Privatlivserklæring for John Deere Enterprise

Denne John Deere Privatlivserklæring ("Erklæring") er udstedt på vegne af de nedenfor angivne enheder som "Dataansvarlige" i tabellen sidst i denne erklæring (hver, individuelle "John Deere", "Vi", eller "Os"). Denne erklæring er rettet mod enkeltpersoner vi er i kontakt med, inklusive besøgende eller brugere af vores websites, ansøgninger (web eller mobil), eller online tjenester ("Online tjenester"); aktuelle og potentielle kunder, ledelse og personale fra firmakunder og -leverandører, ledelse og personale fra autoriserede John Deere forhandlere, besøgende på vores faciliteter, museer og attraktioner, og andre modtagere af vores tjenester. Vi henviser til enkeltpersoner hvis data behandles som "Dig" i denne erklæring.

John Deere i sin funktion som dataansvarlig vil behandle din information på papir og i elektronisk format, refereret som "Personlige data". Personlige data indhentes direkte fra dig; vi indhenter disse data internet, og i visse tilfælde modtager vi disse data fra tredjeparter.

Personlige data deles med medlemmer af John Deere Group (se også afsnit 4 herunder). Du kan finde en liste over selskaber i John Deere Group på https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Selskaber tilhørende John Deere Group kan behandle personlige data i fællesskab under visse omstændigheder (se også afsnit 3 herunder).

Landes- eller produktspecifikke privatlivserklæringer kan være gældende for specifikke produkter og tjenester der tilbydes af John Deere og disse kan findes i menuen "Landes- eller produktspecifik information". Eksempelvis; finansiel information og ydelser - blandt andet fra John Deere Bank S.A. der generelt kræver indhentning af yderligere eller andre kategorier af information og data. John Deere GmbH & CO KG tilbyder også et udvalg af datatjenester og abonnementer.

Endelig distribueres John Deere produkter gennem et netværk af autoriserede forhandlere og distributører. Hovedparten af disse forhandlere og distributører er uafhængig ejede og drevne forretninger der kan være underlagt deres egne privatlivserklæringer.

Privatlivserklæring for John Deere Enterprise

1. Typer af personlige data der behandles

Kategorier af personlige data om dig som vi behandler, inkluderer som følger:

Personlige oplysninger, som dit navn, kaldenavn, efternavn, kælenavn, fødselsdato, brugernavn, password og andre metoder til, verificering, officielle identifikationer, underskrifter og billeder.

Kontaktinformation, som adresse, postadresse, telefonnummer, profiler på sociale medier samt mailadresse.

Arbejdsrelateret information, som stilling, forretningsmæssige aktiviteter, aktuelle og tidligere arbejdsgivere, kunde- eller tredjeparts relationer (f.eks. forhandler, leverandør), arbejdsadresse arbejdstelefon, arbejdsrelaterede profiler på sociale medier samt professionel mailadresse.

Transaktions eller finansiel kontoinformation, som faktureringsadresse, bankkonto, kontonumre, registreringsnumre, kredit- eller debitkortsinformation, sikkerhedskode og udløbsdato, kortindehavers eller kontoindehavers navn og oplysninger, registrerede instruktioner, modpartsinformation og information om finansiering og leasing af udstyr. Hvor det er tilladt eller påkrævet ved lovgivning, kan vi anmode om officielt udstedt identifikation.

Information du må offentliggøre i fora, brugerformularer (inklusive sociale medier) eller som besvarelse på undersøgelser, som brugernavne, profiler på sociale medier, kommentarer (inklusive synspunkter og meninger), billeder og anden information.

Præference- og relationsinformation der hjælper os til at forstå hvem du er og hvad du ønsker for at kunne tilbyde produkter og tjenester der interesserer dig, som ejendoms-, landbrugs- eller forretningsinformation, din generelle placering, præferencer og foretrukne sprog. Dette inkluderer information om hvordan du interagerer med os, vores forhandlere og forretningspartnere, og oplysninger om konti hos os inklusive indkøb, forespørgsler, kundekonti, historik for garantikrav samt betalingshistorik.

Brugerinformation, som oplysninger om produkter og tjenester, hardware og operativsystemsspecifikationer, softwareversion, ydelsesdata og statistikker, log information, brug af enheder og applikationer (samt produkter og ydelser), samt diagnosedata.

Automatisk indhentet information, som information om besøgte sider eller indhold på online tjenester, om du har åbnet eller læst vores kommunikationer, eksistens af cookies og andre teknologier, klokkeslæt og varighed af brugen af online tjenester, samt fejlrapporter og ydelsesdata. Information og data der indhentes inkluderer din internet protokol (IP) adresse (og information relateret til denne IP adresse), type og version af din enheds operativsystem eller webbrowser, hardwaremodel, enheds ID eller identifier for enhver enhed der benyttes for adgang til online tjenester og andre unikke identifiers, og, i visse tilfælde, din enheds lokation. Denne information kan være logget under brugen af online tjenester.

Følsomme personlige data: Visse af de data vi behandler i forbindelse med formålet i afsnit 2 kan være anset som følsomme personlige data under gældende databeskyttelseslovgivning, der (som defineret under gældende databeskyttelseslovgivning) inkluderer data der afslører race- eller etnisk oprindelse, politisk standpunkt, religiøs eller filosofisk overbevisning, eller medlemsskab af brancheforening, og behandling af generiske data, biometriske data, data vedrørende sundhed eller data vedrørende en specifik persons seksualliv eller seksuelle orientering. Herudover kan visse personlige data inkludere information om kriminelle domme og forbrydelser.

2. Kilder til Personlige data der behandles

Vi indhenter personlige data om dig fra et udvalg af kilder, inklusive de følgende:

Information vi indhenter direkte fra dig: Personlige data indhentes generelt når du leverer dem til os (elektronisk, skriftligt eller verbalt). Vi vil bede dig om data og information (f.eks. personlige oplysninger, kontaktinformation, transaktionsinformation) når du er i kontakt med os, som når du registrerer dig for eller køber tjenester eller køber produkter, indtaster information på vores online tjenester, registrerer en konto på vores online tjenester, besøger os, registrerer dig for modtagelse af nyhedsbrev, kontakter os for kundeserviceformål, foretager et køb, registrerer dig for et kursus, ansøger om finansiering, besvarer rundspørger, registrerer din garanti , eller på anden vis har kontakt med os.

