AutoTrac OnlinePræcisions-landbrugsteknologi

  • Hurtig og nem opsætning af skærm i marken
  • Automatisk, pålidelig og fejlfri dokumentation
  • Automatisk backup af data

Opkobling for at reducere opsætningstid i marken

Ved at opkoble AutoTrac til John Deere Operations Center kan du stille og roligt forberede dine opgaver uden for sæsonen, så de udføres effektivt i højsæsonen. Det er nemt at oprette, redigere eller slette indstillinger for data på skærmen, som for eksempel kunde, gård og marker, markskel, styrelinjer og maskin- og redskabsindstillinger i din personlige konto i Operations Center.

Importer nye markskel

Importer nye markskel

Nye markskel importeres nemt via en shape-fil fra en støtteportal eller software til styring af landbrugsbedrifter. De kan også indtegnes online, eller eksisterende skel kan ændres, hvilket er en stor hjælp, når markerne skal placeres for første gang, særligt for en maskinstation, eller hvis der arbejdes med sæsonarbejdere. Når du ’ er færdig, kan du overføre alle data trådløst til de maskiner, der vælges, ved at trykke på en knap. Det eliminerer behovet for tidskrævende og - muligvis fejlbehæftet - manuel opsætning på flere skærme i marken. Når du nærmer dig en ny mark, vil opkoblede data for kunde, gård og mark automatisk blive registreret. Ved bekræftelse indlæses skellene og den foretrukne styrelinje kan vælges fra en allerede udfyldt liste. Sidst, men ikke mindst, der tages altid backup af dine skærmdata.