvalgte mærker af gyllevogne.

  Dokumentering af påføringen

  Dokumentering af udbringningen

  Det er vigtigt for både maskinstationer og landmænd at registrere hver udbringning af gødning og mængden af tilført næringsstof. GreenStar 2630 skærmen dokumenterer nøjagtigt tildelingen på specifikke steder sammen med den anvendte mængde gødning. Doseringskortet kan derefter overføres til og ses direkte i kontrolcenteret på MyJohnDeere.com.