Jura

Brugen af og adgangen til denne hjemmeside er betinget af din accept af følgende betingelser ("Betingelserne").


Juridisk enhed

1. Denne hjemmeside udbydes af Svenske John Deere AB, et selskab registreret i Sverige med adressen Arenagatan 35, 215 32 Malmö, tlf. +46 040-534040, CVR-nr. 556063-2431.


Ejendomsret og immaterielle rettigheder

2. John Deere og/eller John Deeres leverandører samt koncernforbundne selskaber forbeholder sig alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder til alle dokumenter, tekster, billeder og al software på hjemmesiden. John Deeres grønne og gule farvekombination med den springende hjort samt navnet John Deere er John Deeres registrerede varemærker.

3. Det er tilladt for enkeltpersoner elektronisk at kopiere materiale, som publiceres på denne hjemmeside, samt udskrive sider herfra udelukkende til eget personligt brug på betingelse af, at både ophavsretsmeddelelsen og tilladelsen fremgår klart og tydeligt af materialet, og på betingelse af, at materialet ikke ændres. Det er tilladt for John Deeres forhandlere elektronisk at kopiere materiale, som publiceres på denne hjemmeside, og udskrive sider herfra til brug for information til deres kunder og potentielle kunder på betingelse af, at både ophavsretsmeddelelsen og tilladelsen fremgår af materialet, og på betingelse af, at materialet ikke ændres.


Ansvarsfraskrivelse

Adgang til og brug af denne hjemmeside, som udbydes af John Deere er underlagt følgende betingelser:

4. John Deere forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse betingelser til hver en tid uden forudgående varsel. John Deere fralægger sig enhver omsorgspligt, som vi lovmæssigt måtte have over for dig hvad angår de informationer, der gives på denne hjemmeside. Den tillid, du viser hjemmesiden, og den måde, du bruger den på, er helt og holdent din egen risiko. Intet på denne hjemmeside må anses for at være et tilbud om at indgå en aftale.

5. Denne hjemmeside og de informationer, billeder, illustrationer, der fremgår af hjemmesiden udbydes "SOM DE FORELIGGER" og "SÅ VIDT DE ER TILGÆNGELIGE" uden særlige løfter eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til brug. John Deere tilråder, at du kontrollerer tilgængeligheden for ethvert produkt eller enhver serviceydelse, der vises eller henvises til på denne hjemmeside, hos din lokale John Deere forhandler.

6. John Deere garanterer ikke for nøjagtigheden af de informationer, der gives på denne hjemmeside (bortset fra urigtige oplysninger fremsat i ond tro). Du kan ikke støtte ret på de erklæringer eller oplysninger, der er givet på denne hjemmeside. Det er dit eget ansvar jævnligt at gøre dig bekendt med Betingelserne på denne hjemmeside samt at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer. Hvis du fortsætter med at gøre brug af denne hjemmeside efter sådanne ændringer er foretaget, vil det være at anse som en accept af disse betingelser med de foretagne ændringer.

7. John Deere fralægger sig ethvert erstatningsansvar i kontrakt eller uden for kontrakt, inklusive men ikke begrænset til indirekte tab, følgetab, tab eller skader, som er udsprunget af din brug af denne hjemmeside.

8. Denne hjemmeside indeholder hyperlinks til hjemmesider, der drives af tredjepart. Hvis du benytter et sådant hyperlink, forlader du John Deeres hjemmeside. John Deere har intet ansvar eller kontrol over materialet på en sådan hjemmeside, som ikke hører under John Deeres hjemmeside, og fralægger sig derfor ethvert erstatningsansvar i den forbindelse.

Vi vil muligvis også integrere med tredjepart, som vil interagere med jer under deres servicevilkår. En af disse tredjeparter er YouTube, og ved at bruge tjenestesiderne, erklærer du dig indforstået i være bundet af YouTubes servicevilkår, som findes på Her.

9. John Deere anvender cookies. Få mere information under Politik om cookies.

10. John Deere indsamler information om brugerne, som anvender hjemmesiden. Se mere om John Deeres brug af personlige oplysninger og dine rettigheder under Brugerbeskyttelse og data.

11. Ovenstående Betingelser er underlagt den til enhver tid gældende lov i Sverige. Eventuelle tvister, som udspringer af indholdet på hjemmesiden eller tjenesteydelser udbudt herfra, skal behandles ved en kompetent domstol i Sverige.

Last Updated: August 9, 2017