Beskyttelse af personoplysninger og data

Denne John Deere-Fortrolighedserklæring ("Erklæring") udstedes på vegne af de enheder, der er opført nedenfor om "Dataansvarlige" i tabellen bagerst i denne Erklæring (hver især benævnt "John Deere", "vi" eller "os"). Denne Erklæring henvender sig til personer, som vi interagerer med, herunder besøgende eller brugere af vores websteder, applikationer (web eller mobil) eller online-tjenester ("Online-Tjenester"), nuværende og potentielle kunder, ledelsen og medarbejdere hos erhvervskunder og leverandører, ledelsen og medarbejdere hos autoriserede John Deere-forhandlere, besøgende på vores faciliteter, museer og attraktioner, og andre brugere af vores tjenester. Vi henviser til personer, hvis Personoplysninger behandles, som ”dig” i denne Erklæring.

I kraft af sin rolle som Dataansvarlig, vil John Deere behandle oplysninger om dig enten i papirudgave eller i elektronisk format, kaldet "Personoplysninger". Personoplysninger indsamles direkte fra dig, internt, og i visse tilfælde fra relevante tredjeparter.

Personoplysningerne deles med selskaber i John Deere-koncernen (se afsnit 4, nedenfor). Se listen over selskaber i John Deere-koncernen, på https://www.deere.dk/da/vores-virksomhed/om-os/globale-placeringer/ John Deere og selskaberne i John Deere-koncernen kan i fællesskab behandle Personoplysninger under visse omstændigheder, (se afsnit 3, nedenfor).


Land- eller produktspecifikke fortrolighedserklæringer kan gælde for specifikke produkter og tjenester, der tilbydes af John Deere, og disse kan tilgås via menuen "Land- eller produktspecifik information". Eksempelvis leveres der finansielle produkter og tjenester - bl.a. af John Deere Bank S.A., som generelt kræver indsamling af yderligere eller forskellige kategorier af oplysninger og data. John Deere GmbH & CO KG tilbyder også en lang række datatjenester og abonnementer.


Endelig distribueres John Deere-produkterne via et netværk af autoriserede forhandlere og distributører. Størstedelen af disse forhandlere og distributører er selvstændigt ejede og drevne virksomheder, der kan have deres egne fortrolighedserklæringer.

Enterprise Privacy Statement

1. Typer af behandlede Personoplysninger

Kategorierne af dine Personoplysninger, som vi behandler, omfatter følgende:

Personoplysningeroplysninger, f.eks. dit navn, foretrukne navn, efternavn, kaldenavn, fødselsdato, brugernavn, adgangskode og andre metoder til godkendelse, cpr-nummer, underskifter og billeder.

Kontaktoplysninger, som f.eks. adresse eller postadresse, telefonnummer, oplysninger fra sociale medieprofiler og e-mailadresse.

Arbejdsrelaterede oplysninger, f.eks. branche, stilling, forretningsaktiviteter, nuværende og tidligere arbejdsgivere, forhold til en kunde eller tredjepart (f.eks. forhandler eller leverandør), arbejdsadresse, arbejdstelefonnummer, arbejdsrelaterede sociale medier og arbejds-e-mailadresse.

Betalings- eller kontooplysninger, f.eks. faktureringsadresse, bankkonto, bankkontonumre og registreringsnumre; kredit- eller betalingskortoplysninger, sikkerhedskode og udløbsdato; kortindehavers eller kontohavers navn og Personoplysninger, instruktionsoptegnelser; modpartsinformation og oplysninger om udstyrsfinansiering og leasingaktiviteter. Hvis det er tilladt eller juridisk påkrævet, kan vi bede om at se officielt udstedt ID.

Oplysninger, du kan poste på opslagstavler, i brugerformularer (herunder sociale medier) eller som svar på undersøgelser, f.eks. brugernavne, oplysninger fra sociale medieprofiler, kommentarer (herunder synspunkter og udtalelser), billeder og andre oplysninger.

Oplysninger om kundeforhold, som hjælper os med at forstå dig og dine ønsker, så vi kan tilbyde dig produkter og tjenester, som har din interesse. Disse oplysninger vedrører eksempelvis din ejendom, dit landbrug eller din virksomhed, hvor du befinder dig, og andre demografiske oplysninger. Dette omfatter også oplysninger om, hvordan du interagerer med os, vores forhandlere og forretningspartnere; og detaljer om konti hos os, herunder køb, forespørgsler, kundekonti, garantikravshistorik og betalingshistorik.

Brugsoplysninger, f.eks. oplysninger om produkter og tjenester, specifikationer for hardware og operativsystemer, softwareversion, ydeevne og statistik, logoplysninger, brug af enheder og applikationer (og produkter og tjenester) og diagnostiske data.

Automatisk indsamlede oplysninger, f.eks. oplysninger om sider eller indhold, der er besøgt på onlinetjenesterne; om du har åbnet eller læst vores kommunikation, forekomsten af cookies og andre teknologier; tid og varighed af brugen af onlinetjenester, fejlrapporter og præstationsdata. De indsamlede oplysninger omfatter din internetprotokol (IP)-adresse (og oplysninger relateret til denne IP-adresse); type og version af enhedens operativsystem eller webbrowser; hardwaremodel, enheds-ID eller identifikator for enhver enhed, der bruges til at få adgang til onlinetjenesterog andre unikke enhedsidentifikatorer samt i vissee tilfælde din enhedsplacering. Disse oplysninger kan blive gemt, når du bruger onlinetjenesterne.

Følsomme Personoplysninger: Nogle af de Personoplysninger, som vi evt. behandler i forbindelse med formålene i afsnit 2, kan være følsomme iht. gældende databeskyttelseslovgivning, (som defineret i sådanne databeskyttelseslove og bestemmelser) og kan omfatte oplysninger, som afslører racemæssig eller etnisk baggrund, politisk holdning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab og behandling af genetisk oplysninger, biometriske oplysninger, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende en persons sexliv eller seksuelle orientering. Derudover kan nogle Personoplysninger omfatte oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser.