Information vi indhenter internt: Vi indhenter, observerer eller modtager information om dig gennem dine kontakter med os (f.eks. præference og relationsinformation), under det normale forløb af vores forhold til dig, eller når du benytter vores produkter eller tjenester (f.eks. information fra brugen af produkter og tjenester, automatisk indhentet information). Vi indhenter eller opnår personlige data når du besøger eller benytter vores online tjenester. Vi (eller tredjeparter) benytter cookies og anden teknologi til indhentning af information om din computer eller enhed og din brug af online tjenester (f.eks. automatisk indhentet information). For yderligere information om cookies og anden teknologi, se venligst afsnit 5, “Cookies og tilsvarende indhentningsteknologier”.

Information indhentet fra tredjeparter: Vi modtager personlige data om dig fra tredjeparter der leverer den til os, som medlemmer af John Deere Group, vores kunder, autoriserede John Deere forhandlere, din arbejdsgiver, kreditoplysningsbureauer, eller politi- eller offentlig myndighed (f.eks. personlige oplysninger, kontaktinformation, arbejdsrelateret information, transaktions- eller finansiel kontoinformation). Vi modtager også personlige data for dig fra tredjeparter hvor du køber vores produkter eller tjenester gennem sådan tredjepart (f.eks. autoriserede John Deere forhandlere).

Offentlig tilgængelig information: Vi indhenter personlige oplysninger om dig (f.eks. præferencer og relationsinformation) der er offentlig tilgængelig (f.eks. ejerskabsinformation for en kunde, selskabs- og forretningsdetaljer, finansiel information) eller information du offentliggør, fra tredjeparts dataleverandører, der udvider vores filer og hjælper os til bedre forståelse af vores kunder, eller fra sociale medier som Facebook, hvis du benytter en social medie funktion på online tjenester som social medie plugin (en Facebook "Synes godt om" knap), hvis du "Synes godt om" vores sociale medie sider eller tilmelder dig vores eller tilmelder dig vores faciliteter. Hvis du har kontakt med os gennem sociale medier kan du tillade os at få adgang til information fra din profil på sociale medier.

3. Formål med behandling af personlige data ("Formål")

a) Kundeservice: For levering af anmodede produkter og tjenester, for relateret service som produktlevering, vedligeholdelse, kunde- og produktsupport og service (inklusive garantiservice), finansiering, leasing, og kreditservices, og drift af online tjenester.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: udføre opgaver der er nødvendige for behandling og opfyldelse af anmodninger eller ordrer, som besvarelse af anmodninger om yderligere information eller besvarelse af anmodninger om tilbud (enten direkte eller gennem en autoriseret John Deere forhandler), at bekræfte en persons identitet (eller identitet for en repræsentant), for at tillade adgang til en forretningskundes konto, bekræfte berettigelse til kampagner, behandle produktregistreringer, og levere anmodede produkter og tjenester (inklusive ordre- og leveringsproces mellem dig og en autoriseret John Deere forhandler), aktivere software og enheder der kræver aktivering, administration af dine konti og behandling af betalinger for produkter og tjenester, etablere og udføre kontrakter, behandle garantikrav og levere garantiservice, levere og servicere udvidede garantiprogrammer, inklusive administration af servicekontrakter og fakturering, registrering og etablering af konto i online tjenester, inklusive brugerkontoopsætning og administration, og levere online tjenester og deres funktionalitet, inklusive drift og administration af online tjenester, levering af indhold til dig, og kommunikation og interaktion med dig omkring online tjenester.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for enhver kontrakt du indgår med os (inklusive betingelser for brug af online tjenester), eller foretager skridt til underskrivelse af kontrakt med os, (2) behandling er påkrævet for opfyldelse af juridiske forpligtelser pålagt os, (3) behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, et medlem af John Deere Group, eller tredjeparter (f.eks. forhandlere eller forretningskunder) for levering af af kundeservice, produkt- og kundesupport, oplæring og andre uddannelsesfunktioner, og kommunikation af relevant information om produktopdateringer og -forbedringer (i de udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), eller (4) behandling sker med din accept.

b) Produkt- og kundesupport: Levering af support for produkter og tjenester, administrere forhold til kunder, forhandlere og leverandører, for diagnose og reparationer, kommunikationer, og produktsikkerhed og administration af tilbagekaldelser.

Som del af levering af service og support, benytter vi et kunderelationsstyringssystem (personlige oplysninger, kontaktinformation, præferencer og relationsinformation, offentlig tilgængelig information) for sporing af engagement, sikre opdatering af kontaktinformation, opnå et omfattende overblik over forretningen med dig (og dit selskab), undgå duplikering af kommunikation om tilsvarende emner, levere salg og support, og besvare enhver kommunikation eller anmodning fra dig.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: levere oplæring og anden uddannelsesmæssig aktivitet til kunder og kunders personale, forhandlere og forhandleres personale, og leverandører og leverandørers personale, levere periodisk vedligeholdelse og support for produkter og tjenester (inklusive softwareopdateringer), besvare anmodninger fra forhandlere for teknisk assistance ved identifikation af et problem med et produkt eller en tjeneste og anden diagnose og levere kommunikation relateret til dine produkter eller tjenester, inklusive serviceinformation, bekræftelser, meddelelser, opdateringer, support og administrative meddelelser, og levering af information for sikkerheds- eller juridiske årsager som tilbagekaldelser og sikkerhedsmeddelelser.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for enhver kontrakt du indgår med os (inklusive betingelser for brug af online tjenester), eller foretager skridt til underskrivelse af kontrakt med os, (2) behandling er påkrævet for opfyldelse af juridiske forpligtelser pålagt os (f.eks. meddelelse og administration af tilbagekaldelser), (3) behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, et medlem af John Deere Group, eller tredjeparter (f.eks. forhandlere eller forretningskunder) for levering af af kundeservice, produkt- og kundesupport, oplæring og andre uddannelsesfunktioner, og kommunikation af relevant information om produktopdateringer og -forbedringer (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), eller (4) behandling sker med din accept.

c) Annoncering: At levere dig kommunikation og tilbud på produkter og tjenester fra John Deere, medlemmer af John Deere Group, eller vore forhandlere, leverandører og partnere, inklusive tilbud baseret på dine interesser, personlige og forretningsmæssige karakteristik, og lokation.

