Beskyttelse og pleje

Maksimer dine afgrødeudbytter

John Deere Precision Ag Technology hjælper med at yde præcis den rette pleje, så dine afgrøder kan nå deres fulde potentiale. Vores løsninger hjælper dig med alt fra hurtig mekanisk ukrudtsbekæmpelse til præcis udbringning af kemikalier og gødning.

Styring af præcisionsudlugning

Styring af præcisionsudlugning

Daniel Sous i Sydvestfrankrig bruger John Deere Operations CenterTM og dens tilknytning med mere end 200 tredjepartssoftwareprodukter til lokalitetsbestemt, tilpasset ukrudtsbekæmpelse.

Målrettet gylletilførsel øger hvedeudbyttet

Målrettet gylletilførsel øger hvedeudbyttet

Målrettet tilførsel af kvælstofgødning til hvede ved hjælp af NIRS-teknologi (nær infrarød) kan øge udbyttet med op til 5 %. Holger Huffelmann fortæller om opsætningen af NIRS-teknologi og dens muligheder.