2. Kilder Til Behandlede Personoplysninger

Vi indsamler dine Personoplysninger fra en række forskellige kilder, herunder følgende:

Oplysninger vi indsamler direkte fra dig: Personoplysninger indsamles generelt, når du giver dem til os (elektronisk, skriftligt eller mundtligt). Vi anmoder dig om data og oplysninger (f.eks. Personoplysninger, kontaktoplysninger, transaktionsoplysninger), når du interagerer med os, f.eks. når du tilmelder dig eller køber tjenester eller produkter, indtaster oplysninger på vores onlinetjenester, opretter en konto på en af vores onlinetjenester, besøger vores faciliteter, tilmelder dig for at modtage et nyhedsbrev, kontakter vores kundeservice, foretager et køb, tilmelder dig et kursu, søger om finansiering, besvarer undersøgelser, registrerer din garanti eller på anden måde interagerer med os.

Internt indsamlede oplysninger: Vi indsamler, observerer eller modtager information om dig, f.eks. gennem dine interaktioner med os (f.eks. præference- og forholdsoplysninger); i løbet af vores normale samarbejde med dig; eller når du bruger vores produkter eller tjenester (f.eks. information fra brug af produkter og tjenester, automatisk indsamlet information). Vi indsamler eller indhenter Personoplysninger, når du besøger eller bruger en af vores onlinetjenester. Vi (eller tredjeparter) anvender cookies og andre teknologiske værktøjer til at indsamle oplysninger om din computer eller enhed og din brug af onlinetjenesterne (f.eks. automatisk indsamlede oplysninger). For yderligere information om cookies og andre teknologier til indsamling af oplysninger, kan du læse mere i afsnit 5, “Cookies and Similar Collection Technologies".

Oplysninger indsamlet fra tredjeparter: Vi modtager Personoplysninger om dig fra tredjeparter, som videregiver dem til os, såsom selsekaber i John Deere-koncernen, vores kunder, autoriserede John Deere-forhandlere, din arbejdsgiver, kreditvurderingsbureauer, retshåndhævende eller offentlige myndigheder (f.eks. Personoplysninger; kontaktoplysninger; arbejdsrelateret information; betalings- eller kontooplysninger). Vi modtager også Personoplysninger om dig fra tredjepart, hvor du køber vores produkter eller tjenester gennem sådanne tredjeparter (f.eks. autoriserede John Deere-forhandlere).

Offentligt tilgængelig information: Vi indsamler Personoplysninger om dig (f.eks. præference- og forholdsoplysninger), der er offentligt tilgængelige (f.eks. vigtige oplysninger om en kundes ejerforhold, virksomhedsoplysninger og forretningsoplysninger samt finansiel information) eller oplysninger, du gør offentligt tilgængelige fra tredjeparts dataleverandører, som forbedrer vores filer og hjælper os med at forstå vores kunder bedre; eller fra sociale medier, såsom Facebook, hvis du interagerer med en social mediefunktion på onlinetjenesterne, som f.eks. en social media plug-in (en Facebook-lignende-knap), hvis du kan lide vores sociale mediesider eller vil slutte dig til vores fællesskaber. Hvis du interagerer med os via sociale medier, kan du tillade os at få adgang til oplysninger fra din sociale medieprofil.

3. Formål Med Behandling Af Personoplysninger ("Formålene")

Personoplysninger behandles med følgende formål og af følgende juridiske årsager (retsgrundlag for behandling). Hvis det er relevant, vil vi angive tidspunkt for dataindsamling, hvis levering af Personoplysninger er et lovmæssigt eller kontraktmæssigt krav, og om du er forpligtet til at levere Personoplysninger og de mulige konsekvenser ved manglende levering af sådanne oplysninger.

a) Kundeservice: At levere ønskede produkter og service i forbindelse med relaterede tjenester såsom levering af produkter, vedligeholdelse, kunde- og produktsupport og service (herunder garantiservice), finansiering, leasing og kredittjenester; samt drift af onlinetjenesterne.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Udførelse af opgaver, der er nødvendige for at behandle og opfylde anmodninger eller ordrer, som f.eks. at reagere på anmodninger om yderligere oplysninger eller besvare anmodninger om et tilbud (enten direkte eller gennem en autoriseret John Deere-forhandler); for at verificere en persons identitet (eller identifikation af en repræsentant); for at give adgang til en erhvervskundes konto, bekræfte berettigelse for incitamentsordninger, behandle produktregistreringer og levere ønskede varer og tjenester (herunder at lette ordre- og leveringsprocessen mellem dig og et autoriseret John Deere-forhandler); aktivere software og enheder, der kræver aktivering, administrere din konto (dine konti) og behandle betalinger for varer og tjenesteydelser; udarbejde og opfylde kontrakter; behandle garantikrav og yde garantiservice; yde og udbyde udvidede garantiprogrammer, herunder administration af servicekontrakter og fakturering; registrering og oprettelse af en konto i onlinetjenesterne, herunder oprettelse og administration af brugerkonti og give dig onlinetjenesterne og dets funktionaliteter, herunder drift og administration af onlinetjenesterne; at give dig indhold og kommunikere og interagere med dig på onlinetjenesterne.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, som du måtte indgå med os (herunder brugsbetingelser vedrørende onlinetjenester) eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med os; (2) behandlingen er nødvendig for at overholde en lovbestemt eller lovmæssig forpligtelse, der gælder for os; (3) behandling er nødvendig med henblik på John Deeres, et selskab John Deere-koncernens eller tredjeparts (f.eks. forhandler eller erhvervskunde) legitime interesser i at yde kundeservice, produkt- og kundesupport, uddannelse og andre uddannelsesmæssige arrangementer og formidle relevante oplysninger om produktopdateringer og forbedringer (i det omfang sådanne legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed); eller (4) databehandling sker med dit samtykke.

b) Produkt- og kundeservice: At yde support til produkter og tjenester; håndtere relationer med kunder, forhandlere og leverandører, foretage diagnoser og reparation; kommunikation; produktsikkerhed og administration af tilbagekaldelser.