Vi (eller tredjeparter som en autoriseret John Deere forhandler) kan levere denne kommunikation og tilbyder via email, online (inklusive levering af annoncering og personligt indhold for dig på online tjenester), sociale medier, SMS, push meddelelser og andre metoder. I forbindelse med markedsføring på sociale medier kan der leveres pseudonym information (krypteret hash for personlige oplysninger eller kontaktinformation) til sociale medier der tillader tilknytning til din konto på sociale medie og tillader os at annoncere til dig på platformen. Som forklaret detaljeret i afsnit 5, benytter vi (eller tredjeparter) cookies og anden tilsvarende teknologi for tilpasning af online tjenester eller anbringelse af annoncer der er relevante for dine interesser på tredjeparts websites.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: oprette annoncerings- og markedsføringsprogrammer (personlige oplysninger, kontaktinformation, præference og relationsinformation, brugsinformation, automatisk indhentet information) til at foreslå produkter og tjenester du kunne være interesseret i både online og offline, og benytte information (personlige oplysninger, brugsinformation, automatisk indhentet information) for personlig tilpasning af online tjenester og gøre online tjenester mere interessante for dig.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, et medlem af John Deere Group, eller tredjeparter (f.eks. forhandlere) for udsendelse af markedsføring, opnåelse og fastholdelse af nye kunder, opnå kendskab til præferencer for bedre tilpasning af tilbud, og tilbyde produkter og tjenester der opfylder en (mulig) kundes behov (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), eller (2) behandling sker med din accept.

d) Undersøgelser og kampagner: For administration af lodtrækninger, konkurrencer, loyalty programmer og andre kampagner som du tilmelder dig eller deltager i, som planlægning og arrangement af rundvisninger på et medlem af John Deere Groups faciliteter eller vores attraktioner, eller deltagelse i produktlanceringer og andre messeaktiviteter.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for enhver kontrakt du indgår med os (inklusive betingelser for brug af kampagner), eller foretager skridt til underskrivelse af kontrakt med os, (2) behandling er påkrævet for opfyldelse af juridiske forpligtelser pålagt os, behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, et medlem af John Deere Group for levering af markedsføring, kontakt, og servicering og opnåelse af nye (mulige) kunder (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), eller (3) behandling sker med din accept.

e) Anden kommunikation: For levering af anden information der kan være af interesse, som meddelelser, påmindelser, nedetider, produktforbedringsprogrammer, og tekniske servicebulletiner, nyheder om John Deere eller medlemmer af John Deere Group, selskabsmagasiner (som "Furrow" og "Homestead") og kataloger og invitationer til messer, produktintroduktioner og andre events.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for enhver kontrakt du indgår med os (inklusive betingelser for abonnementer på vores publikationer), eller foretager skridt til underskrivelse af kontrakt med os, (2) behandling er påkrævet for opfyldelse af juridiske forpligtelser pålagt os, behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, et medlem af John Deere Group eller tredjepart (f.eks. forhandler) for levering af markedsføring, kontakt, og servicering, opnåelse af nye (mulige) kunder og servicering og kommunikation af nyheder til nye (mulige) kunder som produktopdateringer og forbedringer og anden information om produkter og tjenester (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), eller (3) behandling sker med din accept.

f) Forskning; forbedring af produkter og tjenester: For identifikation og registrering af problemer med eksisterende produkter, forståelse af anvendelsen af vores produkter og tjenester, analyse af annoncerings effektivitet, udførelse af forskning, forbedring af produkter og tjenester, og udvikling af nye produkter og tjenester (inklusive brug af pseudonymiseret og anonymiseret information).

Dette inkluderer behandling af personlige data for: måling af målgruppeomfang og kundeengagement, sende erfaringsundersøgelser, tillade deltagelse i online og offline forskningspaneler, og analysere besvarelser, evaluere ydelse og drift af både produktionss- og testprodukter og tjenester (inklusive brugsinformation), gennemse fejlkoder og andre driftsdata fra maskiner, garantikrav, og tekniske anmodninger om assistance fra forhandlere for registrering af problemer med produkter eller tjenester (inklusive sikkerhedsmæssige problemer), forbedring af produkter og tjenester, og udvikling af nye produkter og tjenester, og forbedring af ydelse, fejlfinding, og foretage forbedringer af online tjenester (f.eks. brug af browserinformation fra besøg på online tjenester og hvordan du bevæger dig omkring på online tjenester med henblik på at gøre dem mere intuitive).

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for enhver kontrakt du indgår med os (inklusive betingelser for brug af online tjenester), eller foretager skridt til underskrivelse af kontrakt med os, (2) behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, eller et medlem af John Deere Group for identifikation af problemer med sine produkter og tjenester, udføre forskning og producere analyser, forbedre produkter og tjenester og udvikle nye produkter og tjenester (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), (3) behandling er påkrævet for at beskytte vitale interesser forr en person (f.eks. identifikation af sikkerhedsmæssige problemer), (4) behandling er påkrævet for opfyldelse af legale forpligtelser vi er underlagt (f.eks. produktsikkerhed, tilbagekaldelser), eller (5) behandling sker med din accept.

