Privatlivserklæring for John Deere Enterprise

Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan John Deere og dets kontrollerede affilierede selskaber bruger personoplysninger. Denne fortrolighedserklæring giver dig også svar på dine spørgsmål vedrørende de indsamlede oplysningers fortrolighed og sikkerhed. Denne erklæring henvender sig til personer, som vi interagerer med, herunder besøgende på og brugere af vores hjemmesider, (web- eller mobil-)applikationer eller onlineprodukter og -tjenester; aktuelle og potentielle kunder; ledelsen og personale hos virksomhedskunder og leverandører; ledelsen og personale hos autoriserede forhandlere og distributører; besøgende i vores faciliteter, museer og attraktioner og andre modtagere af vores produkter og tjenester. Vi henviser til personer, hvis personoplysninger behandles, som "du/dig" i denne erklæring.

Personoplysninger deles med hele John Deere-koncernen. Du kan finde en liste over de selskaber, der er en del af John Deere-koncernen her og også i de bindende virksomhedsregler ("BCR"). Under visse omstændigheder kan medlemmer af John Deere-koncernen behandle personoplysninger i fællesskab.

Der kan gælde lande- eller produktspecifikke tillægsfortrolighedsbestemmelser for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med specifikke produkter eller tjenester, der tilbydes af John Deere, som generelt kan kræve behandling af yderligere kategorier af personoplysninger eller behandling med andre formål.

John Deere-produkterne og -tjenesterne distribueres via et netværk af autoriserede forhandlere og distributører. Størstedelen af disse autoriserede forhandlere og distributører er uafhængigt drevne virksomheder, der kan have deres egne fortrolighedserklæringer.

1. Typer af personoplysninger, som vi indsamler

Vi behandler personoplysninger om dig. Dette afsnit indeholder nogle almindelige eksempler. Afhængigt af dit land/område og gældende lovgivning kan eksemplerne nedenfor betragtes som personoplysninger, og/eller de kan blive indsamlet fra dig.

Personoplysninger og kontaktoplysninger

 • Navn, fødselsdato, identifikatorer fra myndigheder, underskrift, billede
 • Adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Demografiske oplysninger (f.eks. køn, ægteskabelig status, husstand, overordnet placering)
 • Brugernavn, adgangskode, profil på sociale medier
 • GPS-placering

2. Sådan indsamler vi personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra en række forskellige kilder, herunder: 

Oplysninger, vi indsamler direkte fra dig:

Vi indsamler personoplysninger, når du interagerer med os. Du kan give os personoplysninger elektronisk, skriftligt eller mundtligt. Typiske interaktioner, hvor du giver personoplysninger til os, er for eksempel, når du:

 • Tilmelder dig eller køber tjenester, eller du køber produkter og udstyr
 • Opretter en konto
 • Anvender vores onlinetjenester, herunder vores hjemmeside
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Kontakter os med henblik på at modtage kundeservice eller registrere din garanti
 • Ansøger om finansiering
 • Svarer på undersøgelser

3. Sådan bruger vi personoplysninger ("formålene")

Vi vil behandle personoplysninger, hvor vi er overbeviste om, at vi har et passende juridisk grundlag. Almindelige juridiske grundlag og formål for behandling af personoplysninger omfatter følgende, medmindre et andet juridisk grundlag er gældende ifølge bestemmelserne i lande- eller produktspecifikke love:

Behandling for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser: Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig. Denne behandling består af:

 • Indsamling og brug af personoplysninger med henblik på at kunne levere de ønskede produkter og tjenester
 • Levering af varer og tjenester, som du anmoder om
 • Til relaterede tjenester såsom levering af produkter, vedligeholdelse, kunde- og produktsupport og service (herunder garantiservice), finansierings-, leasing- og kredittjenester samt drift af onlinetjenesterne
 • Vurdering af din kreditværdighed. I nogle lande/regioner sker dette ved hjælp af automatisk beslutningstagning
 • Servicering af og inddrivelse fra din konto, besvarelse af dine relaterede forespørgsler, behandling af din feedback samt ydelse af support til dig
 • At give dig generel kundeservice og besvare dine spørgsmål og klager i forbindelse med vores tjenester
 • Opretholdelse af din adgang til relaterede tjenester og applikationer
 • At sende dig servicekommunikation vedrørende vedligeholdelse, tilgængelighed, funktionalitet eller andre emner.