Som led i at yde service og support bruger vi et kundesamlingsstyringssystem (Personoplysningeroplysninger, Kontaktoplysninger, Præference- og Oplysninger om kundeforhold, Offentlig tilgængelige oplysninger) for at spore engagement, kontrollere at kontaktoplysningerne er opdaterede, få en overordnet visning af vores forretninger med dig (og din virksomhed), undgå duplikering af kommunikation om lignende emner, forestå salg og support samt besvare eventuelle meddelelser eller anmodninger fra dig.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Afholdelse af kurser og andre uddannelsesrelaterede arrangementer for kunder og kunders medarbejdere, forhandlere og forhandleres medarbejdere samt leverandører og leverandørers medarbejdere; ydelse af regelmæssig vedligeholdelse og support til produkter og tjenester (herunder softwareopdateringer); besvarelse af anmodninger fra forhandlere om teknisk assistance til at indkredse et problem med et produkt eller en tjeneste og anden diagnose; levering af oplysninger relateret til dine produkter eller tjenester, herunder serviceoplysninger, bekræftelser, meddelelser, opdateringer, support og administrative meddelelser, samt at informere dig af sikkerhedsmæssige eller juridiske årsager som tilbagekaldelser og sikkerhedskommunikation.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, som du måtte indgå med os (herunder brugsbetingelser vedrørende onlinetjenester) eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med os; (2) behandlingen er nødvendig for at overholde en lovlig eller lovmæssig forpligtelse, der gælder for os (f.eks. Underretning og forvaltning af tilbagekaldelser); (3) behandling er nødvendig med henblik på John Deere, medlem af John Deere-koncernen eller tredjeparts (f.eks. Forhandler, erhvervskunde) legitime interesser i at give dig kundeservice, produkt- og kundesupport, træning og andre uddannelsesmæssige begivenheder og kommunikere relevante oplysninger om produktopdateringer og forbedringer og produktforbedringer (i det omfang sådanne legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed); eller (4) behandling er med dit samtykke.

c) Reklame: Med henblik på at sende dig meddelelser, produkt- og servicetilbud fra John Deere eller vores forhandlere, leverandører og partnere, herunder tilbud, som er baseret på dine interesser, personlige og forretningsmæssige karakteristika, samt din geografiske placering.

Vi (eller tredjeparter såsom en autoriseret John Deere-forhandler) kan levere disse meddelelser og tilbud via e-mail, post, online (herunder visning af reklamer og indhold tilpasset dig på onlinetjenesterne), sociale medieplatforme, SMS, push-meddelelser og andre midler. I forbindelse med markedsføring på sociale medier kan pseudonym information (kryptografisk hash med Personoplysninger eller kontaktoplysninger) oplyses til sociale medieplatforme for at muliggøre en match med din sociale mediekonto og giver os mulighed for at vise dig reklamer på platformen. Som beskrevet i nærmere detaljer i afsnit 5 bruger vi (eller tredjeparter) cookies og andre lignende teknologier til at give os mulighed for at tilpasse onlinetjenesterne eller placere annoncer, der er relevante for dine interesser på tredjepartswebsteder.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Planlægning af reklame- og markedsføringskampagner ved hjælp af oplysninger (Personoplysningeroplysninger, Kontaktoplysninger, Præferencer og oplysninger om kundeforhold, Brugerinformation, Automatisk indsamlede oplysninger) for at foreslå produkter og tjenester, som du kan være interesseret i både online og offline, og bruge oplysninger (Personoplysninger, Brugsoplysninger, Automatisk indsamlede oplysninger) til at tilpasse onlinetjenesterne og gøre onlinetjenesterne mere relevante i forhold til dine interesser.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig med henblik på John Deere, et medlem af John Deere-koncernen eller tredjeparts (f.eks. Forhandler) legitime interesser i at gennemføre markedsføring, prospektering og opnåelse af nye kunder, at kende præferencer for bedre at tilpasse tilbud og tilbyde produkter og tjenester, der opfylder en (potentiel) kundes behov (i det omfang sådanne legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed) eller (2) databehandling sker med dit samtykke.

d) Undersøgelser og salgsfremstød: I forbindelse med konkurrencer, loyalitetsordninger og andre salgsfremmende kampagner, som du tilmelder dig eller deltager i, f.eks. planlægning og arrangering af besøg hos et selskab i John Deere-koncernen eller vores attraktioner eller deltagelse i produktpræsentationer og fagmesser.

Databehandlingen er berettiget på grundlag af lovbestemte bestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, som du måtte indgå med os (herunder brugsbetingelser vedrørende salgsfremmende begivenhed) eller at tage skridt forud for indgåelse af en kontrakt med os; (2) Forarbejdning er nødvendig med henblik på John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser i at levere markedsføring, prospektering og service og opnåelse af (potentielle) kunder (i det omfang sådanne berettigede interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed) eller (3) databehandling sker med dit samtykke.

e) Andre meddelelser: For at levere anden information, der kan være af interesse, såsom meddelelser, påmindelser, driftsafbrud, produktforbedringsprogrammer og tekniske servicebulletiner; nyheder om John Deere eller selskaber i John Deere-koncernen, firmamagasiner (såsom The Furrow og Homestead), kataloger, invitationer til messer, produktpræsentationer og andre arrangementer.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, som du måtte indgå med os (herunder brugsbetingelser vedrørende abonnementer på vores publikationer) eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med os; (2) behandling er nødvendig med henblik på John Deere, medlem af John Deere-koncernen eller tredjeparts (f.eks. Forhandler) legitime interesser i markedsføring, prospektering, opnåelse af nye kunder og service og formidling af nyheder til (potentielle) kunder såsom produktopdateringer og forbedringer og anden information om produkter og tjenester (i det omfang sådanne legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed) eller (4) databehandling sker med dit samtykke.

f) Forskning; Forbedring af produkter og tjenester: For at identificere og opdage problemer med eksisterende produkter og tjenester, skal du forstå, hvordan vores produkter og tjenester anvendes, analysere effektivitet i reklamer, foretage forskning, forbedre produkter og tjenester og udvikle nye produkter og tjenester (herunder brug af pseudonymiserede og anonymiserede oplysninger).

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Måling af målgruppens størrelse og kundeengagement; afsendelse af spørgeundersøgelser, aktivering af deltagelse i online- og offline-forskningspaneler og analysering af svar; vurdering af udførelse og drift af både produktion og testprodukter og -tjenester (herunder brugsoplysninger); gennemgang af fejlkoder og andre driftsdata fra maskiner, garantibeviser og tekniske anmodninger om assistance fra forhandlere til indkredsning af problemer med produkter eller tjenester (herunder sikkerhedsproblemer), forbedring af produkter og tjenester og udvikling af nye produkter og tjenester; forbedring af ydeevnen, fejlfinding og forbedring af onlinetjenesterne (f.eks. brug af browsingoplysninger om besøg på onlinetjenesterne og hvordan du anvender online-tjenesterne, for at gøre det mere intuitivt).