g) Fysisk sikkerhed: At implementere og fastholde fysisk sikkerhed, administrere adgang til faciliteter, og evaluere adgang til faciliteter i tilfælde af en hændelse eller hvor det er påkrævet for undersøgelse af uautoriseret adgang, tab eller tyveri.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: oprettelse og administration af bruger IDs, badges, nøgler og andre adgangsstyringsmetoder for at sikre at enkeltpersoner har passende tilladelse inden adgang til John Deere eller et medlem af John Deere Groups faciliteter (f.eks. adgangsstyring og forebyggelse af uautoriseret adgang) og overvågning af John Deere eller et medlem at John Deere Groups faciliteter (inklusive ved brug af tv-overvågning og andre typer af kameraer) for beskyttelse af personer, og beskyttelse mod tyveri, vandalisme og skade på John Deere eller et medlem af John Deere Groups ejendom. Dette inkluderer også behandling af data for adgang til faciliteter eller uautoriserede områder (f.eks. registrering af personers ind- og udgang) for passende undersøgelse af enhver uautoriseret adgang, tab eller tyveri.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for at opfylde en legal forpligtelse vi er underlagt, (2) det er påkrævet for at beskytte en enkeltpersons vitale interesser (3) behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, eller et medlem af John Deere Group for at sikre den fysiske og elektroniske sikkerhed for vores driftsfaciliteter og værdier (f.eks. passende beskyttelse og forsvar af ejendom) og passende undersøge enhver uautoriseret adgang, tab eller tyveri og skabe fysisk sikkerhed) (I den udstrækning denne berettigede interesse ikke tilsidesætter dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder). Hvis der behandles en kriminel handling eller domsrelaterede data sker en sådan behandling i henhold til EF- eller EØF-medlemsstatens lovgivning.

h) Netværk/cybersikkerhed: Til levering af elektronisk sikkerhed (netværk og cybersikkerhed), inklusive identifikation, beskyttelse, registrering, respons og genskabelse fra sikkerhedsmæssige hændelser.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: identifikation af trusler, sårbarheder og risici, identifikation, verifikation og fastlæggelse af passende autorisation af brugere, udstede og ophæve rettigheder, tildele og administrere brugeradgang, forebygge og registrere uautoriseret adgang eller behandling af data og distribution af ondsindet kode, stop af denial of service angreb og anden skade på computer og elektroniske kommunikationssystemer, forebygge og registrere svindel, kriminalitet eller misbrug af IT-tjenester, blokere spam, phishing forsøg og computervira og anden malware, levere produkt- og brugersikkerhed, og forebygge uautoriseret transmission af proprietære data og anden information (f.eks. personlige data).

Organisationens globale sikkerhedsteam er primært lokaliseret i Deere & Company i Moline, Illinois (men indeholdende enkeltpersoner ved andre medlemmer af John Deere Group), behandle personlige data som hjælp til identifikation og undersøgelse af mistænkelige hændelser og forekomster (inklusive gennem polititeknisk undersøgelse), koordinere en respons og gendannelsesfunktion.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for at opfylde en legal forpligtelse vi er underlagt, (2) det er påkrævet for at beskytte en enkeltpersons vitale interesser, eller (3) behandling er påkrævet for opfyldelse af berettigede interesser for John Deere, eller et medlem af John Deere Group for at sikre og forsvare sin ejendom (f.eks. fysisk eller intellektuel ejendom) og skabe netværks- og informationssikkerhed (inklusive administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger) (I den udstrækning denne berettigede interesse ikke tilsidesætter dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder). Hvis der behandles en kriminel handling eller domsrelaterede data sker en sådan behandling i henhold til EF- eller EØF-medlemsstatens lovgivning.

i) IT drift: At administrere IT systemer, applikationer, og infrastruktur (inklusive overvågning af IT ydelse og infrastruktur), udføre IT audits, og levere informations- og kommunikationstjenester.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: forenkling af kommunikation og brug af andre IT værktøjer, administrere brugen af John Deere eller et medlem af John Deere Groups applikationer, identificere og løse problemer med IT systemer og værktøjer, installere opgraderinger og patches, sikre forretningsmæssig kontinuitet, inklusive oprettelse af backup, og administration af helpdesk.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at den (1) er påkrævet for ydelsen af en kontrakt du er underlagt eller for at tage skridt (på din anmodning) til indgåelse af en ny kontrakt, og (2) behandling er påkrævet for administration, vedligeholdelse og drift af informations og kommunikations teknologisk infrastruktur (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder).

j) Forretningsmæssig drift: Administration af daglig drift af John Deere og John Deere Group, til dataanalyse for rapportering af forretningsmæssig ydelse, og til selskabets overvågning (inklusive audits, overensstemmelsesstyringer og andre risikostyringsaktiviteter (inklusive indgåelse af forsikringer)).

Dette inkluderer behandling af personlige data for: organisationsanalyse, udvikling og administration af rapportering (inklusive modellering og udvikling af risikomodeller), planlægning af arbejde og administration af vores aktiver, finansiel kontoadministration, inklusive betalingsbehandling og administration af ind- og udgående konti, taktisk og strategisk planlægning, projekt- og organisatorisk styring, datalagring og arkivering, kontraktstyring, administration af tredjeparts forhold (sælgere, leverandører, forretningspartnere, forhandlere), beskyttelse og styrkelse af rettigheder, planlægning og behandling af intern og ekstern auditing, reorganisation, opkøb, fusion, opløsning og afhændelse, og behandling af personlige data med henblik på anonymisering/afidentificering.

På vegne af organisationen, administrerer John Deere Group visse kategorier af personlige data (f.eks. personoplysninger, kontaktinformation, brugsinformation, præference- og relationsinformation m.m.)for løbende forretningsmæssige processer for andre medlemmer af John Deere Group, inklusive John Deere. John Deere Group administrerer i fællesskab infrastruktur hvor medlemmer af John Deere Group behandler personlige data for deres respektive formål.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) den er påkrævet for at opfylde juridiske forpligtelser vi er underlagt, eller (2) den er påkrævet for varetagelse af berettigede interesser for John Deere eller et medlem af John Deere Group for daglig administration og drift af John Deere og John Deere Group, administrere finansielle aktiviteter for John Deere og John Deere Group, at administrere risici som John Deere og John Deere Group er udsat for, selskabs- og informationsovervågning, evaluering af forretningsmæssige transaktioner, og evaluering af fusions og opkøbsaktiviteter (inklusive evaluering af mål for opkøb) (i den udstrækning denne berettigede interesse ikke overtræder dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder).

k) Berettigelse: For fastlæggelse af berettigelse for produkter, tjenester eller tilbud, bekræfte eller assistere med verifikation af din identitet, opfylde lovgivnings forpligtelser, screene for statslige eller andre sanktionslister, og opfylde interne overensstemmelseskrav.

