Field Management (markstyring)Præcisions-landbrugsteknologi

  • Alle oplysninger er samlet på et sted og er velstrukturerede og nemme at få adgang til
  • Træf kloge beslutninger baseret på fakta
  • Der kan tilsluttes adskillige andre agronomiske værktøjer til yderligere databehandling og analyse
  • Nem og hurtig dataoverførsel med trådløs dataoverførsel (WDT)

Administrer dine marker på den intelligente måde

Med John Deere Operations Center har du altid din bedrift i lommen. Letforståelige, integrerede værktøjer hjælper dig med at tage agronomiske beslutninger og få maksimalt udbytte og ensartet kvalitet fra jorden med væsentlig lavere driftsomkostninger: Planlæg afgrøderotationen og opgaverne for næste sæson med et struktureret overblik, så du uden problemer kan oprette filer og opgaveordrer på skærmen. Efterhånden som de enkelte opgaver afsluttes, uploades datadokumentationen automatisk fra skærmen i kabinen til din egen konto i Operations Center. Her vises alle detaljer vedrørende driften nemt og velstruktureret på en tidslinje – til enhver tid, alle steder, og fra en hvilken som helst enhed med internetforbindelse, så du kan se din kortlægning eller sammenligne forskellige kortlægningslag (for eksempel udbytte, tørstofindhold, afgrødernes bestanddele og doseringsniveauer).

Værdifuld landbrugsviden

Sådan ændrer du værdifuld agronomisk indsigt til intelligente, faktabaserede beslutninger og definerer nemmere korrigerende handlinger. Med andre integrerede værktøjer kan du nemt bruge dataene til stedspecifikke variable doseringer og samarbejde med landbrugskonsulenter ved at give dem adgangsrettigheder til bestemte marker. Og endelig bliver det den rene leg at dokumentere arbejdet for dine kunder med rapporter, der nemt udfærdiges, udskrives og deles.

Field Analyser

Field Analyser

Du kan lagre, visualisere og analysere den datadokumentation, der indsamles fra dine skærme år efter år, så du kan træffe de rigtige agronomiske beslutninger. Eksporter de registrerede markdata til egen brug eller til dine kunder på få sekunder.

Administration af marker

Afgrødeplanlægning

Planlæg dine afgrøderotationer for en bestemt sæson. Vælg den afgrødetype der skal være på hver enkelt mark individuelt og opnå en god visuel fornemmelse af, hvad der skal plantes og hvilken vækstsæson det kommer til at gro i.