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, som du måtte indgå med os (herunder brugsbetingelser vedrørende onlinetjenester) eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med os; (2) databehandling er nødvendig for John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser i at identificere problemer med sine produkter og tjenester, foretage forskning og producere analyser, forbedre produkter og tjenester og udvikle nye produkter og tjenester (til omfanget af, at sådanne legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed) (3) databehandling er nødvendig for at beskytte enkeltpersoners vitale interesser (f.eks. Identifikation af sikkerhedsspørgsmål); (4) databehandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (f.eks. Produktsikkerhed, tilbagekaldelse); eller (5) databehandling sker med samtykke.

g) Fysisk sikkerhed: For at implementere og opretholde fysisk sikkerhed, administrere adgang til faciliteter; og gennemgå adgang til faciliteter i tilfælde af en hændelse eller hvor det er nødvendigt for at undersøge uautoriseret adgang, tab eller tyveri.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Oprettelse og administration af bruger-id’er, badges, nøgler og andre adgangsadministrationsmetoder for at sikre, at enkeltpersoner har passende tilladelse, før de får adgang til John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens faciliteter (dvs. adgangskontrol og forebyggelse af uautoriseret adgang) og overvåge John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens faciliteter (herunder ved brug af lukket kredsløbs-tv og andre typer kameraer), for at give personbeskyttelse, sikre mod tyveri, hærværk og skade på John Deeres eller et selskab i John Deere-koncernens ejendom. Dette omfatter også behandling af optegnelser om adgang til faciliteter eller autoriserede områder (fx registrering af personers indgang og udgang) til formål for tilstrækkelige undersøgelser af uautoriseret adgang, tab eller tyveri.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig for at overholde en lovpligtig forpligtelse, som vi er underlagt (2) det er nødvendigt for at beskytte en persons livsinteresser; (3) Det er nødvendigt for John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser at sikre fysisk og elektronisk sikkerhed for vores virksomheder, lokaler og aktiver (dvs. at beskytte og forsvare dets ejendom tilstrækkeligt (f.eks. Fysisk eller intellektuelle ejendomsrettigheder) og til tilstrækkelig efterforskning af uautoriseret adgang, tab eller tyveri og sikring af fysisk sikkerhed) (i den udstrækning en sådan legitim interesse ikke er tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed). Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, sker sådan behandling i kun, når det er i overensstemmelse med lovgivningen for EU eller en EØS-medlemsstat.

h) Netværk/cybersikkerhed: Levering af elektronisk sikkerhed (netværk og cybersikkerhed), herunder at identificere, beskytte, opdage, reagere på og genoprette skader efter sikkerhedshændelser.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Identificering af trusler, sårbarheder og risici, godkendelse og bestemmelse af passende autorisation til brugere; udstedelse og tilbagekaldelse af legitimation; tildeling og administration af brugeradgangstilladelser; forebyggelse og opdagelse af uautoriseret adgang til eller behandling af data og skadelig kodefordeling; forhindring af denial of service-angreb og anden skade på computere og elektroniske kommunikationssystemer; forebyggelse og opdagelse af bedrageri, kriminalitet eller misbrug af it-tjenester blokering af spam, phishing forsøg og computervirus og anden malware; levering af produkt- og brugersikkerhed; og forhindring af uautoriseret overførsel af proprietære data og andre oplysninger (f.eks. Personoplysninger).

Organisationens globale sikkerhedsteam, der primært befinder sig hos Deere & Company i Moline, Illinois (men omfatter medarbejdere i andre selskaber i John Deere-koncernen) behandler Personoplysninger for at hjælpe os med at identificere og undersøge mistænkelige hændelser (herunder gennem retsmedicinske undersøgelser); koordinere et svar og genoprette funktionaliteten.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig på grund af behovet for at overholde en lovmæssig forpligtelse, som vi er underlagt (2) det er nødvendigt for at beskytte en persons livsinteresser; eller (3) det er nødvendigt med henblik på John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser til tilstrækkeligt at beskytte og forsvare sin ejendom (fx fysisk eller intellektuel ejendomsret) og tilvejebringelse af netværks- og informationssikkerhed (herunder administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger) (i det omfang sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder). Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, sker sådan behandling i kun, når det er i overensstemmelse med lovgivningen for EU eller en EØS-medlemsstat.

i) It-drift: At administrere it-systemer, applikationer og infrastruktur (herunder overvågning af ydeevne af it-systemer og infrastruktur), udføre it-revisioner og levere informations- og kommunikationstjenester.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Tilsigtet brug af kommunikationsmidler og brug af andre it-værktøjer; administration af brugen af John Deeres eller et selskab i John Deere-koncernens applikationer; indkredsning og løsning af problemer med it-systemer og værktøjer; installation af opgraderinger og patches; sikring af driftskontinuitet, herunder oprettelse af sikkerhedskopier og helpdesk-management.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser, som det er (1) nødvendigt for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt (på din anmodning) forud for indgåelse af en ny kontrakt; og (2) nødvendigt for John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser i at forvalte, vedligeholde og drive informationskommunikationsteknologi-infrastruktur (i det omfang sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed ).

j) Driftsmæssige aktiviteter: At administrere John Deers og John Deere-koncernens daglige drift med henblik på dataanalyse; til rapportering om forretningsresultater og for virksomhedsledelse (herunder revision(er), overholdelse af gældende normer og andre risikostyringsaktiviteter (herunder indkøb af forsikring )).

Dette omfatter også behandling af Personoplysninger i forbindelse med: organisationsanalyse, udvikling og ledelsesrapportering (herunder modellering og udvikling af risikomodeller); planlægning af arbejde og forvaltning af vores aktiver, regnskabsadministration, herunder betalingsbehandling og styring af tilgodehavender samt taktisk og strategisk planlægning; projekt- og organisationsstyring optagelse og arkivering kontraktledelse, forvaltning af tredjepartsrelationer (forhandlere, leverandører, forretningspartnere, autoriserede forhandlere); beskyttelse og håndhævelse af rettigheder, intern og ekstern revision; omorganisering, overtagelse, fusion, opsplitning, afsætning, planlægning og forarbejdning; behandling af Personoplysninger med det formål at anonymisere / de-identificere Personoplysninger.