Dette inkluderer behandling af personlige data for: udføre kend-din-kunde evalueringer (inklusive brug af information fra diverse kilder, som offentlig information, til kontrol og verifikation af identiteter), afvikling af kredit- og kreditreferencechecks og risikovurdering, screening for sanktionslister, og opfyldelse af andre lovkrav (inklusive krav pålagt andre medlemmer af John Deere Group), som verifikation af om du er en politisk eksponeret person og opfylder regler omkring registrering af finansiering samt forebyggelse af terrorisme.

Global Trade Compliance Group primært lokaliseret hos Deere & Company i Moline, Illinois (men inkluderende enkeltpersoner lokaliseret hos andre medlemmer af John Deere Group), assistere John Deere i behandling af personlige data for dette formål. Global Trade Compliance Group har primært ansvar for identifikation og undersøgelse af initiale matches med enkeltpersoner på sanktionslister, og undersøgelse og korrektion af ukorrekte matches.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) behandling er påkrævet for enhver kontrakt du indgår med os (inklusive betingelser for brug af online tjenester), eller foretager skridt til underskrivelse af kontrakt med os, (2) behandling er påkrævet for opfyldelse af juridiske forpligtelser pålagt os, (3) behandling er påkrævet for beskyttelse af enkeltpersoners vitale interesser, (4) behandling er påkrævet for en opgave der udføres i offentlig interesse, eller (5) behandling er påkrævet for John Deere, eller et medlem af John Deere Groups berettigede interesser ved forebyggelse af hvidvaskning og overtrædelse af sanktioner, forebyggelse og registrering af svindel, og forståelse af vores (mulige) kunders og forretningspartnere (i den udstrækning at denne berettigede interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder), eller (6) behandling sker med din accept. Hvis der behandles følsomme personlige data i henhold til EF eller EF/EØF medlemslandes lovgivning, inklusive hvor det er påkrævet for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Hvis der behandles en kriminel handling eller domsrelaterede data sker en sådan behandling i henhold til EF- eller EØF-medlemsstatens lovgivning.

l) Juridisk overensstemmelse, processer: For overholdelse af gældende lovgivning og regulativer, og etablering, udøvelse og forsvar af juridiske rettigheder.

Dette inkluderer behandling af personlige data (inklusive følsomme personlige data eller data relateret til kriminelle domme og forbrydelser) for: opfyldelse af lovkrav og andre krav som medlemmer af John Deere Group er underlagt (inklusive love og regulativer i lande ud over det land du er lokaliseret i), opfyldelse af statslige inspektioner og andre anmodninger fra stat eller anden offentlig myndighed (inklusive fra lande ud over det land hvor du er lokaliseret), besvare juridiske processer, følge juridiske rettigheder, beskytte vores ejendom, beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for andre, og for medlemmer af John Deere Group, og undersøge, forberede og forsvare sagsanlæg og administrere ethvert internt krav eller klage (inklusive USA-baserede sagsanlæg og regeringsanmodninger).

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) den er påkrævet for at opfylde juridiske forpligtelser vi er underlagt, eller (2) den er påkrævet for varetagelse af berettigede interesser for John Deere eller et medlem af John Deere Group for daglig administration og drift af John Deere og John Deere Group, administrere finansielle aktiviteter for vores forretning, at administrere risici som vi er udsat for, selskabs- og informationsovervågning, overholdelse af EF lovgivning og lovgivning for andre lande hvor John Deere Group opererer (i den udstrækning denne berettigede interesse ikke overtræder dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder). Hvis der behandles følsomme personlige data i henhold til EF eller EF/EØF medlemslandes lovgivning, inklusive hvor det er påkrævet for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Hvis der behandles en kriminel handling eller domsrelaterede data sker en sådan behandling i henhold til EF- eller EØF-medlemsstatens lovgivning.

m) Undersøgelser: For at forebygge, registrere og undersøge svindel, brud på selskabspolitik eller anden uautoriseret, overtrædende, elle rukorrekt aktivitet (inklusive kriminelle overtrædelser).

Dette inkluderer behandling af personlige data for: undersøgelse og besvarelse af overensstemmelsessager og hotline modtagelser (inklusive drift af rapporteringslinje i henhold til U.S. Sarbanes-Oxlet Act).

For overensstemmelsesundersøgelser er John Deere Groups Center for Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness primært lokaliseret i Deere & Company i Moline, Illinois (med enkeltpersoner lokaliseret hos andre medlemmer af John Deere Group), oversøisk og assisterende John Deere.

Behandlingen er berettiget baseret på lovgivningens definition at (1) den er påkrævet for at opfylde juridiske forpligtelser vores forretning er underlagt, eller (2) den er påkrævet for varetagelse af berettigede interesser for John Deere eller et medlem af John Deere Group for daglig administration og drift af John Deere og John Deere Groups forretning, administrere risici som John Deere eller John Deere Group udsat for, selskabs- og informationsovervågning, registrering og forebyggelse af svindel, registrering og forebyggelse af brud på John Deere Groups politikker, og overholdelse af EF lovgivning og lovgivning for andre lande hvor John Deere Group opererer (i den udstrækning denne berettigede interesse ikke overtræder dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder). Hvis der behandles følsomme personlige data i henhold til EF eller EF/EØF medlemslandes lovgivning. Hvis der behandles en kriminel handling eller domsrelaterede data sker en sådan behandling i henhold til EF- eller EØF-medlemsstatens lovgivning.

