John Deere MachinesyncAMS

  • Nem tømning uden behov for stop maksimerer produktiviteten
  • Prioriteret tømning
  • Mindre stress for føreren
  • Øg effektiviteten og produktiviteten med flere opgaver og flere maskiner
Udskriv
PLACEHOLDER ALT TEXT

Deling af dækningskort og styrelinjer

MachineSync gør det muligt at dele dækningskort og styrelinjer mellem maskiner, der arbejder i den samme mark. Enten via John Deere Machine Communication Radio eller som noget nyt via JDLink MTG. Det betyder, at alle, der arbejder i marken, nemt kan identificere færdiggjorte områder, mens sektionskontrol automatisk hindrer dobbelttildeling ved sprøjtning, gødning eller såning. Delte styrelinjer sikrer, at gennemkørsler for alle maskiner matcher hinanden nøjagtigt.

Synkronisering af kørehastighed og styring

Det næste niveau af MachineSync gør det muligt at synkronisere hastighed og styring mellem mejetærsker og traktor med kornvogn eller anhænger under tømning i marken.