Medlem af EGMF

Medlem af EGMF

Om EGMF

Medlem af EGMF

EGMF

Formål

EGMF´s formål er at repræsentere større producenter af have-, anlægs-, skovbrugs- og plænemaskiner. De arbejder og udvikler de højeste standarder for kvalitet, sikkerhed, ergonomi, miljøvenlighed og energieffektivitet. EGMF arbejder proaktivt på europæisk plan med brugere, producenter, distributører, forskningsinstitutter og de EU institutioner på optimale løsninger på disse til tider modstridende mål.

Organisation

European Lawnmower Manufacturers Federation (ELMF) blev oprettet i 1977. Dets medlemmer var europæiske producenter af plæneklippere til husholdnings-, kommunalt og fritidsbrug samt de nationale sammenslutninger, der repræsenterer disse producenter i Frankrig, Tyskland og UK. Det udvidede sit område til at dække alt græsplæne- og haveudstyr og blev til EGMF i 1993. I begyndelsen var forbundets hovedmål at overvåge og påvirke produktionen af tekniske dokumenter om europæisk og international standardisering inden for sikkerhed, støj, miljøpåvirkning og ydeevne. Forbundet arbejdede tæt sammen med Europa-Kommissionen om udarbejdelse af direktiver om fri omsætning og anvendelse af plæneklippere og haveudstyr i EU. EGMF sikrer, at dets synspunkter tages i betragtning af internationale videnskabelige og tekniske organisationer. Det har regelmæssige kontakt med sin modstykke i USA – Outdoor Power Equipment Institute (OPEI).

I 1998 oprettede EGMF sit generalsekretariat med Orgalime, samarbejdsgruppen for den europæiske mekaniske, elektriske, elektroniske og metalforarbejdningsindustri med henblik på at forbedre sine lobbyaktiviteter i de europæiske institutioner i Bruxelles og dets kontakter med beslutningstagere på området.

I dag består EGMF-medlemmerne af 29 europæiske producenter og 7 nationale sammenslutninger fra Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og UK, som indirekte repræsenterer EGMF-medlemmer, primært SMV-producenter i deres respektive lande.

http://www.egmf.org/