4. Tredjeparter som personlige data deles med eller udleveres til

a) Personlige data deles eller udleveres inden for John Deere og til medlemmer af John Deere Group for de formål der er beskrevet i denne erklæring. Medlemmer af John Deere Group vil behandle personlige data i henhold til denne erklæring med mindre du er informeret om andet.

b) For at opnå formålene i afsnit 3, deler eller udleverer vi personlige data inden for John Deere Group. Vi samler kompetencer og viden for John Deere Group, som centraliseret personalestyring, bogholderi, økonomi, risikostyring, selskabsovervågning, informationsteknologi og sikkerhedsfunktioner. Referencer til John Deere og medlemmer af John Deere Group i afsnit 3 i denne erklæring henviser generelt til situationer hvor medlemmer af John Deere Group fungerer som fælles ansvarlige, sammen med John Deere.

c) Vi udleverer personlige data for gennemførelse af enhver transaktion du har bestilt eller autoriseret, eller levering af et produkt eller en tjeneste.

 

Eksempelvis levering af betalingsdata til banker og andre finansielle institutioner for behandling af betaling. Vi udleverer også data når du beder os om dette. Du kan også anmode om yderligere information om et produkt eller en tjeneste, eller anmode om et tilbud på online tjenester, som vi sender til den autoriserede John Deere forhandler i dit område for opfølgning af besvarelse af din anmodning. Som angivet i afsnit 12 kan du også dele meninger og feedback på fora og andre offentlige steder.

d) Vi deler eller udleverer personlige data med autoriserede John Deere forhandlere, distributører, handlende, og forretningspartnere, i forbindelse med formålene angivet i afsnit 3.

Eksempelvis agerer en autoriseret John Deere forhandler mellem dig og os og administrerer relationen med John Deere, inklusive assistance med indhentning af tilbud, køb af udstyr eller tjenester, bestilling af dele, administration af produkter og tjenester (inklusive abonnementer), finansiering og garantiservice.

e) Hvis du er ansat eller repræsentant for en kunde eller en forhandler, deler eller udleverer vi data til denne kunde eller forhandler.

f) Vi deler personlige data med tredjeparts tjenesteudbydere (normal angivet som "databehandlere") for afvikling af formål på vores vegne.

Eksempelvis, teknologiske firmaer som firmaer der leverer software og IT-tjenester (f.eks. dataadministration og lagringsservices, hostingselskaber, software-as-a-service, webhosting, og mailservices) teknologiske selskaber der leverer hardware og udstyr (f.eks. producenter og distributører af computere), supporttjenester som selskaber der leverer forretningsmæssig support (f.eks. mailtjenester, printservices, kontorrengøring, og selskaber der installerer, servicerer og overvåger alarmsystemer), selskaber der leverer finansiel administration, selskaber der leverer affalds- og bortskaffelsesservice (f.eks. makuleringsleverandører) og analytiske leverandører. I visse tilfælde kan disse selskaber indhente data direkte fra dig på vores vegne.

g) Vi deler og udleverer også personlige data med andre selskaber for specialiserede eller professionelle funktioner for os (normalt angivet som "dataadministratorer").

Eksempelvis, finansielle institutioner som betalingsformidlere og banker involveret i behandling af betalinger eller levering af finansiering, finansielle institutioner som forsikringsmæglere og forsikringsselskaber der assisterer os med administration af vores risiko, supporttjenester som forretningsmæssig support selskaber og selskaber der leverer kurser, shippingselskaber der leverer vores produkter, telekommunikations selskaber der leverer fastnet og mobil telekommunikation, teknologiske selskaber der leverer teknologi og hardware som telekommunikationsudstyr, sundhedsplejeudstyr og serviceselskaber som sundhedsleverandører der leverer medicinsk service og andre parter (som juridiske og regulerende myndigheder, revisorer, auditorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere) som hjælp ved auditing, overensstemmelse, og selskabsovervågningsfunktioner og/eller i henhold til lovgivning.

h) Online tjenester indeholder plugins eller tredjeparts indhold, som Facebook ("Synes godt om" knappen), Twitter ("Del på Twitter" knappen), Linkedin, eller Google. Plugins eller indhold kan indhente din IP adresse, besøgte sider på online tjenester, og kan benytte deres egne cookies og tilsvarende teknologier. His du er logget på sociale mediers website under besøget på online tjenester kan sociale mediers plugin tillade det sociale medie at modtage information om dit besøg på online tjenester og like dette til din konto på sociale medier.

Eksempelvis online tjeneste benytter Google Maps. Ved brug af Google Maps er du bundet af Google Maps/Google Earth Yderligere betingelser (inklusive Google privatlivspolitik).

i) Vi deler eller udleverer også personlige data til juridiske, overensstemmelses-, overvågnings- eller retssagsformål.

Eksempelvis:

 • Vi deler eller udlevere personlige data til købere, deres advokater eller professionelle rådgivere, domstole, modparter eller relaterede parter i sagsbehandling og deres professionelle rådgivere, efter behov for påvirkning af salg eller overførsel af alle eller dele af John Deeres forretning eller værdier (inklusive reorganisation, fusion, salg, joint venture, opløsning, likvidering eller betalingsstandsning).
 • Vi deler eller udleverer personlige data til beskyttelse og håndhævelse af vores rettigheder, beskytte vores ejendom, beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for andre, og medlemmer af John Deere Group, beskytte mod svindel eller anden ulovlig handling, til forebyggelse, undersøgelse, registrering eller retsforfølgning af kriminelle overtrædelser, eller som på anden vis påkrævet for ekstern auditing-, overensstemmelses- og selskabsovervågningsfunktioner.
 • Vi vil også dele eller udlevere personlige data hvor det er påkrævet ved lovgivning (inklusive lovgivning uden for det land hvor du er placeret), som besvarelse på en stævning, efterlysninger, retsordrer og andre juridiske processer, inklusive politimyndigheder,og domstole i USA og andre lande hvor medlemmer af John Deere Group opererer.

Bemærk venligst at vi kan dele og udlevere information og data om dig der ikke er personlige data. Eksempelvis kan vi offentliggøre rapporter der indeholder aggregerede og statistiske data om vores kunder og udstyr.