På vegne af organisationen administrerer John Deere-koncernen i fællesskab visse kategorier af Personoplysninger (fx Personoplysninger, Kontaktoplysninger, brugeroplysninger, præferencer og oplysninger om kundeforhold osv.) for samtidige forretningsprocesser i andre selskaber i John Deere-koncernen, herunder John Deere. John Deere-koncernen administrerer også selskabets fælles infrastruktur, hvor selskaber i John Deere-koncernen behandler Personoplysninger til egen brug.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) det er nødvendigt at overholde de lovlige forpligtelser, der gælder for os eller (2) det er nødvendigt med henblik på John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser til at styre og drive den daglige drift af John Deere og John Deere-koncernen, forvalte John Deers finansielle anliggender og John Deere-koncernen, for at styre risici, som John Deere og John Deere-koncernen udsættes for, virksomheds-og informationsstyring, evaluering af forretningstransaktioner og evaluering af fusions- og overtagelsesaktivitet (herunder rettidig omhu i forbindelse med køb) (i det omfang sådanne legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed).

k) Berettigelse: At fastsætte supportberettigelse for produkter, tjenester eller tilbud; verificere eller hjælpe med verifikation af din identitet; opfylde forpligtelser til overholdelse af lovgivningen; beskytte mod statslige eller andre sanktionslister og overholde interne krav.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Udvisning af rettidig omhu i omgangen med kunder (herunder brug af oplysninger fra forskellige kilder, såsom offentlig information, for identitetskontrol og -verificering); løbende kredit- og kreditvurderingskontrol og risikovurderinger; beskyttelse mod sanktionslister og overholdelse af andre lovkrav (herunder krav til andre medlemmer af John Deere-gruppen), som f.eks. at kontrollere, om du er en politisk udsat person og overholder krav til opdagelse og forebyggelse af terrorisme.

Global Trade Compliance Group, der hovedsageligt befinder sig hos Deere & Company i Moline, Illinois (men omfatter medarbejdere i andre selskaber i John Deere-koncernen), hjælper John Deere med at behandle Personoplysninger til dette formål. The Global Trade Compliance Group har det primære ansvar for at identificere og undersøge matches med personer på sanktionslister samt undersøgelse og rettelse af inkorrekte matches.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) behandling er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, som du måtte indgå med os (herunder brugsbetingelser vedrørende onlinetjenester) eller træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med os; (2) databehandling er nødvendig for at overholde en lovbestemt eller lovmæssig forpligtelse, der gælder for os (3) behandling er nødvendig for at beskytte enkeltpersoners vitale interesser; (4) databehandling er nødvendig for en opgave udført af almen interesse; eller (5) databehandling er nødvendig med henblik på John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser i forebyggelse af hvidvaskning af penge og sanktioner, forebyggelse og opdagelse af svig og forstå vores (potentielle) kunder og forretningspartnere (i det omfang at sådanne legitime interesser ikke overskrides af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed) eller (4) databehandling sker med dit samtykke. Følsomme Personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU-lovgivning eller EU / EØS-landenes lovgivning, herunder til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvor det er påkrævet. Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, sker sådan behandling i kun, når det er i overensstemmelse med lovgivningen for EU eller en EØS-medlemsstat.

l) Overholdelse af lovgivningen; Retshandlinger: Personoplysninger behandles for at overholde gældende love og bestemmelser, herunder oprettelse af, håndhævelse og forsvar af juridiske rettigheder.

Dette omfatter behandling af Personoplysninger (herunder følsomme Personoplysninger eller oplysninger relateret til straffedomme og lovovertrædelser) med henblik på at: overholde juridiske og andre krav, som selskaber i John Deere-koncernen er underlagt (herunder love og forskrifter fra andre lande end det, hvor du befinder dig) overholde offentlige inspektioner og andre anmodninger fra regeringen eller andre offentlige myndigheder (herunder andre lande end det, hvor du befinder dig) reagere på retlige processer; forfølge juridiske rettigheder og retsmidler, herunder for at beskytte og håndhæve vores rettigheder og ejendom, samt beskytte andres og medlemmerne af John Deere Group’ens rettigheder, ejendom og sikkerhed; forberede retssager og forsvare virksomheden i retten; håndtere eventuelle interne klager eller krav (herunder USA-baserede retssager og anmodninger fra regeringen).

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) det er nødvendigt at overholde de lovlige forpligtelser, der gælder for os eller (2) det er nødvendigt med henblik på John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser til at styre og drive den daglige drift af virksomheden, forvalte finansielle anliggender i vores forretning, at håndtere risici, som vores virksomheden er udsat for, virksomhedsledelse og informationsledelse samt overholdelse af ikke-EU-love og love i andre lande, hvor John Deere-koncernen opererer (i den udstrækning en sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed). Følsomme Personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU-lovgivning eller EU / EØS-landenes lovgivning, herunder til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvor det er påkrævet. Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, sker sådan behandling i kun, når det er i overensstemmelse med lovgivningen for EU eller en EØS-medlemsstat.

m) Undersøgelser: For at forhindre, opdage og undersøge forekomst af svindel, overtrædelser af virksomhedspolitikker eller andre uautoriserede, krænkende eller ulovlige aktiviteter (herunder strafbare handlinger).

Dette omfatter behandling af Personoplysninger i forbindelse med: Undersøgelser og behandling af på compliance-sager og hotline-indlæg (herunder driften af en rapporteringslinje i henhold til US Sarbanes-Oxley Act).

Med hensyn til compliance-undersøgelser og tilsyn med overholdelse af adfærdskodeks er John Deere-organisationens Center for Global Business Conduct og Global Enterprise Security & Preparedness primært placeret hos Deere & Company i Moline, Illinois (med medarbejdere i andre selskaber i John Deere-koncernen), fører tilsyn med og assisterer John Deere.

Databehandlingen er berettiget ud fra lovbestemmelser om, at (1) det er nødvendigt at overholde de juridiske forpligtelser, der gælder for vores virksomhed; eller (2) det er nødvendigt med henblik på John Deere eller et medlem af John Deere-koncernens legitime interesser at styre og drive John Deere eller John Deere-koncernens virksomhed for at klare risici, som John Deere eller John Deere-koncernen udsættes for, virksomhedsledelse, opdagelse og forebyggelse af svig; opdagelse og forebyggelse af overtrædelser af John Deere-koncernens politikker og overholdelse af ikke-EU-love og love i andre lande, hvor John Deere-koncernen opererer (i den udstrækning sådan legitim interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed). Følsomme Personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU-lovgivning eller EU / EØS-landenes lovgivning. Hvis der behandles oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, sker sådan behandling i kun, når det er i overensstemmelse med lovgivningen for EU eller en EØS-medlemsstat.

