Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug

Højere udbytte
Optimér dit input af såsæd, gødning, kemikalier til afgrødebeskyttelse og meget mere for at opfylde de individuelle behov på dine marker og maksimere afgrødeudbyttet.

Bedre økonomisk kontrol
Anvendelse af oplysninger om maskinforbrug og -input for at opnå større gennemsigtighed med hensyn til omkostninger og bedre beslutningstagning.

Forbedret bæredygtighed
Reduktion af brændstofforbruget og overdreven tildeling af input såsom gødning og kemikalier for at opnå et mere bæredygtigt landbrug.