HarvestLab 3000Precision Ag Technology

 • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
 • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
 • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
 • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed

En sensor – tre anvendelsesformål

Udvid alleSkjul alle

En sensor – tre anvendelsesformål

En sensor – tre anvendelsesformål

HarvestLab 3000 sensoren benytter NIR (near-infrared)-teknologi, der er udviklet og patenteret i samarbejde med Carl Zeiss, til analyse af indholdsstoffer i høstede afgrøder, ensilage eller gylle. Allerede i 2009 var teknologien blevet godkendt af Deutsche Landwirtschafts gesellschaft (Dlg) i tørstofanalyse af majsensilage med kun ubetydelige afvigelser på mellem 0,67 og 1,85 %. Vores forskellige kalibreringer er blevet yderligere raffineret, idet der tilføjes flere prøver fra flere afgrøder/gylle-typer, sorter/foder og regioner år efter år.

Den nye HarvestLab 3000 hardware benytter avanceret teknologi og bygger på erfaringer fra millioner af timer på marken. Sensoren kan registrere et 12% bredere bølgelængdespektrum for yderligere nøjagtighed og angiver mere end 4.000 målepunkter pr. sekund. Det svarer typisk til 1 million målinger pr. last. Dermed får du ikke blot en tilfældig prøveværdi, men statistisk pålidelige data i realtid. De fejl, der som regel opstår ved manuel prøveopsamling, som eksponering for ilt eller varme indtil prøven ankommer til næste laboratorium, er helt fjernet. Sidst men ikke mindst vises alle data og dokumenteres stedspecifikt i realtid. Det gør det muligt for førerne at justere indstillinger og automatisk at optimere maskinen, mens de stadig er i marken, i stedet for at vente flere dage på resultater fra laboratoriet.

Foderhøster

Foderhøster

Vandindholdet i afgrøder kan variere op til over 20% på den samme mark, hvorfor der kræves forskellig snitlængde for at sikre optimal sammentrykning af ensilagen uden iltlommer. Hvis HarvestLab 3000 monteres på en John Deere finsnitter, giver det mulighed for automatisk justering af snitlængde afhængigt af tørstofindhold. Automatiske justeringer af ensilageadditiver er med til at optimere gæringen og kan spare dig for op til 10% af ensileringsmidler.

Foruden tørstof kan du også få meget nøjagtige udlæsninger i realtid af råprotein, stivelse, råfibre, NDF, ADF, sukker og råaske. Det gør det muligt at fakturere eller købe høstede afgrøder baseret på kvalitet, ikke kvantitet. Ved at gennemse og sammenligne alle stedspecifikke dokumentationsdata i John Deere kontrolcentret, kan du tage faktabaserede beslutninger vedrørende for eksempel valg af afgrødesorter og -gødning. Uden for sæsonen kan du forberede dig professionelt til en endnu mere vellykket sæson næste år.

 • Automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold for at opnå bedre ensilagetæthed og -kvalitet
 • Nøjagtig justering af ensileringsmiddel for at optimere fermenteringen
 • Tag velfunderede beslutninger om valg af afgrødesort til næste sæson
 • Oplysninger om bestanddele kan udskrives direkte i førerkabinen

Gødningsregistrering - Intelligent fordeling af organisk næring

Gødningsregistrering – Intelligent fordeling af organisk næring

Gylle er organisk gødning, der er rig på næringsstoffer. Men indtil nu har kvaliteten af gødningen været en tilfældighed, der blev afgjort af naturlig varians og hurtig bundfældning. Med John Deere gødningssensor har du den enestående fordel, at du kan påføre N, P og K baseret nøjagtigt på målværdier for næringsstoffer og grænseværdier i kg/ha og endda bruge doseringskort over stedsbestemte områder.

John Deere gødningssensor kan analysere bestanddelene, ikke kun under påfyldning, men også under udbringning i sekundet før næringsstofferne rammer jorden. En uvurderlig fordel i forhold til andre systemer, da der tages højde for naturlige næringsstofvarianter og bundfald under transport, som der kompenseres for med automatisk hastighed og/eller justeringer af flow-hastigheden i realtid. Desuden kan data fra John Deere gødningssensor sendes trådløst til John Deere kontrolcentret til videre behandling.

 • Kvantificerer en næringsværdi på € 0,75 til € 1,50/m³, hvorved omkostningerne til kunstgødning minimeres
 • Undgå nedknækkede afgrøder og opnå ensartet afgrødevækst
 • Maksimer udbytte og kvalitet, samtidig med lovmæssige grænseværdier overholdes
 • Kompatibel med de fleste gyllevogne og slangesystemer

Mobilt laboratorium - ingen ventetid på laboratorieresultater

Mobilt laboratorium – ingen ventetid på laboratorieresultater

HarvestLab 3000 kan også anvendes som en laboratorieenhed i et datalagringsanlæg eller et kontor, og på den måde have værdi hele året rundt. Når enheden tilsluttes et køretøjs strømudtag, er du fuldstændig mobil, og samtidig modtager du øjeblikkelig information, uanset hvor du er. Resultater i realtid kan hjælpe med at sikre korrekt håndtering af ensilage, foderrationer og bedre sundhed for dyrene. Som følge heraf kan du spare på unødvendige suppleringer, mens du opnår højere udbytte i kvæg-, mælke- eller biogasproduktionen og slutteligt bedre bedriftsudbytte.

Vores helt nye webbrugerflade giver trin-for-trin anvisninger og visualiserer flot dataene, så du er godt hjulpet med hensyn til at foretage de rigtige valg.

 • Komplet løsning til måling af indholdsstoffer for landmænd, biogasproducenter og ernæringseksperter
 • Sporing af foderkvaliteten i realtid
 • Nem planlægning af vinterfodring
 • Ny logisk web-interface
Gødningssensor besparelseskalkulator

Gødningssensor besparelseskalkulator

Beregn dine gødningsbesparelser og øg dit udbytte med John Deere Gødningssensor.