4. Modtagere Af Personplysninger


a) Personoplysninger deles med eller oplyses til John Deere og selskaber i John Deere-koncernen med det formål, der er beskrevet i denne Erklæring. Selskaber i John Deere-koncernen behandler Personoplysninger i overensstemmelse med denne Erklæring, medmindre de har informeret dig på anden vis.

b) For at opfylde formålet i afsnit 3 deler eller videregiver vi Personoplysninger internt i John Deere-koncernen. Vi udnytter John Deere-koncernens kompetence og viden, såsom centraliseret HR, regnskab, finans, risikostyring, virksomhedsledelse, informationsteknologi og sikkerhedsfunktioner. Henvisninger til John Deere og selskaber i John Deere-koncernen i afsnit 3 i denne Erklæring henviser generelt til tilfælde, hvor selskaber i John Deere-koncernen fungerer som fælles kontrollører sammen med John Deere.

c) Vi offentliggør Personoplysninger hvis det er nødvendigt for at fuldføre en transaktion, som du har anmodet om eller har godkendt, eller levere et produkt eller en tjeneste.

For eksempel levering af betalingsdata til banker og andre finansielle institutioner til betalingshåndtering. Vi deler også oplysninger, når du anmoder os derom. Du kan også anmode om yderligere oplysninger om et produkt eller en tjeneste eller anmode om et tilbud på onlinetjenesterne, som vi sender til den autoriserede John Deere-forhandler i dit område for at opfylde din anmodning. Som beskrevet i afsnit 12 kan du også dele anmeldelser og feedback på fora og andre offentlige områder.

d) Vi deler eller videregiver Personoplysninger til autoriserede John Deere-forhandlere, distributører og forretningspartnere i forbindelse med de formål, der er anført i afsnit 3.

For eksempel fungerer en autoriseret John Deere-forhandler som forbindelsesled mellem dig og os om administrationen afdit forhold til John Deere, herunder hjælp til at få tilbud, køb af udstyr eller tjenester, bestilling af reservedele, forvaltning af produkter og tjenester (herunder abonnementer), finansiering og garantiservice.

e) Hvis du er medarbejder eller repræsentant for en kunde eller en forhandler, deler eller videregiver vi data til en sådan kunde eller forhandler.

f) Vi deler Personoplysninger med tredjeparts-tjenesteudbydere (almindeligvis benævnt ”dataprocessorer”) for at opfylde formålene på vegne af John Deere.

For eksempel teknologibedrifter, der leverer software og computertjenester (f.eks. datahåndtering og lagringstjenester, hostingfirmaer, software som service, web-hosting og e-mail-tjenester); teknologiske virksomheder, der leverer hardware og udstyr (f.eks. producenter og distributører af computere); support-tjenester, såsom virksomheder, der leverer forretningsstøttetjenester (f.eks. postleverandører, printtjenester, kontorrengøring og virksomheder, der installerer, servicerer og overvåger alarmsystemer); virksomheder, der yder finansiel administration; virksomheder, der leverer affalds- og bortskaffelsestjenester (f.eks. udbydere af makulering) og analyser. I nogle tilfælde kan disse virksomheder indsamle data direkte fra dig på vores vegne.

g) Vi deler eller videregiver også Personoplysninger til andre virksomheder, der udfører specialiserede eller faglige funktioner for os (almindeligvis benævnt "Dataansvarlige").

For eksempel er pengeinstitutter som betalingsformidlere og banker involveret i forarbejdning af betalinger eller giver os finansiering; finansielle institutioner som forsikringsmæglere og forsikringsselskaber, der hjælper os med at styre vores risiko; Støttetjenester, såsom forretningsstøttefirmaer og virksomheder, der tilbyder kurser; rederier, der leverer vores produkter; Teleselskaber, der leverer fastnets og mobil teletjenester, teknolgivirksomheder, der leverer teknologi og hardware, såsom telekommunikationsudstyr; sundhedsudstyr og sundhedsudbydere, der yder lægehjælp; og andre parter (såsom juridiske og regulerende myndigheder, revisorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere) for at understøtte revision, overholdelse af gældende normer og virksomhedsledelse i overensstemmelse med loven.

h) Online-tjenesterne indeholder plugins eller tredjepartsindhold, såsom Facebook (knappen "Synes om"), Twitter (knappen "Del på Twitter"), Linkedin eller Google. Plugins eller indhold kan indsamle oplysninger om din IP-adresse, side(r) du har besøgt på onlinetjenesterne og bruge deres egne cookies og lignende teknologier. Hvis du er logget ind på på et socialt medie, mens du besøger onlinetjenesterne, kan plugins fra de sociale medier give tilladelse til, at hjemmesiden på det sociale medie modtager oplysninger om, at du besøgte onlinetjenesterne og knytte dem til din konto på de sociale medier.

For eksempel bruger onlinetjenesterne Google Maps. Ved at bruge Google Maps er du bundet af Google Maps / Google Earth Yderligere Servicevilkår (herunder Googles Privatlivspolitik).

i) Vi deler eller videregiver også Personoplysninger af juridiske, overensstemmelses- eller retsmæssige årsager.

For eksempel:

 • Vi deler eller videregiver Personoplysninger med købere, deres advokater eller professionelle rådgivere, domstole, tribunaler, modstående eller nærtstående parter i sagen og deres professionelle rådgivere, hvor det er nødvendigt for at påvirke salget eller overdragelsen af John Deere forretning eller aktiver helt eller delvis ( herunder omorganisering, fusion, salg, joint venture, opløsning, likvidation eller konkurs).
 • Vi deler eller videregiver Personoplysninger for at beskytte og håndhæve vores rettigheder, beskytte tredjepersoners samt medlemmerne af John Deere-gruppens ejendom og sikkerhed, i forbindelse med beskyttelse mod svig eller andre ulovlige handlinger til forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger, eller hvis det er påkrævet for at understøtte ekstern revision, compliance og virksomhedsledelsesfunktioner.
 • Vi deler eller videregiver også Personoplysninger, hvis det er påkrævet iht. loven, (herunder love uden for det land, hvor du befinder dig), som f.eks. i forbindelse med en stævning, ransagningskendelser, retskendelser og andre juridiske processer, herunder retshåndhævende organer og domstole i USA og andre lande, hvor selsekaber i John Deere-koncernen driver virksomhed.

Vær opmærksom på, at vi også kan videregive oplysninger og data om dig, som ikke kan identificere dig personligt. Eksempelvis kan vi offentliggøre rapporter, der indeholder aggregerede og statistiske oplysninger om vores kunder og udstyr.

