TRIN V DIESELMOTORER – HAVE OG PARKUDSTYR

TRIN V forordning (EU) 2016/1628 – Anvendelse af ikke-vejgående, mobilt udstyr

De europæiske emissionsstandarder, der almindeligvis omtales som “EU trin V”, vil gælde for motorer, der monteres i mobilt. ikke-vejgående udstyr som anført i henhold til motoreffekten. Disse EU trin V standarder vil også gælde for dieselmotorer med et effektområde på mindre end 19 kW, og som ikke tidligere var omfattet af de eksisterende standarder. For modeller med en effekt på 19 kW og derover er de tilladte emissionsværdier for kvælstofoxider (NOx) og faste partikler (PM) blevet skærpet et trin i forhold til tidligere standarder. Endvidere er der blevet fastlagt nye partikelantalstandarder (PN), der generelt gør de nye emissionsstandarder til de strengeste i verden.

På baggrund af denne forordning er alle dieseldrevne have- og parkmaskiner berørt!

Hvorfor er faste partikler (PM) og kvælstofoxid (NOx) kritiske komponenter?

PMNOx

OGSÅ KENDT SOM

Faste partikler, luftbårne partikler såsom sod, røg

Nitrogenoxid (NO),
Nitrogendioxid (NO2)

HVAD ER DET?

Uforbrændte kulbrinter (brændstof)

Molekyle, der dannes i forbrændingsprocessen

HVAD FORÅRSAGER DET?

 • Lav forbrændingstemperatur
 • Lavt iltniveau under forbrænding
 • Lavt forbrændingstryk
 • Høj forbrændingstemperatur
 • Højt iltniveau under forbrænding
 • Højt forbrændingstryk

HVORFOR ER DET REGULERET EMISSION?

 • Sodpartikler er meget små og kan sætte sig fast i lungerne
 • Anses som årsag til kræft

NOx-molekyler binder sig til andre elementer i atmosfæren og danner smog

Også reguleret for motorer over 19 kW
PN – Partikelnummer. Regulerer antallet af partikler indeholdt i en masseenhed af emissioner; adskilt fra eksisterende PM

For John Deere have- og parkudstyr er der to effektkategorier, som kræver forskellig motorteknologi:

 • Kategori mellem 8 og 19 kW

  • Vores moderne motorer overholder de nyligt pålagte motorstandarder for motorer med en effekt på under 19 kW, uden at nogen form for efterbehandlingsenheder er nødvendige.
  Kategori mellem 8 og 19 kW
 • Kategori mellem 19 og 56 kW

  • Direkte indsprøjtning for at skabe ren forbrændingseffekt
  • Common rail-system til at tillade finjusteret elektronisk kontrol af brændstofindsprøjtning - Fuldt elektronisk kontrol for at give total, intelligent motorkontrol
  • Afkølet EGR (udstødningsgasrecirkulation) for at reducere nitrogenoxider (NOx)
  • Dieselpartikelfilter (DPF) til at fange faste partikler (PM) i udstødningsgassen
  • Dieseloxideringskatalysator (DOC) for at reducere mængden af CO (carbonmonoxid)
  • Brændstofkøler for bedre brændstofeffektivitet
  Kategori mellem 19 og 56 kW

Motorteknologi – Den tekniske udfordring

Denne udfordring kræver moderne motorteknologi og, over 19 kW, efterbehandlingsenheder.

For at reducere PM, kræves der

HeadingIcon

For at reducere PM, kræves der:

 • øget iltniveau
 • høj forbrændingstemperatur
 • øget forbrændingstryk
 • avanceret motortiming

For at reducere NOx, kræves de

HeadingIcon

For at reducere NOx, kræves der:

 • lavere iltniveau
 • lavere forbrændingstemperatur
 • lavere forbrændingstryk
 • retardering af motortiming

Bestemmelser for dieselmotorer i have-/parkområdet

Regulering diversificerer efter effektkategori

MOTORYDELSE – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

MOTORYDELSE – hk

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/hkt)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+NOx – g/kWh (g/kh)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/hkt)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Yderligere oplysninger om John Deere have- og parkmaskiner kan fås hos John Deere forhandleren.