StarFire 6000 antenne og signalerTeknologi til præcisionsdyrkning

  • SF1, GLONASS og Terrain Compensation Module (TCM) i basisudgaven
  • Triple StarFire præcision
  • Ni måneders gentagelsespræcision inden for sæsonen
  • RTK Extend – 14 dage

Få styr på din bedrift

Skal du have adgang til John Deere løsninger til præcisionsdyrkning skal du begynde med den nye StarFire 6000 antenne eller en integreret version, som også fås til vores nye 2020 traktormodeller 7R og 8R. Den har et nyt dynamisk design, tyveribeskyttelse, bedre funktionsdygtighed og ikke mindst et udvidet signalområde. Dette giver dig mulighed for at blive hurtigere klar til arbejdet i marken, giver dig større præcision og endnu bedre signalstabilitet.

StarFire 6000 antennen modtager op til tre korrektionssignaler parallelt – og har dermed det bedste korrektionssignal og den bedste signaldækning, der er tre gange bedre i forhold til tidligere generationer af antenner. Den vælger altid aktivt det bedste signal, og hvis forholdene ændrer sig, kan den skifte 80 % hurtigere til den bedste geostationære satellit.

STEDFORTRÆDER ALT TEKST

Gentagelsespræcision “inden for sæsonen”.

Styrelinjeskift hører fortiden til. SF3 giver også 9 måneders gentagelsespræcision inden for sæsonen. Så du kan bruge de samme styrelinjer til flere gennemkørsler hele vejen gennem vækstsæsonen, hvilket giver mulighed for nøjagtig placering af såsæd og næringsstoffer uden skiftende linjer eller omlægning af skel.

SF3-signal

SF3 signal

SF3 signalet giver forbløffende +/- 3 cm præcision fra spor til spor og gentagelsespræcision inden for sæsonen i op til 9 måneder. Indlæsningstiden er op til 4 gange hurtigere end med SF2. Så kan du bruge mere tid på at arbejde i marken i stedet for at vente på forageren eller gå på kompromis med arbejdet.

Sikkerheds-pinkode

Sikkerheds-pinkode

Startende fra MY2019 og fremefter tilbyder vi pinkoder med 2 forskellige adgangsniveauer. Tidsbegrænset brug er mulig, hvis PIN-kode mangler. Stellar Support Platform tillader sikker og nem online selvadministration af pinkoden.