4. Derfor videregives personoplysninger af John Deere

Vi deler personoplysninger på den måde og med de formål, der er beskrevet nedenfor, og i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og ethvert transaktionsspecifikt dokument, medmindre vi har informeret dig om andet, eller hvis behandlingen er i modstrid med gældende lovgivning:

 • Med John Deere-koncernen, hvor en sådan deling hjælper os med at stille vores tjenester eller produkter til rådighed for dig eller med at administrere vores forretning
 • Med andre virksomheder, så de kan udføre specialiserede eller professionelle opgaver for os
 • Med tredjepartstjenesteudbydere (som vil arbejde i henhold til vores instrukser, der er angivet i en skriftlig aftale med os), så de kan hjælpe os med at levere oplysninger, produkter eller tjenester til dig, med at udføre og administrere vores forretning eller med at administrere og forbedre vores produkter eller tjenester. Vi deler dine personoplysninger med disse tredjeparter, for at de kan udføre tjenester, der er underlagt passende kontraktbegrænsninger og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Disse omfatter IT-tjenesteudbydere, som hjælper med at administrere vores IT- og back office-systemer og maskintjenester, herunder internet- og softwaretjenester: datahosting, datakonvertering og cloudcomputing-funktioner, kontoadministration og -sikkerhed, test, fejlsøgning, fejlrapportering og brugsanalyse samt udbydere af mobiltelefonitjenester

5. Cookies og lignende teknologier til indsamling af oplysninger

Tekniske oplysninger, der også kan udgøre personoplysninger (din browsertype, dit operativsystem, din IP-adresse, dit domænenavn), kan blive indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier (f.eks. gennemsigtige GIF-filer). Se vores cookie-erklæring nederst på vores hjemmeside for at få yderligere oplysninger.

6. Sådan tilgår og kontrollerer du dine personoplysninger

Du har visse rettigheder i forbindelse med personoplysninger, som er underlagt visse undtagelser og er afhængige af dit land/område og i nogle tilfælde afhængige af den behandlingsaktivitet, vi foretager. Hvis du har disse rettigheder i dit land/område, f.eks. i EU/UK, og hvis du ønsker at tilgå, rette, opdatere, anmode om sletning af, anmode om oplysninger om, gøre indsigelser imod, anmode om begrænsning af behandling af, anmode om dataportabilitet af, ikke at være underlagt beslutninger, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, eller på anden vis foretage dig noget med hensyn til personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 12 ("Sådan kontakter du os") nedenfor.

Hvis vi har behandlet personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling, som vi udførte før tilbagetrækningen, og vil heller ikke påvirke behandling af personoplysninger, der udføres med henblik på lovlige behandlingsformål ud over samtykket.

I visse lande/regioner har du ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er bekymret over, hvordan vi behandler personoplysninger. Vi ønsker at bede dig om først at forsøge at løse eventuelle problemer med os, selvom du til enhver tid har ret til at kontakte din tilsynsmyndighed.

7. Oplysnings- og datasikkerhed

Vi har indført og opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, politikker og procedurer, der har til formål at reducere risikoen for utilsigtet destruering, tab eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Du kan læse yderligere oplysninger om vores cybersikkerhedsprogram i vores nyeste bæredygtighedsrapport eller kontakte os som beskrevet i afsnit 12 nedenfor.

8. Dataopbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, de blev indsamlet til, som forklaret i denne fortrolighedserklæring eller i et transaktionsspecifikt dokument. I nogle tilfælde kan vi opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. hvis det er pålagt i overensstemmelse med juridiske, lovmæssige, skatterelaterede eller regnskabsmæssige krav. Under særlige omstændigheder kan vi opbevare personoplysninger i længere tid, så vi har en nøjagtig historik på dine forretningsforhold med os i tilfælde af klager eller udfordringer, eller hvis vi med rimelig grund mener, at der er udsigt til et sagsanlæg vedrørende personoplysninger eller dine forretningsforhold. Personoplysningerne vil blive opbevaret i overensstemmelse med vores opbevaringsplan og gældende lovbestemmelser. I henhold til vores opbevaringsplan for oplysninger og gældende juridiske bestemmelser vil vi slette og/eller anonymisere personoplysninger, der ikke længere er brug for.

