1 results

Styresystemer og automatisering

Styresystemer og automatisering

AutoTrac Universal 300

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Premium John Deere styring for flere forskellige mærker
 • Standardsættende overførselstid fra maskine til maskine på mindre end 30 minutter
 • Minimumshastighed på kun 0,5 km/t
 • Vand- og støvafvisende
 • Får hurtigere forbindelse

AutoTrac Controller

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Muliggør integreret præcisionsstyring af hele maskinparken
 • Holder fast ved den oprindelige udformning af rat og kabine
 • Kompatibel med John Deere aktiv redskabsstyring

AutoTrac

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Mindre stress for føreren, reduktion af overlap og overspring
 • Op til 8%* reduktion af produktionsomkostninger – afhængigt af applikationen
 • Op til 14%** produktivitetsstigning
 • Effektiv arbejdsdag under forhold med dårlig sigtbarhed
 • Reduceret jordpakning

AutoTrac vendeautomatisering

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Reducerer mister og overlap på forageren
 • Reducerer produktionsomkostninger til gødning, kemikalier og brændstof
 • Minimerer jordpakning på forageren
 • Mindre stress og mere komfort for føreren

AutoTrac Vision

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Sprøjt tidligt på sæsonen i majs på 10-15 cm
 • Nyd godt af automatiseret styring, selv ved sprøjtning i afgrøder, som er sået uden et styresystem
 • Reduktion af skader på afgrøder, hurtigere sprøjtning med op til 30 km/t
 • Dæk 20% flere hektar pr. dag

Traktor-integreret aktiv redskabsstyring

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Et økonomisk alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse med ukrudtsbekæmpelse ved hastigheder op til 16 km/t
 • Minimal jordpakning takket være maskinen lave vægt
 • Mulighed for at vælge at bruge automatisk styring på manuelt tilsåede marker
 • Fuldautomatisk styring og hastighed med henblik på maksimal produktivitet og komfort for føreren

AutoTrac redskabsstyring - Passiv

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Perfekt præcision fra spor til spor i bakket terræn med bugserede redskaber
 • Mindre stress for føreren
 • Ensartet såning og afgrødevækst

AutoTrac redskabsstyring - Aktiv

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Traktor og redskab holdes på samme spor
 • Perfekt justerede spor og såafstand
 • Ingen skade på afgrøder, vandingsrør eller lignende
 • Perfekte lige furer og jævne såninger

MachineSync

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Nem tømning uden behov for stop maksimerer produktiviteten
 • Nem tømning og mindre stress for føreren
 • Øget effektivitet og produktivitet ved arbejdsprocesser med flere opgaver og maskiner
 • Letter koordineringen af to eller flere maskiner på én mark

Datadeling i marken

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Del kort og maskinernes positioner for at opnå optimal effektivitet
 • Begræns overkapacitet ved at dele dækningskort
 • Match dækning og styrelinjer for flere maskiner, så opsætningen bliver nem

Traktor/redskab-automatisering

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Enkel arbejdsproces: for eksempel et tryk, en balle
 • Maksimer gennemløb og produktivitet
 • Afslappet arbejde og mindre stress for føreren
 • Ensartet ballekvalitet, såning og andre resultater
 • Reduceret brændstofforbrug

Active Fill Control

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Større førerkomfort
 • Større høsteffektiviet
 • Gør det muligt for selv mindre erfarne førere at høste med størst mulig produktivitet
 • Høst dag og nat med minimalt spild

AutoTrac RowSense

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Giver mulighed for automatisk styring i majs, der er sået uden brug af et styresystem
 • Forbedrer effektiviteten af høsten, selv under krævende forhold
 • Forbedrer udbyttekvaliteten
 • Mindsker stressbelastning af føreren

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.