 

5. Cookies og lignende teknologier til indsamling af oplysninger

Når du besøger onlinetjenesterne eller åbner eller klikker på en meddelelse, som f.eks. en e-mail fra John Deere, indsamler John Deere (eller tredjeparter) automatisk information og data ved hjælp af teknologier som server- eller brugslogger, browser eller http-cookies, lokale delte objekter, lokal lagring, web beacons / pixel tags, embedded scripts, ETags, server-til-server forbindelser og andre lignende indsamlingsteknologier.

Dette er et resumé. For mere information om, hvordan John Deere (eller tredjeparter) bruger cookies og lignende teknologier på John Deers hjemmesider og online-tjenester eller oplysninger om, hvordan man administrerer denne teknologi, kan du besøge vores Cookie Statement.

Disse teknologier bruges generelt til at muliggøre korrekt drift af onlinetjenesterne, huske dine præferencer eller valg, hjælpe med at forbedre online-tjenesterne, måle svar på vores kommunikation, forbedre vores kommunikation eller kampagner, give en tilpasset eller personlig oplevelse på onlinetjenesterne og opdage og forhindre visse former for svig samt levere relevante reklamer. I nogle tilfælde forbinder vi information, som vi indsamler ved hjælp af cookies og lignende indsamlingsteknologier med andre Personoplysninger indsamlet om dig som beskrevet i afsnit 3 i denne erklæring.

John Deere har forretningsmæssige forhold til tredjeparts reklamefirmaer, som udfører sporings- og rapporteringsfunktioner i forhold til vores webhåndtering. Vi samarbejder også med tredjeparter, der hjælper os med at levere tilpasset indhold og relevante annoncer på eventuelle onlinetjenesterne eller på tredjepartswebsteder og -tjenester, du måtte besøge. Disse kan bruge cookies og andre lignende indsamlingsteknologier til at indsamle oplysninger om din brug af onlinetjenesterne og dine aktiviteter på tredjepartswebsteder og -tjenester, så de kan vise målrettede annoncer til dig.

6. Fortæl-En-Ven-funktioner

John Deere har en "fortæl en ven"-funktion på sin hjemmeside. Hvis du vælger at benytte denne mulighed, sender vi automatisk en e-mail til din ven med de oplysninger, du har givet, og inviterer ham eller hende til at besøge vores hjemmeside. Vi sender kun e-mailen en enkelt gang. John Deere bruger kun disse oplysninger til at sende denne e-mail, og vi gemmer ikke disse oplysninger. Vi sender kun e-mailen en enkelt gang.

7. Persondataforordningen

I henhold til lokal lovgivning kan du gratis udøve visse rettigheder vedrørende Personoplysninger: (A) Adgang: Du har krav på en bekræftelse fra os, hvis Personoplysninger behandles, formålet med behandlingen, datakategorierne, oplysninger om modtagere af dataene og de ikke-EU-lande, hvor de er placeret, de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført for overførsel af data til ikke-EU-lande, opbevaringsperiode for data eller kriterier for at bestemme det, yderligere oplysninger om dine rettigheder, vores behandlingsaktiviteter og dataudbydere og de væsentlige og forventede konsekvenser af behandlingen; (B) Berigtigelse: Du har ret til anmodning om afhjælpning af unøjagtige Personoplysninger og til at få ufuldstændige data udfyldt; (c) Overførselsret: Du kan modtage dine Personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre det til andre Dataansvarlige uden hindring. Denne ret eksisterer kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen foregår automatisk; (d) Begrænsning: Du kan anmode om begrænsning af behandling af dine Personoplysninger, hvis (i) du bestrider rigtigheden af det – vi har brug for i en periode at kontrollere din anmodning; (ii) behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af den og anmoder om begrænsning i stedet; (iii) vi har ikke længere brug for dem, menafsnit du fortæller os, at du behøver dem til at etablere, udøve eller forsvare et retskrav; eller (iv) du protesterer mod behandling baseret på offentlig eller legitim interesse – vi har brug for i en periode at kontrollere din anmodning; og (e) Sletning: Du kan anmode om sletning af dine Personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt for de formål, som vi har indsamlet dem til, du har trukket dit samtykke tilbage, og der er ingen anden retlig grund til behandlingen, du protesterer, og der findes ingen overvejende legitime grunde til behandlingen, behandlingen er ulovlig, eller sletning er påkrævet for at overholde en juridisk forpligtelse.

Indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Personoplysninger af tvingende og legitime grunde, der vedrører din særlige situation, undtagen i tilfælde, hvor lovbestemmelser udtrykkeligt fastsætter behandlingen. Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod, hvor dine data behandles til direkte markedsføring;

Hvis du ønsker at udøve nogle afdisse rettigheder eller er bekymret over, hvordan Personoplysningerne behandles, skal du bruge vores registrerede rettighedsportal, som er tilgængelig https://app.onetrust.com/app/#/webform/5b5e4426-7037-4a6e-a923-458b45547e6c Vær også opmærksom på, at du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Specielt tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor du er bosat, ansættelsessted eller den placering, hvor problemet er genstand for klagen.

Hvis du har spørgsmål om de forskellige selskaber iJohn Deere-koncernens roller og ansvar, herunder hvor de fungerer som fælles Dataansvarlige, bedes du kontakte databeskyttelsesofficeren ("DPO"). Kontakt også DPO, hvis du vil vide mere om aftalen mellem selskaber i John Deere-koncernen, der fungerer som fælles Dataansvarlige for John Deere. I tilfælde af fælles Dataansvarlige kan du udøve dine rettigheder i forhold til og imod hver enkelt af dem.

Kontaktoplysninger til vores DPO findes i afsnit 15 i denne erklæring.

8. Samtykkeforvaltning

Hvis vi beder dig om at give dit samtykke til at bruge Personoplysninger til et bestemt formål, kan du nægte at give samtykke og tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i afsnit 7 eller 15. Lovligheden af enhver behandling af Personoplysninger, der opstod forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke, vil ikke blive påvirket. 

9. Overførsel af Personoplysninger til andre lande

På grund af karakteren af vores globale drift kan nogle af de modtagere, der er nævnt i afsnit 4, være placeret i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Internationale overførsler vil være til lande, hvor selskaber i John Deere-koncernen har afdelinger, herunder Indien og USA.

