Active Fill ControlPrecision Ag Technology

  • Mere førerkomfort
  • Større høsteffektivitet
  • Gør det muligt for selv mindre erfarne førere at høste med størst mulig produktivitet
  • Høster dag og nat med minimalt spild

Stressfri høst

Forestil dig, hvor meget nemmere tingene ville være, hvis finsnitterens tud blev styret automatisk. Som fører kunne du slappe af, samtidig med at der sikres optimal fyldning og minimalt afgrødespild. Du ville kunne koncentrere dig fuldt ud om den almindelige betjening og indstilling af maskinen, så du samlet opnår den optimale drift.    

Tømning bagud

Tømning bagud

John Deere Active Fill Control bruger et dobbelt kamera, der automatisk styrer tudens rotation og klapindstilling. Systemet kan aktivt spore transportkøretøjer og rette afgrøden mod den bedste position for at udføre en ønsket fyldningsstrategi. Således fyldes vognene automatisk til maksimal kapacitet, mens føreren kan fokusere på opgaver relateret til produktivitet, som for eksempel maskinoptimering. Active Fill Control kan også justere tudens placering automatisk ved tømning bagud, for eksempel ved påbegyndelse af en ny mark.