Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan John Deere og dets kontrollerede affilierede selskaber bruger personoplysninger. Denne fortrolighedserklæring giver dig også svar på dine spørgsmål vedrørende de indsamlede oplysningers fortrolighed og sikkerhed. Denne erklæring henvender sig til personer, som vi interagerer med, herunder besøgende på og brugere af vores hjemmesider, (web- eller mobil-)applikationer eller onlineprodukter og -tjenester; aktuelle og potentielle kunder; ledelsen og personale hos virksomhedskunder og leverandører; ledelsen og personale hos autoriserede forhandlere og distributører; besøgende i vores faciliteter, museer og attraktioner og andre modtagere af vores produkter og tjenester. Vi henviser til personer, hvis personoplysninger behandles, som "du/dig" i denne erklæring.

Personoplysninger deles med hele John Deere-koncernen. Du kan finde en liste over de selskaber, der er en del af John Deere-koncernen her og også i de bindende virksomhedsregler ("BCR"). Under visse omstændigheder kan medlemmer af John Deere-koncernen behandle personoplysninger i fællesskab.

Der kan gælde lande- eller produktspecifikke tillægsfortrolighedsbestemmelser for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med specifikke produkter eller tjenester, der tilbydes af John Deere, som generelt kan kræve behandling af yderligere kategorier af personoplysninger eller behandling med andre formål.

John Deere-produkterne og -tjenesterne distribueres via et netværk af autoriserede forhandlere og distributører. Størstedelen af disse autoriserede forhandlere og distributører er uafhængigt drevne virksomheder, der kan have deres egne fortrolighedserklæringer.

1. Typer af personoplysninger, som vi indsamler

Vi behandler personoplysninger om dig. Dette afsnit indeholder nogle almindelige eksempler. Afhængigt af dit land/område og gældende lovgivning kan eksemplerne nedenfor betragtes som personoplysninger, og/eller de kan blive indsamlet fra dig.

Personoplysninger og kontaktoplysninger

 • Navn, fødselsdato, identifikatorer fra myndigheder, underskrift, billede
 • Adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Demografiske oplysninger (f.eks. køn, ægteskabelig status, husstand, overordnet placering)
 • Brugernavn, adgangskode, profil på sociale medier
 • GPS-placering

Transaktionsoplysninger og finansielle kontooplysninger

 • Finansielle oplysninger (f.eks. kontoindehaver, kontonummer, kredit-/debetkortoplysninger, finansierings-/leasingoplysninger)
 • Transaktionsoplysninger (f.eks. køb, servicehistorik, betalinger, klager, krav)
 • Låneansøgningsoplysninger (som f.eks. aktiver, forpligtelser, løn, stilling, finansielle oplysninger, aktuelle og historiske kontooplysninger hos os, det udstyr og det beløb, der finansieres, kreditoplysninger [herunder kreditscorer], ejendomsrapporter om enhver ejendom, som sikrer din forpligtelse til os)
 • Forsikringsoplysninger (f.eks. forsikringsbevis)

Oplysninger om præferencer og relation

 • Oplysninger om præferencer og relation (f.eks. firmatype, interesser)
 • Oplysninger om rolle i virksomheden (f.eks. stilling, jobtitel, kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger, ansættelseshistorik)
 • Oplysninger om ejendom, gård eller virksomhed
 • Foretrukket sprog
 • Oplysninger om, hvordan du interagerer med os, autoriserede forhandlere og distributører samt forretningspartnere
 • Oplysninger om konti hos os (f.eks. køb, forespørgsler, kundekonti, garantikravshistorik, betalingshistorik)

Oplysninger om computer, elektronisk enhed, onlinetjeneste, sociale medier og internet