5. Cookies og tilsvarende teknologier for indhentning

Når du besøger online tjenester eller åbner eller klikker på en kommunikation som en mail fra John Deere, indhenter John Deere (eller tredjeparter) information og data automatisk, ved brug af teknologier som server- eller besøgslogs, browser eller http cookies, lokale delte objekter, lokal lagring, web beacons/pixel tags, embedded scripts, ETags, server-to-server forbindelse, og andre tilsvarende indhentningsteknologier.

Det følgende er en opsummering. For yderligere information om hvordan John Deere (eller tredjeparter) benytter cookies og tilsvarende teknologier på John Deerew websites og online tjenester eller information om hvordan du administrerer denne teknologi, bedes du besøge vores Cookie erklæring.

Disse teknologier benyttes generelt til at tillade korrekt drift af online tjenester, hsuke dine præferencer eller valg, assistere i forbedring af online tjenester, måle besvarelser på vores kommunikation, forbedre vores kommunikationer eller kampagner, levere en individuel eller personaliseret oplevelse på online tjenester, registrere og forebygge visse typer af svindel, og levering af relevant annoncering. I visse tilfælde associerer vi den information vi henter med cookies og tilsvarende teknologier med andre personlige data indhentet om dig som angivet i afsnit 3 i denne erklæring.

Vi har forbindelse til tredjeparter der udfører sporings- og rapporteringsfunktioner for vores webaktiviteter. Vi har også forbindelse til tredjeparter der hjælper os til levering af personligt indhold og relevant annoncering på online tjenester eller på tredjeparts sites og tjenester du besøger. Disse tredjeparter kan benytte cookies og andre tilsvarende indhentningsteknologier til indhentning af information om din brug af online tjenester og dine aktiviteter på tredjeparts sites og tjenester så de kan vise målrettet annnoncering for dig.

6. Fortæl en ven funktioner

John Deere tilbyder en "Fortæl-en-ven" funktion på vores websites. Hvis du vælger at benytte denne funktion, vil vi automatisk sende din ven en engangs-mail med den information du har specificeret og invitere denne til at besøge websitet. John Deere benytter alene denne information til det formål at sende denne engangs-mail og beholder ikke informationen.

7. Rettigheder som registreret

I henhold til lokal lovgivning kan du udøve dine rettigheder omkring personlige data gratis: (a) Adgang: Du har ret til at modtage information fra os der bekræfter om der er behandlet personlige data, formålet med behandlingen, kategorien af data, information om modtagere af data og de ikke EF lande de er anbragt i, sikkerhedsregler for overførsel af data til ikke EF lande, lagringsperiode for data eller kriterier for fastlæggelse af denne, yderligere information om dine rettigheder, vores behandlingsaktiviteter og dataleverandører, og de markante og forudsete konsekvenser af behandlingen, (b) Korrektion: Du har ret til at anmode om korrektion af ukorrekte personlige data og komplettering af ukomplette data, (c) Overdragelse: Du kan modtage personlige data om dig som du har leveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at videresende disse til andre dataansvarlige. Denne ret eksisterer kun hvis behandlingen er baseret på din accept elle ren kontrakt og behandlingen udføres på automatisk vis, (d) Begrænsning: Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af personlige data for dig hvis (i) du modsætter dig deres nøjagtighed - vi skal verificere din anmodning i e periode, (ii) behandling er ulovlig og du modsætter dig sletning og anmoder om korrektion i stedet, (iii) vi ikke længere behøver disse, men du fortæller os at du behøver disse for etablering, udøvelse eller forsvar af et retskrav, eller (iv) du modsætter dig behandling baseret på offentlig eller berettiget interesse - Vi skal verificere din anmodning i en periode, og (e) Sletning: Du kan anmode om sletning af personlige data om dig hvis de ikke længere er påkrævet for det formål de er indhentet til, du har tilbagekaldt din accept og der ikke eksisterer anden juridisk grundlag for at behandlingen, du har protesteret og der ikke foreligger tungerevejende berettigelser til behandlingen, behandling er ulovlig, eller sletning er påkrævet for opfyldelse af en retslig forpligtelse.


Protest: Du har ret til at protestere mod behandlingen af personlige data om dig af rimelige og berettigede årsager relateret til din specifikke situation, undtagen hvor juridiske regler udtrykkeligt kræver denne behandling. Herudover har du ret til at protestere hvis data om dig er behandlet til direkte markedsføring.


Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder eller er bekymret for hvordan personlige data behandles, bedes du benytte vores portal for registreredes rettigheder [her]. Bemærk også at du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Specifikt tilsynsmyndigheden i det medlemsland hvor du er bosiddende, sted for ansættelse eller lokationen hvor årsagen til klagen er opstået.

Hvis du har spørgsmål til roller og ansvar for diverse medlemmer i John Deere Group, inklusive hvor de fungere som fælles ansvarlige, bedes du kontakte Data Protection Officer ("DPO"). Kontakt også DPO hvis du vil vide mere om arrangementet mellem medlemmer af John Deere Group der fungerer som fælles ansvarlige med John Deere. I tilfælde af fælles ansvarlige kan du udøve dine rettigheder i forhold til og mod hver af dem.

Kontaktinformation for vores DPO kan findes i afsnit 15 i denne erklæring.

8. Administration af tilsagn

Hvis vi har bedt dig om dit tilsagn til brugen af personlige data til et specifikt formål kan du afvise tilsagn og tilbagetrække tilsagn på ethvert tidspunkt, inklusive ved at kontakte os på de metoder der er angivet i afsnit 7 eller 15. Lovligheden af enhver behandling af personlige data de rer sket inden tilbagetrækningen af dit tilsagn vil ikke blive påvirket.

9. Overførsel af personlige data til andre lande

Grundet den globale natur af vores drift, kan visse modtagere i henhold til afsnit 4 være lokaliseret i lande uden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab, der ikke leverer et passende niveau af databeskyttelse. International overførsel vil ske til lande hvor medlemmer af John Deere Group har kontorer, inklusive Indien og USA.

