SektionskontrolAMS

  • Til- og frakobler automatisk sektioner for at undgå overlap
  • Eliminerer unødig brug af frø på forageren
  • Eliminerer sprøjtning uden for markskel
Udskriv
PLACEHOLDER ALT TEXT

Ikke flere overlap: John Deere Section Control

John Deere Section Control til- og frakobler de individuelle redskabssektioner på foruddefinerede placeringer på marken. Systemet er kompatibelt med alle John Deere redskaber, der understøtter Section Control samt med redskaber af andre mærker, der understøtter brug af ISOBUS.

Ved at reducere antallet af overlapninger og overspring i marken gør John Deere Section Control det muligt for dig at anvende præcise mængder gødning, såsæd og planteværnsmidler, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at du sparer på produktionsomkostningerne og øger effektiviteten, mens du minimerer skader på afgrøder og miljøpåvirkningen. Ved at undgå unødig sprøjtning og udsåning hjælper John Deere Section Control også med at skabe den bedste grobund for dine afgrøder.