 • Aktivitet i vores onlinetjenester (f.eks. det brugernavn og den adgangskode, der bruges til at logge ind, dato/tidspunkt for besøg, søgeoplysninger)
 • Enhedsidentifikator for enhver elektronisk enhed, der bruges til at få adgang til vores onlinetjenester (f.eks. model, serienummer, brugssporing)
 • Oplysninger om sider eller indhold, der er blevet besøgt på onlinetjenesterne
 • Profil på de sociale medier samt kommentarer (herunder visninger og udtalelser), billeder og andre oplysninger, som du skriver på opslagstavler, i brugerformularer (herunder sociale medier) eller som svar på undersøgelser
 • Hvorvidt du har åbnet eller læst vores meddelelser
 • Cookies og andre sporingsteknologier (se cookie-erklæring)
 • Tid og varighed af brugen af onlinetjenester, fejlrapporter og ydelsesdata. De indsamlede oplysninger og data omfatter din internetprotokols (IP) adresse og oplysninger relateret til IP-adressen
 • Din elektroniske enheds operativsystems eller webbrowsers type og version
 • Hardwaremodel og andre unikke enhedsidentifikatorer og i nogle tilfælde din enheds placering. Disse oplysninger kan blive registreret, når du bruger onlinetjenesterne

Følsomme eller særlige personoplysninger

 • Nogle personoplysninger, der indsamles med henblik på formålene i afsnit 3, kan betragtes som følsomme eller særlige personoplysninger ifølge gældende lovgivning. I visse lande/regioner indsamles disse data muligvis ikke.

Vi indsamler også maskindata, der genereres af, indsamles af eller lagres i produkter eller udstyr eller i hardware eller elektroniske enheder, hvis grænseflade er forbundet med produkterne eller udstyret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi kan bruge maskindata i John Deeres erklæring om datatjenester og abonnementer. Sådanne data kan eksempelvis omfatte licens, registrering, VIN, placeringstimer, fejlfindingsdata og brugsoplysninger.

2. Sådan indsamler vi personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra en række forskellige kilder, herunder: 

Oplysninger, vi indsamler direkte fra dig:

Vi indsamler personoplysninger, når du interagerer med os. Du kan give os personoplysninger elektronisk, skriftligt eller mundtligt. Typiske interaktioner, hvor du giver personoplysninger til os, er for eksempel, når du:

 • Tilmelder dig eller køber tjenester, eller du køber produkter og udstyr
 • Opretter en konto
 • Anvender vores onlinetjenester, herunder vores hjemmeside
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Kontakter os med henblik på at modtage kundeservice eller registrere din garanti
 • Ansøger om finansiering
 • Svarer på undersøgelser

Fra tredjeparter:

Vi modtager personoplysninger om dig fra tredjeparter, som giver dem til os. Tredjeparter omfatter autoriserede forhandlere og distributører, leverandører, forsikringsudbydere, din arbejdsgiver, kreditoplysningsbureauer og retshåndhævende og offentlige myndigheder.

Hvis du køber eller leaser varer eller tjenester på kredit, indsamler vi generelt personoplysninger om dig fra dig, kreditoplysningsbureauer, finansielle institutioner og andre kreditorer, din arbejdsgiver og offentligt tilgængelige kilder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan f.eks. indsamle personoplysninger fra visse tredjeparter, som f.eks. din arbejdsgiver, for at bekræfte dine indtægtsoplysninger, kreditorer for at bekræfte din kreditværdighed og kreditoplysningsbureauer for at anskaffe en kreditrapport, eller vi kan hyre en agent til at indsamle oplysninger på vores vegne, eller vi kan have eksisterende personoplysninger om dig i vores arkiver, hvis du er tidligere kunde eller garant for en anden af vores kunder.

