1 results

Styresystemer og automatisering

Styresystemer og automatisering

Active Fill Control

Precision Ag Technology
 • Mere førerkomfort
 • Større høsteffektivitet
 • Gør det muligt for selv mindre erfarne førere at høste med størst mulig produktivitet
 • Høster dag og nat med minimalt spild
To John Deere 6M traktorer på en mark med bar jord. Den ene trækker en Monsomen planter. Den anden trækker Lemken såbedskombination

AutoPath

Precision Ag Technology
 • Administrerer styrelinjer automatisk for forskellige redskabsbredder over afgrødeåret, fra harvning til høst
 • Reducerer afgrødeskade, da maskinen altid holder sig fra plantede rækker
 • Sparer opsætningstid ved at skabe styrelinjer for stående afgrøder
 • Lader dig høste afgrøder nøjagtigt, selv når du ikke kan se rækkerne

AutoTrac

Precision Ag Technology
 • Mindre stress for føreren, reduktion af overlapning og overspring
 • Op til 8%* reduktion af produktionsomkostninger – afhængigt af applikationen
 • Op til 14%** produktivitetsstigning
 • Du kan arbejde under forhold med dårlig sigtbarhed
 • Reduceret jordpakning

AutoTrac Controller

Precision Ag Technology
 • Muliggør integreret præcisionsstyring af hele maskinparken
 • Holder fast ved den oprindelige udformning af rat og kabine
 • Kompatibel med John Deere aktiv redskabsstyring

AutoTrac RowSense

Precision Ag Technology
 • Giver mulighed for automatisk styring i majs, der er sået uden brug af et styresystem
 • Forbedrer effektiviteten af høsten, selv under barske forhold
 • Forbedrer udbyttekvaliteten
 • Mindsker stressbelastning af føreren

AutoTrac Universal 300

Precision Ag Technology
 • Førsteklasses John Deere styresystemer til flere forskellige mærker
 • Standardsættende overførselstid fra maskine til maskine på mindre end 30 minutter
 • Minimumshastighed på kun 0,5 km/t
 • Vand- og støvafvisende
 • Får hurtigere forbindelse

AutoTrac Vision

Precision Ag Technology
 • Automatisk styring på marker, som er tilsået uden et styresystem
 • Mindre beskadigelse af afgrøden
 • Arbejdshastigheder på op til 30 km/t
 • Dæk 20% flere hektar pr. dag

AutoTrac redskabsstyring - Aktiv

Precision Ag Technology
 • Traktor og redskab holdes på samme spor
 • Perfekt justerede spor og såafstand
 • Ingen skade på afgrøder, vandingsrør eller drypbånd
 • Perfekte lige furer og jævne såninger

AutoTrac redskabsstyring - Passiv

Precision Ag Technology
 • Perfekt præcision fra spor til spor i bakket terræn med bugserede redskaber
 • Mindre stress for føreren
 • Ensartet såning og afgrødevækst
 • Nem at installere

AutoTrac vendeautomatisering

Precision Ag Technology
 • Reduktion af overspringning og overlapning på forager
 • Reducerede produktionsomkostninger til gødning, kemikalier og brændstof
 • Minimeret jordpakning på forager
 • Mindre stress og mere komfort for føreren

Datadeling i marken

Precision Ag Technology
 • Del kort og maskinernes positioner for at opnå optimal effektivitet
 • Begræns overkapacitet ved at dele dækningskort
 • Match dækning og styrelinjer for flere maskiner, så opsætningen bliver nem
Traktor der trækker kartoffelhøster om natten og aflæsser kartofler til en vogn der er trukket af en anden traktor

Machine Sync

Præcisions-landbrugsteknologi
 • Trådløs forbindelse af flere maskiner - traktorer, mejetærskere og finsnittere i deres eget netværk. En maskine fungerer som "fører", og styrer hastighed, retning og position af "følgere".
 • Sikrer løbende aflæsning uden spild.
 • Prioriterer aflæsning fra mejetærsker og forbedrer høsteffektivitet.
 • Reducerer risiko for kollision mellem maskiner.

Traktor-integreret aktiv redskabsstyring

Precision Ag Teknologi
 • Et økonomisk alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse med ukrudtsbekæmpelse ved hastigheder op til 16 km/t
 • Minimal jordpakning takket være maskinens lave vægt
 • Mulighed for at vælge at bruge automatisk styring på manuelt tilsåede marker
 • Fuldautomatisk styring og hastighed med henblik på maksimal produktivitet og komfort for føreren

Traktor/redskab-automatisering

Precision Ag Technology
 • Enkel arbejdsproces: for eksempel et tryk, en balle
 • Maksimerer gennemløb og produktivitet
 • Afslappet arbejde og mindre stress for føreren
 • Ensartet ballekvalitet, såning og andre resultater
 • Reduceret brændstofforbrug

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.