Visse ikke-EØF lande er anerkendt af den Europæiske Kommission som leverende et passende niveau af databeskyttelse i henhold til EØF standard (en liste over disse lande kan findes her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. For overførsler fra EØF til lande der ikke betragtes som tilstrækkelige af den Europæiske Kommission, vil vi træffe passende forholdsregler, som bindende selskabsregler, standard kontraktuelle klausuler tilpasset af Europæiske Kommission til beskyttelse af personlige data, andre gyldige overførselsmekanismer, eller, i undtagelsestilfælde, på basis af tilladt fritagelse for lovgivning. Overførsler til tredjeparter i sådanne lande finder sted ved hjælp af en acceptabel dataoverførselsmekanisme, f.eks. bindende virksomhedsregler, standardkontraktklausuler til beskyttelse af personoplysninger vedtaget af Europa-Kommissionen, certificeringer, godkendte adfærdskodekser eller, under særlige omstændigheder, på grundlag af tilladte lovbestemte undtagelser. Kontakt venligst vores DPO ved brug af informationen i afsnit 15 i denne erklæring hvis du ønsker at modtage en kopi af mekanismen.

10. Databevaring

Data vil blive bevaret i en periode vi anser som nødvendig for opfyldelse af formålet som angivet i denne erklæring eller som foreskrevet ved lovgivning. Kriteriet for fastlæggelse af bevaringsperiode inkluderer:

 • Vi har et løbende engagement med dig,
 • Personlige data er påkrævet for formål som angivet i afsnit 3, eller
 • Gældende lovgivning og regulativer pålægger os at opbevarer personlige data.

Vi kan også være pålagt at opbevare personlige data i en længere periode, som i tilfælde af en retssag eller hvis vi modtager en stævning, eftersøgning, retsordre, eller anden juridisk legal proces der pålægger os at beholde personlige data. Data beholdes i henhold til vores plan for bevaring af data og gældende lovgivning. I henhold til vores databevaringsplan og gældende lovgivning, vil vi slette og/eller anonymisere personlige data der ikke længere er påkrævet. For yderligere information bedes du kontakte os på kontatinfomrationen herunder.

11. Privatlivspolitikker for tredjeparter

Denne privatlivserklæring omfatter alene behandling af personlige data af John Deere og medlemmer af John Deere Group. Andre websites der kan være tilgængelige gennem dette website, eller hvis egenskaber og funktioner er inkluderet i online tjenester, har deres egen privatlivspolitik og praksis. Vores uafhængige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har også deres egen privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at blive bekendt med privatlivserlæringer fra alle tredjeparter inden du udleverer information eller benytter et tilbud eller en kampagne.

12. Fora, produktanmeldelser og andre offentlige områder

Vores website indeholder fora og andre områder hvor du kan offentliggøre produktevalueringer, kommunikere med andre og indsende medieindhold. Forud for indsendelse til disse områder, bedes du læse de respektive betingelser nøje. Al information du indsender vil være tilgængelig for alle med internetadgang, og alle personlige data du inkluderer i dit opslag kan læses, indsamles og benyttes af andre. Eksempelvis, hvis du afgiver din mailadresse ammen med en produktevaluering, kan du modtage spammail fra tredjeparter. Vær venligst forsigtig ved afgivelse af personlige data.

13. Jobansøgere

Hvis du har ansøgt om beskæftigelse hos John Deere, vil personlige data du indsender med din ansøgning generelt blive anvendt til rekruttering og andre interne personalefunktioner. For yderligere information se Global rekrutteringserklæring der findes i "Landes- eller produktspecifik information" menuen.

14. Ændringer på denne erklæring

Fra tid til anden kan vi opdatere denne privatlivserklæring for at afspejle ny eller ændret privatlivspraksis. Vi vil anbringe en meddelelse på vores website når vi foretager materialeændringer på denne privatlivserklæring.

15. Sådan kontakter du os

Kontakt os venligst hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring vores privatlivspraksis eller denne privatlivserklæring. Du kan nå os online på R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan nå os direkte via mail på:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Tyskland

Dataansvarlige inkluderer:

NAVN

KONTAKTINFORMATION

ANSVARSOMRÅDE

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Tyskland 68163, Tyskland

 • Europæisk hovedkvarter
 • Produkter og tjenesteydelser til landbrug og turf;
 • EMEA Salg og marketing
 • Onlineservices; Datatjenester og abonnementer

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland 33900, Finland

 • Skovbrugsprodukter og -tjenester
 • Salg og marketing

John Deere Bank SA, herunder filialer og repræsentationskontorer i Tyskland, Schweiz, Storbritannien og Spanien.

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg

Finansielle produkter og tjenesteydelser

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Giuseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano), Italien 20060, Italien

Finansielle Produkter og Tjenesteydelser

John Deere Solution Réseau S.A.S

23, rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrig

Finansielle tjenesteydelser

John Deere Forestry Ltd. (UK)

Carlisle Airport Trading Estate, Carlisle, Cumbria, Carlisle, England CA6 4NW, Storbritannien

Salg og markedsføring

John Deere Ltd. (UK)

Harby Road Langar, Nott. NG13 9HT Det Forenede Kongerige

Salg og markedsføring

John Deere Iberica S.A. (Spanien)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid)

Salg og markedsføring

John Deere Polska Sp. Zoo (Polen)

 1. Poznanska 1b 62 - 080 Tarnowo Podgorne

Salg og markedsføring

John Deere Forestry AS

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger

Salg og markedsføring

John Deere Nederland B.V. (Holland)

Expeditiestraat 12 5961PX Horst

Salg og markedsføring

John Deere Italiana S.r.L (Italien)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano)

Salg og markedsføring

John Deere Forestry Ltd. (Irland)

Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow

Salg og markedsføring

John Deere France SAS (Frankrig)

Rue du Paradis, Ormes F - 45140 St. Jean de la Ruelle

Salg og markedsføring

 

Deere Group Bindende virksomhedsregler

Deere Group Bindende virksomhedsregler

Supplerende persondatapolitikker

Formular for anmodning om den berørte personens rettigheder

Formular for anmodning om den berørte personens rettigheder

Klageskema vedrørende personlige data

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 


John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018