Vi kan også indsamle personoplysninger fra tredjepartsdataudbydere, som forbedrer vores arkiver og hjælper os med at forstå vores kunder bedre:

 • Hvis du køber et eller flere af vores produkter eller tjenester gennem sådanne tredjeparter.
 • Hvis du får adgang til sociale medier, som f.eks. Facebook, eller hvis du interagerer med en social mediefunktion på onlinetjenesterne, f.eks. et socialt medie-plugin (en "synes om"-knap på Facebook).
 • Hvis du "synes om" vores sociale mediesider.
 • Hvis du bliver en del af vores fællesskaber

Vi (eller tredjeparter) anvender cookies og andre teknologiske værktøjer til at indsamle oplysninger om din computer eller elektroniske enhed og din brug af John Deeres og andre tredjeparters websteder og applikationer. Se vores cookie-erklæring nederst på vores hjemmeside for at få yderligere oplysninger om de cookies, vi benytter.

3. Sådan bruger vi personoplysninger ("formålene")

Vi vil behandle personoplysninger, hvor vi er overbeviste om, at vi har et passende juridisk grundlag. Almindelige juridiske grundlag og formål for behandling af personoplysninger omfatter følgende, medmindre et andet juridisk grundlag er gældende ifølge bestemmelserne i lande- eller produktspecifikke love:

Behandling for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser: Vi behandler personoplysninger for at kunne opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig. Denne behandling består af:

 • Indsamling og brug af personoplysninger med henblik på at kunne levere de ønskede produkter og tjenester
 • Levering af varer og tjenester, som du anmoder om
 • Til relaterede tjenester såsom levering af produkter, vedligeholdelse, kunde- og produktsupport og service (herunder garantiservice), finansierings-, leasing- og kredittjenester samt drift af onlinetjenesterne
 • Vurdering af din kreditværdighed. I nogle lande/regioner sker dette ved hjælp af automatisk beslutningstagning
 • Servicering af og inddrivelse fra din konto, besvarelse af dine relaterede forespørgsler, behandling af din feedback samt ydelse af support til dig
 • At give dig generel kundeservice og besvare dine spørgsmål og klager i forbindelse med vores tjenester
 • Opretholdelse af din adgang til relaterede tjenester og applikationer
 • At sende dig servicekommunikation vedrørende vedligeholdelse, tilgængelighed, funktionalitet eller andre emner.

Behandling, hvor du giver samtykke: Vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, hvilket du kan tilbagekalde når som helst. Denne behandling kan bestå af:

 • Deling af personoplysninger med vores autoriserede forhandlere, distributører og/eller købmænd, så de kan hjælpe dig, når du køber et produkt eller en tjeneste, eller som du ellers har aftalt det med din forhandler/købmand
 • Deling af personoplysninger, når du køber eller leaser varer eller tjenester på kredit fra en autoriseret forhandler eller distributør, John Deere Financial Multi-Use Account-købmand eller en anden person, eller når du indvilger i at stille garanti for en andens forpligtelser i forbindelse med en sådan ordning
 • Deling af personoplysninger med leverandører
 • Deling af personoplysninger med autoriserede forhandlere og distributører, så de kan kontakte dig med marketingoplysninger om John Deeres produkter og tjenester
 • Markedsføring til dig om vores produkter og tjenester og med henblik på at identificere varer og tjenester, som vi mener, kan være interessante for dig, herunder fra autoriserede forhandlere og distributører, leverandører og partnere. Vi vil kun kontakte dig med henblik på markedsføring, hvis du godkender dine marketingpræferencer
 • Hjælp til administration af sweepstakes, konkurrencer, loyalitetsprogrammer og andre kampagneevents, som du tilmelder dig eller deltager i, som f.eks. planlægning og arrangering af besøg på faciliteter eller til vores attraktioner eller deltagelse i produktpræsentationer og andre messer
 • Forsendelse af anden information, som du kunne være interesseret i, til dig, som f.eks. bekendtgørelser, påmindelser, driftsnedbrud, produktforbedringsprogrammer og tekniske servicebulletiner; nyheder om John Deere, firmamagasiner (såsom The Furrow og Homestead) og -kataloger samt invitationer til messer, produktpræsentationer og andre arrangementer.

