Section ControlAMS (Agricultural Management Solutions)

  • Reducerer produktionsomkostninger
  • Reducerer beskadigelse af afgrøder og miljøbelastning
  • Slå automatisk sektioner til/fra for at undgå overlap af gennemkørsler i marken eller i sving på forager.
  • Sikrer afgrøder med jævn afstand og ensartede vækstbetingelser, særligt på foragre
Udskriv

Ikke flere overlap, ikke mere spild

John Deere Section Control tænder og slukker automatisk for de individuelle redskabssektioner på foruddefinerede placeringer på marken. Systemet er kompatibelt med alle John Deere redskaber, der understøtter sektionskontrol, samt med redskaber af andre mærker, der understøtter brug af AEF ISOBUS (TC-SC).

Ved at reducere antallet af overlap og mister i marken gør John Deere Section Control det muligt for dig at anvende præcise mængder gødning, frø og planteværnsmidler, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at du skærer ned på produktionsomkostninger og øger effektiviteten, mens du minimerer skader på afgrøder og den miljømæssige påvirkning. Ved at undgå unødig sprøjtning og såning hjælper John Deere sektionskontrol også med at skabe den bedste grobund for dine afgrøder.