Nogle lande uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (en liste over sådanne lande findes her) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm  For overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for passende af Europa-Kommissionen, vil vi iværksætte passende foranstaltninger, som f.eks. bindende selskabsregler, standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen til beskyttelse af Personoplysninger, andre gyldige overførselsmekanismer, eller, i undtagelsestilfælde, på grundlag af tilladte lovbestemte undtagelser. Overførsler til tredjeparter i sådanne lande vil finde sted ved hjælp af en acceptabel dataoverføringsmekanisme, såsom bindende selskabsregler, Privacy Shield til selvcertificerede amerikanske organisationer, standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen til beskyttelse af Personoplysninger, certificeringer, godkendte adfærdskodeks, anden gyldig overføringsmekanisme eller, i undtagelsestilfælde, på grundlag af tilladte lovbestemte undtagelser. Kontakt venligst vores DPO ved hjælp af oplysningerne i afsnit 15 i denne erklæring, hvis du ønsker at modtage en kopi af mekanismen.

10. Datalagring

Data vil blive opbevaret i den periode, som vi finder nødvendige for at gennemføre de formål, der er angivet i denne erklæring eller som krævet i gældende lovgivning. Kriterier til bestemmelse af en opbevaringsperiode omfatter:

 • Vi har en løbende forbindelse med dig:
 • Personoplysninger er nødvendige for det eller de formål, der er angivet i afsnit 3; eller
 • Gældende love og bestemmelser kræver, at vi beholder Personoplysninger.

Det kan også være påkrævet, at vi beholder Personoplysninger i en længere periode, som f.eks. i tilfælde af søgsmål, eller hvis vi modtager en indkaldelse, ransagningskendelse, retskendelse eller anden juridisk proces, der kræver, at vi beholder Personoplysningerne. Data vil blive opbevaret i overensstemmelse med vores lagringsplan og ift. gældende lovbestemmelser. Iht. vores globale lagringsplan og ift. gældende juridiske krav vil vi slette og/eller anonymisere Personoplysninger, der ikke længere er brug for. Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

11. Tredjeparters fortrolighedserklæringer

Denne fortrolighedserklæring vedrører kun behandling af Personoplysninger af John Deere og selskaber i John Deere-gruppen. Andre hjemmesider, som kan være tilgængelige via denne hjemmeside, eller hvis funktioner eller funktionalitet er blevet indarbejdet i onlinetjenesterne, har deres egne privatlivspolitikker og -praksis. Vores uafhængige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har ligeledes deres egne fortrolighedserklæringer og måder, hvorpå de bruger fortrolige oplysninger. Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i fortrolighedserklæringerne fra tredjeparter før du afgiver oplysninger, eller benytter dig af et tilbud eller foretager et køb.

12. Fora, produktanmeldelser og andre offentlige områder på hjemmesiden

Vores hjemmeside indeholder fora og andre områder, hvor du offentligt kan skrive produktanmeldelser, kommunikere med andre brugere, og indsende medie-relateret indhold. Læs venligst omhyggeligt de gældende “Brugsbestemmelser” før du skriver i disse områder. Alle oplysninger, som du lægger ud på internettet, vil være tilgængelige for alle med en internetforbindelse, og alle Personoplysninger, du skriver i dit opslag, kan læses, indsamles og bruges af andre. Hvis du eksempelvis skriver din e-mailadresse i forbindelse med en produktanmeldelse, er det muligt, at du vil modtage uopfordrede e-mails. Udvis forsigtighed, når du lægger Personoplysninger ud på internettet.

13. Jobansøgere

Hvis du har søgt job hos John Deere, vil de Personoplysninger, som du har indsendt med din jobansøgning, blive brugt til rekruttering og andre interne HR-relaterede formål. For yderligere information henvises til den globale rekrutteringserklæring, der findes i menuen "Land- eller produktspecifik information". 

14. Ændringer i denne fortrolighedserklæring

Engang imellem opdaterer vi denne Fortrolighedserklæring, så vi gør opmærksom på nye eller ændrede måder til, hvordan vi bruger fortrolige oplysninger. Vi lægger en meddelelse ud på vores hjemmeside, hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne Fortrolighedserklæring. 

15. Sådan kontakter du os; Dataansvarlige

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan vi bruger fortrolige oplysninger eller til denne Fortrolighedserklæring. Du kan kontakte os online på R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com  Du kan også kontakte os på vores almindelige postadresse:


John Deere GmbH & Co KG
Databeskyttelsesansvarlig
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Tyskland

 

 

Dataansvarlige personer:

 

Navn

Kontaktoplysninger

Ansvar

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Tyskland 68163, Tyskland

 • Europæisk hovedkvarter
 • Produkter og tjenesteydelser til landbrug og turf;
 • EMEA Salg og marketing
 • Onlineservices; Datatjenester og abonnementer

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, Tampere,Tampere, Finland 33900, Finland

 • Skovbrugsprodukter og -tjenester
 • Salg og marketing

John Deere Bank SA, herunder filialer og repræsentationskontorer i Tyskland, Schweiz, Storbritannien og Spanien.

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg

Finansielle produkter og tjenesteydelser

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Giuseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano), Italien 20060, Italien

Finansielle Produkter og Tjenesteydelser

John Deere Solution Réseau S.A.S

23, rue du Paradis, 45140 Ormes, Frankrig

Finansielle tjenesteydelser

John Deere Forestry Ltd. (UK)

Carlisle Airport Trading Estate, Carlisle, Cumbria, Carlisle, England CA6 4NW, Storbritannien

Salg og markedsføring

John Deere Ltd. (UK)

Harby Road Langar, Nott. NG13 9HT Det Forenede Kongerige

Salg og markedsføring

John Deere Iberica S.A. (Spanien)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid)

Salg og markedsføring

John Deere Polska Sp. Zoo (Polen)

 1. Poznanska 1b 62 - 080 Tarnowo Podgorne

Salg og markedsføring

John Deere Forestry AS

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger

Salg og markedsføring

John Deere Nederland B.V. (Holland)

Expeditiestraat 12 5961PX Horst

Salg og markedsføring

John Deere Italiana S.r.L (Italien)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano)

Salg og markedsføring

John Deere Forestry Ltd. (Irland)

Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow

Salg og markedsføring

John Deere France SAS (Frankrig)

Rue du Paradis, Ormes F - 45140 St. Jean de la Ruelle

Salg og markedsføring

 

Deere Group Bindende virksomhedsregler

Deere Group Bindende virksomhedsregler

Supplerende persondatapolitikker

Formular for anmodning om den berørte personens rettigheder

Formular for anmodning om den berørte personens rettigheder

Personal Data Complaint Form

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 


John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com


AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Sidst opdateret: 25. maj 2018