1 results

Styresystemer og automatisering

ATU 200 styresystem

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Ensartet styring af hele maskinparken
 • Alle præcisionsniveauer
 • Minimumshastighed på kun 0,5 km/t
 • Reduceret jordpakning og gennemkørsler

AutoTrac Controller

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Avanceret præcisionsstyring af hele maskinparken
 • Hurtig signalforbindelse
 • Alle præcisionsniveauer
 • Kompatibel med John Deere aktiv redskabsstyring

AutoTrac Integreret

(AMS) Agricultural Management Solutions
 • Mindre stress for føreren, reduktion af overlap og overspring
 • Op til 8%* reduktion af produktionsomkostninger – afhængigt af applikationen
 • Op til 14%** produktivitetsstigning
 • Effektiv arbejdsdag under forhold med dårlig sigtbarhed
 • Reduceret jordpakning

AutoTrac Vision

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Sprøjt tidligt på sæsonen i majs på 10-15 cm
 • Nyd godt af automatiseret styring, selv ved sprøjtning i afgrøder, som er sået uden et styresystem
 • Reduktion af skader på afgrøder, hurtigere sprøjtning med op til 30 km/t
 • Dæk 20% flere hektar pr. dag

AutoTrac RowSense

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Giver mulighed for automatisk styring i majs, der er sået uden brug af et styresystem
 • Forbedrer effektiviteten af høsten, selv under krævende forhold
 • Forbedrer udbyttekvaliteten
 • Mindsker stressbelastning af føreren

AutoTrac redskabsstyring - Aktiv

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Traktor og redskab holdes på samme spor
 • Perfekt justerede spor og såafstand
 • Ingen skade på afgrøder, vandingsrør eller lignende
 • Perfekte lige furer og jævne såninger

iGrade

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Udfører nemt nivellering af jorden
 • Pålidelig i dårligt vejr og under forhold med lav sigtbarhed (støv, tåge)
 • Kompatibel med softwaren TerraCutta fra Precision Terrain Solutions
 • Automatisk styring af højden på skrabeblade, brugervenligt beregningsværktøj til skråninger
 • Gør det muligt for flere maskiner at arbejde på forskellige niveauer samtidig

MachineSync

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Nem tømning uden behov for stop maksimerer produktiviteten
 • Nem tømning og mindre stress for føreren
 • Øget effektivitet og produktivitet ved arbejdsprocesser med flere opgaver og maskiner
 • Letter koordineringen af to eller flere maskiner på én mark

Active Fill Control

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Større førerkomfort
 • Større høsteffektiviet
 • Gør det muligt for selv mindre erfarne førere at høste med størst mulig produktivitet
 • Høst dag og nat med minimalt spild

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.