Section ControlPrecision Ag Technology

  • Reducerer produktionsomkostninger
  • Reducerer beskadigelse af afgrøder og miljøbelastning
  • Slår automatisk sektioner til/fra for at undgå overlap ved gennemkørsler i marken eller vendinger på forager
  • Sikrer afgrøder med jævn afstand og ensartede vækstbetingelser, særligt på forager

Ikke flere overlap, ikke mere spild

John Deere Section Control til- og frakobler automatisk de individuelle redskabssektioner på foruddefinerede placeringer på marken. Systemet er kompatibelt med alle John Deere redskaber, der understøtter Section Control, samt med redskaber af andre mærker, der understøtter brug af AEF ISOBUS (TC-SC).

Ved at reducere antallet af overlap og mister i marken gør John Deere Section Control det muligt for dig at anvende præcise mængder gødning, frø og planteværnsmidler, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at du skærer ned på produktionsomkostninger og øger effektiviteten, mens du minimerer skader på afgrøder og den miljømæssige påvirkning. Ved at undgå unødig sprøjtning og såning hjælper John Deere Section Control også med at skabe den bedste grobund for dine afgrøder.