9. Global overførsel af personoplysninger

John Deere er et globalt foretagende. Derfor kan personoplysninger blive overført til og opbevaret i lande rundt om i verden, herunder Den Europæiske Union ("EU"), USA, Brasilien, Indien og andre lande, hvor John Deere har kontorer, autoriserede forhandlere og distributører eller tjenesteudbydere. Disse placeringer har ofte forskellige standarder for databeskyttelse. Da vi er klar over disse forskelle, beskytter vi, når vi overfører personoplysninger til andre lande, disse oplysninger som beskrevet nedenfor i denne fortrolighedserklæring, eller som vi har meddelt dig på tidspunktet for dataindsamlingen.

John Deere vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at overførsler af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og håndteres omhyggeligt med henblik på at beskytte dine rettigheder og interesser. Vi har udarbejdet og indført et sæt bindende virksomhedsregler ("BCR'er") for de selskaber i John Deere-koncernen, der befinder sig i EU, og disse er blevet anerkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder som et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for de personoplysninger, vi behandler globalt. Du finder en kopi af vores BCR'er her.

10. Beskyttelse af børns personoplysninger

John Deeres websted og applikationer er ikke rettet mod børn eller unge, og vi indsamler ikke forsætligt personoplysninger direkte fra børn under 18 år. Hvis du mener, at vi behandler oplysninger tilhørende et barn, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor, så vi kan undersøge og begrænse dataene.

11. Ændringer til denne fortrolighedserklæring

Engang imellem opdaterer vi denne fortrolighedserklæring, så den afspejler ny eller ændret praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi foretager ændringer, vil vi ændre datoen ved "Senest opdateret" nederst i denne erklæring.

12. Sådan kontakter du os/fælles dataansvarlige

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan vi bruger fortrolige oplysninger, eller til denne fortrolighedserklæring. Her kan du også finde vores udpegede databeskyttelsesmedarbejdere (eller lignende).

Definitioner

Personoplysninger defineres i henhold til gældende lovgivning. Det betyder ofte alle de oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person betyder ofte en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved hjælp af en identifikator, som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata osv.

I Sydafrika og Argentina er virksomheders personoplysninger også beskyttet af gældende databeskyttelseslove. Når vi behandler sådanne personoplysninger i Sydafrika og Argentina, behandler vi dem i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

Behandling defineres i henhold til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, handlinger såsom indsamling af, opbevaring af, brug af, adgang til, ændring af, sletning af, ødelæggelse af eller deling af data.

Maskindata er data, der genereres af, indsamles af eller lagres i dit udstyr eller hardware eller de elektroniske enheder, der er forbundet med dit udstyr.

Gældende lovgivning betyder alle relevante og gældende love, regler, forskrifter, dekreter, vedtægter, lovbestemmelser, ordrer, forordninger og resolutioner vedrørende datasikkerhed, databeskyttelse, privatlivets fred og/eller behandling af personoplysninger, og som gælder for John Deere-koncernen.

Dataansvarlig betyder en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en instans eller et andet organ, der alene eller sammen med andre fastlægger formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger.

Den John Deere-organisation, som du har et primært forhold til, er den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles fra personer inden for rammerne af denne erklæring. Denne organisation kan variere afhængigt af situationen: Det kan være den organisation, der indgik service-/leveringssaftalen med dig eller din arbejdsgiver, den organisation, der har sendt dig materiale og meddelelser vedrørende marketing og kampagner, den primære organisation i det land, der driver den John Deere-hjemmeside, du har været inde på, den organisation, der driver de lokale faciliteter, du har besøgt, den organisation, som har arrangeret eller været med til at arrangere et event osv.

Når mere end én organisation er ansvarlig for behandlingen, f.eks. når to John Deere-organisationer er medunderskrivere af en forretningskontrakt med dit firma, er sådanne organisationer ansvarlige for lovligheden af en specifik behandlingsaktivitet i fællesskab ("fælles dataansvarlige").

I nogle tilfælde kan der være mere end én John Deere-organisation, der behandler dine personoplysninger som uafhængige dataansvarlige. Hvis du har spørgsmål til dataansvarlighed, bedes du kontakte os (se kontaktoplysningerne i afsnit 12).

Last Updated: June 30, 2023