Behandling for at sikre overholdelse af regler og standarder:

 • Vi behandler personoplysninger i henhold til den gældende lovgivning og de lovkrav, der gælder for John Deere.

Behandling baseret på vores legitime interesse: Vi kan behandle personoplysninger baseret på vores legitime interesse, herunder som følger:

 • Overvågning, vedligeholdelse og forbedring af vores IT-miljø og de applikationer, vores kunder bruger, og som vi bruger til at administrere vores tjenester.
 • Hvis det er nødvendigt, behandler vi personoplysninger med henblik på at forhindre eller modvirke strafbare aktiviteter, f.eks. svig, og for at håndhæve eller beskytte mod juridiske krav.
 • Vi kan ændre/anonymisere personoplysninger for at oprette datasæt, som vi bruger til vores forretningsformål, herunder udvikling af nye produkter og tjenester.
 • At evaluere din brug af vores tjenester for at bidrage til vores udvikling af nye produkter og tjenester samt forbedre vores eksisterende produkter og tjenester.

4. Derfor videregives personoplysninger af John Deere

Vi deler personoplysninger på den måde og med de formål, der er beskrevet nedenfor, og i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og ethvert transaktionsspecifikt dokument, medmindre vi har informeret dig om andet, eller hvis behandlingen er i modstrid med gældende lovgivning:

 • Med John Deere-koncernen, hvor en sådan deling hjælper os med at stille vores tjenester eller produkter til rådighed for dig eller med at administrere vores forretning
 • Med andre virksomheder, så de kan udføre specialiserede eller professionelle opgaver for os
 • Med tredjepartstjenesteudbydere (som vil arbejde i henhold til vores instrukser, der er angivet i en skriftlig aftale med os), så de kan hjælpe os med at levere oplysninger, produkter eller tjenester til dig, med at udføre og administrere vores forretning eller med at administrere og forbedre vores produkter eller tjenester. Vi deler dine personoplysninger med disse tredjeparter, for at de kan udføre tjenester, der er underlagt passende kontraktbegrænsninger og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Disse omfatter IT-tjenesteudbydere, som hjælper med at administrere vores IT- og back office-systemer og maskintjenester, herunder internet- og softwaretjenester: datahosting, datakonvertering og cloudcomputing-funktioner, kontoadministration og -sikkerhed, test, fejlsøgning, fejlrapportering og brugsanalyse samt udbydere af mobiltelefonitjenester
 • Med kontrolmyndigheder og domstole for at overholde alle gældende love, forskrifter og regler samt anmodninger fra retshåndhævende, lovgivende og andre offentlige myndigheder
 • Med autoriserede forhandlere og distributører, så de kan hjælpe dig. De kan bruge dine personoplysninger på de måder, der er angivet i "Sådan bruger vi personoplysninger" i afsnit 3 ovenfor, eller i forbindelse med produkter og tjenester, der supplerer vores eget udvalg af produkter og tjenester. Disse tjenester kan være underlagt separate vilkår og betingelser samt fortrolighedserklæringer
 • Med vores partnere, affilierede selskaber eller reklamepartnere kan vi dele aggregerede, statistiske data eller trafikmønsterdata, så du får mere personligt tilpassede tilbud
 • Med onlinetjenesterne, der kan indeholde plugins eller indhold fra tredjeparter, f.eks. Facebook ("synes om"-knappen), Twitter ("del på Twitter"-knappen), LinkedIn eller Google. Se vores cookie-erklæring for at få yderligere oplysninger.
 • Hvis vi i fremtiden sælger eller overfører noget af eller al vores forretning eller nogle af eller alle vores aktiver til en tredjepart, kan vi dele oplysninger med en potentiel eller faktisk tredjepartskøber af vores forretning eller aktiver.

5. Cookies og lignende teknologier til indsamling af oplysninger

Tekniske oplysninger, der også kan udgøre personoplysninger (din browsertype, dit operativsystem, din IP-adresse, dit domænenavn), kan blive indsamlet via cookies og andre sporingsteknologier (f.eks. gennemsigtige GIF-filer). Se vores cookie-erklæring nederst på vores hjemmeside for at få yderligere oplysninger.

