MachineSync AMS (Agricultural Management Solutions)

  • Nem tømning uden behov for stop maksimerer produktiviteten
  • Nem tømning og mindre stress for føreren
  • Øget effektivitet og produktivitet ved arbejdsprocesser med flere opgaver og maskiner
  • Letter koordineringen af to eller flere maskiner på én mark
Udskriv
Synkronisering af kørehastighed og styring

Koordineret arbejde

MachineSync gør det muligt at dele dækningskort og styrelinjer mellem maskiner, der arbejder i den samme mark. Dette foregår enten via John Deere Machine Communication Radio (MCR) eller som noget nyt via JDLink MTG. Det betyder, at alle der arbejder i marken nemt kan identificere færdiggjorte områder, mens Section Control automatisk modvirker dobbelttilførsel ved sprøjtning, gødning eller såning. Delte styrelinjer sikrer, at gennemkørsler for alle køretøjer matcher nøjagtigt med hinanden.

Prioriteret tømning

Prioriteret tømning

Når traktorføreren venter ved kanten af marken, kan han på sin skærm se den præcise placering og korntankniveauet for alle mejetærskere og traktorer/transportvogne på marken.

Synkronisering af køretøjets bevægelser

Synkronisering af køretøjets bevægelser

Det næste niveau af MachineSync gør det muligt, baseret på GPS, at synkronisere hastighed og styring mellem mejetærsker og traktor med kornvogn under tømning i marken. Dette sikrer jævn opfyldning af vognen uden spild, og det reducerer risikoen for kollision med andre køretøjer, særligt under meget støvede forhold. Desuden leverer MachineSync vigtige logistikoplysninger, for eksempel korntankens opfyldningsniveau og mejetærskerens position. Føreren kan således tage velfunderede beslutninger om den mest direkte rute til næste destination.