Du har visse rettigheder i forbindelse med personoplysninger, som er underlagt visse undtagelser og er afhængige af dit land/område og i nogle tilfælde afhængige af den behandlingsaktivitet, vi foretager. Hvis du har disse rettigheder i dit land/område, f.eks. i EU/UK, og hvis du ønsker at tilgå, rette, opdatere, anmode om sletning af, anmode om oplysninger om, gøre indsigelser imod, anmode om begrænsning af behandling af, anmode om dataportabilitet af, ikke at være underlagt beslutninger, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, eller på anden vis foretage dig noget med hensyn til personoplysninger, du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at udfylde en anmodningsformular for registrerede herunder eller ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 12 ("Sådan kontakter du os") nedenfor.

Anmodningsformular for registrerede i USA >

Anmodningsformular for registrerede i Brasilien >

Anmodningsformular for registrerede i Canada >

Anmodningsformular for registrerede i Kina >

Anmodningsformular for registrerede i EU >

Anmodningsformular for registrerede i Sydafrika >

Anmodningsformular for registrerede i Thailand >

Hvis vi har behandlet personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling, som vi udførte før tilbagetrækningen, og vil heller ikke påvirke behandling af personoplysninger, der udføres med henblik på lovlige behandlingsformål ud over samtykket.

I visse lande/regioner har du ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du er bekymret over, hvordan vi behandler personoplysninger. Vi ønsker at bede dig om først at forsøge at løse eventuelle problemer med os, selvom du til enhver tid har ret til at kontakte din tilsynsmyndighed.

Hvis du vil indsende en generel klage vedrørende privatlivets fred, som ellers ikke er en rettighed vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger ovenfor, skal du udfylde formularen her >

Hvis du har spørgsmål vedrørende personoplysninger, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 12 nedenfor. Det er muligt, at vi beder dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager, inden vi videregiver de personoplysninger, du har anmodet om. I overensstemmelse med gældende lov forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr, hvis det er tilladt ved lov, f.eks. hvis din anmodning er grundløs eller overdreven.

Under hensyn til juridiske og andre tilladte forhold vil vi træffe alle rimelige foranstaltninger for at imødekomme din anmodning med det samme eller informere dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne udføre din anmodning. Vi vil muligvis ikke altid være i stand til fuldt ud at imødekomme din anmodning, f.eks. hvis det ville påvirke den fortrolighedspligt, som vi har over for andre, eller hvis vi juridisk set er berettigede til at behandle anmodningen på en anden måde.

I visse lande/regioner kan du afmelde modtagelsen af markedsførings- og kampagnemeddelelser fra os ved at afmelde dig ved hjælp af det relevante link eller skrive til os via kontaktoplysningerne i afsnit 12 nedenfor. Hvis du modtager vores e-mailmeddelelser, kan du også afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket, der er inkluderet i hver eneste e-mail. Bemærk, at du fortsat kan modtage transaktions- og kontorelaterede meddelelser fra os.

I nogle tilfælde kan udøvelsen af disse rettigheder (f.eks. sletning, indsigelse, begrænsning eller tilbagetrækning af samtykke til behandling) gøre det umuligt for os at opfylde de formål, der er identificeret i afsnit 3 i denne fortrolighedserklæring.

7. Oplysnings- og datasikkerhed

Vi har indført og opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, politikker og procedurer, der har til formål at reducere risikoen for utilsigtet destruering, tab eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Du kan læse yderligere oplysninger om vores cybersikkerhedsprogram i vores nyeste bæredygtighedsrapport eller kontakte os som beskrevet i afsnit 12 nedenfor.

8. Dataopbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, de blev indsamlet til, som forklaret i denne fortrolighedserklæring eller i et transaktionsspecifikt dokument. I nogle tilfælde kan vi opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. hvis det er pålagt i overensstemmelse med juridiske, lovmæssige, skatterelaterede eller regnskabsmæssige krav. Under særlige omstændigheder kan vi opbevare personoplysninger i længere tid, så vi har en nøjagtig historik på dine forretningsforhold med os i tilfælde af klager eller udfordringer, eller hvis vi med rimelig grund mener, at der er udsigt til et sagsanlæg vedrørende personoplysninger eller dine forretningsforhold. Personoplysningerne vil blive opbevaret i overensstemmelse med vores opbevaringsplan og gældende lovbestemmelser. I henhold til vores opbevaringsplan for oplysninger og gældende juridiske bestemmelser vil vi slette og/eller anonymisere personoplysninger, der ikke længere er brug for.

9. Global overførsel af personoplysninger

John Deere er et globalt foretagende. Derfor kan personoplysninger blive overført til og opbevaret i lande rundt om i verden, herunder Den Europæiske Union ("EU"), USA, Brasilien, Indien og andre lande, hvor John Deere har kontorer, autoriserede forhandlere og distributører eller tjenesteudbydere. Disse placeringer har ofte forskellige standarder for databeskyttelse. Da vi er klar over disse forskelle, beskytter vi, når vi overfører personoplysninger til andre lande, disse oplysninger som beskrevet nedenfor i denne fortrolighedserklæring, eller som vi har meddelt dig på tidspunktet for dataindsamlingen.

John Deere vil træffe passende foranstaltninger for at sikre, at overførsler af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og håndteres omhyggeligt med henblik på at beskytte dine rettigheder og interesser. Vi har udarbejdet og indført et sæt bindende virksomhedsregler ("BCR'er") for de selskaber i John Deere-koncernen, der befinder sig i EU, og disse er blevet anerkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder som et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for de personoplysninger, vi behandler globalt. Du finder en kopi af vores BCR'er her.

I alle andre lande uden for EU er der i forbindelse med overførsel af personoplysninger indenfor John Deere-koncernen indført passende foranstaltninger såsom standardkontraktbestemmelser, certificeringer, adfærdskodekser eller andre gyldige dataoverførselsmekanismer. Vores interne politikker og adfærdskodeks kræver også overholdelse af alle gældende databeskyttelseslove og -forskrifter.

I tilfælde hvor vi overfører personoplysninger uden for John Deere eller til tredjeparter, der hjælper med at levere vores produkter og tjenester, indhenter vi kontraktmæssige forpligtelser fra dem med henblik på at beskytte personoplysningerne. Nogle af disse sikringer er anerkendte vilkår for dataoverførsel, f.eks. EU's standardkontraktbestemmelser.

Hvis vi modtager anmodninger om oplysninger fra politiet eller tilsynsmyndigheder, verificerer vi disse anmodninger omhyggeligt, før vi deler nogen som helst personoplysninger, og vi deler derefter kun de relevante personoplysninger.

Du kan kontakte os for at få yderligere oplysninger om vores brug af serviceudbydere og de garantier, vi har indført (herunder en kopi af relevante kontraktmæssige forpligtelser) for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, når de overføres som nævnt ovenfor.

10. Beskyttelse af børns personoplysninger

John Deeres websted og applikationer er ikke rettet mod børn eller unge, og vi indsamler ikke forsætligt personoplysninger direkte fra børn under 18 år. Hvis du mener, at vi behandler oplysninger tilhørende et barn, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor, så vi kan undersøge og begrænse dataene.

11. Ændringer til denne fortrolighedserklæring

Engang imellem opdaterer vi denne fortrolighedserklæring, så den afspejler ny eller ændret praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi foretager ændringer, vil vi ændre datoen ved "Senest opdateret" nederst i denne erklæring.

12. Sådan kontakter du os/fælles dataansvarlige

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til, hvordan vi bruger fortrolige oplysninger, eller til denne fortrolighedserklæring. Her kan du også finde vores udpegede databeskyttelsesmedarbejdere (eller lignende).

Hvis du er bosiddende i:

Kontaktoplysninger:

USA eller et andet land, der ikke er anført nedenfor

Attn: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Du kan finde yderligere oplysninger om Californiens databeskyttelsesrettigheder her: www.deere.com.

Formular til anmodning vedrørende registreredes rettigheder

Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australien og New Zealand

John Deere Limited (Australia)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australien: 1800-800-981

New Zealand: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brasilien

PrivacyManager@JohnDeere.com

Formular til anmodning vedrørende registreredes rettigheder

Canada

Chief Privacy Officer

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5, Canada

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Chief Privacy Officer

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5, Canada

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Kina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Formular til anmodning vedrørende registreredes rettigheder

Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien

Data Privacy Officer EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Tyskland

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Formular til anmodning vedrørende registreredes rettigheder

Mexico

PrivacyManager@JohnDeere.com

Rusland

PrivacyManager@JohnDeere.com

Sydafrika

John Deere (Pty) Ltd

Information Officer

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Sydafrika

manirebone@johndeere.com

Formular til anmodning vedrørende registreredes rettigheder

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP-selskaber

WIRTGEN GROUP

Branch of John Deere GmbH & Co. KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2

D-53578 Windhagen, Tyskland

data.protection@wirtgen-group.com

Definitioner

Personoplysninger defineres i henhold til gældende lovgivning. Det betyder ofte alle de oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person betyder ofte en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved hjælp af en identifikator, som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata osv.

I Sydafrika og Argentina er virksomheders personoplysninger også beskyttet af gældende databeskyttelseslove. Når vi behandler sådanne personoplysninger i Sydafrika og Argentina, behandler vi dem i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring.

Behandling defineres i henhold til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, handlinger såsom indsamling af, opbevaring af, brug af, adgang til, ændring af, sletning af, ødelæggelse af eller deling af data.

Maskindata er data, der genereres af, indsamles af eller lagres i dit udstyr eller hardware eller de elektroniske enheder, der er forbundet med dit udstyr.

Gældende lovgivning betyder alle relevante og gældende love, regler, forskrifter, dekreter, vedtægter, lovbestemmelser, ordrer, forordninger og resolutioner vedrørende datasikkerhed, databeskyttelse, privatlivets fred og/eller behandling af personoplysninger, og som gælder for John Deere-koncernen.

Dataansvarlig betyder en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en instans eller et andet organ, der alene eller sammen med andre fastlægger formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger.

Den John Deere-organisation, som du har et primært forhold til, er den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles fra personer inden for rammerne af denne erklæring. Denne organisation kan variere afhængigt af situationen: Det kan være den organisation, der indgik service-/leveringssaftalen med dig eller din arbejdsgiver, den organisation, der har sendt dig materiale og meddelelser vedrørende marketing og kampagner, den primære organisation i det land, der driver den John Deere-hjemmeside, du har været inde på, den organisation, der driver de lokale faciliteter, du har besøgt, den organisation, som har arrangeret eller været med til at arrangere et event osv.

Når mere end én organisation er ansvarlig for behandlingen, f.eks. når to John Deere-organisationer er medunderskrivere af en forretningskontrakt med dit firma, er sådanne organisationer ansvarlige for lovligheden af en specifik behandlingsaktivitet i fællesskab ("fælles dataansvarlige").

I nogle tilfælde kan der være mere end én John Deere-organisation, der behandler dine personoplysninger som uafhængige dataansvarlige. Hvis du har spørgsmål til dataansvarlighed, bedes du kontakte os (se kontaktoplysningerne i afsnit 12).

Tillæg til beskyttelse af personlige oplysninger for Australien og New Zealand

Fortrolighedserklæringer for Californien og andre amerikanske stater

Tillæg for Kina

Last Updated: April 23, 2024