Beskyttelse & pleje

Analyse og forberedelse

Ved hjælp af udbyttekortlægningsdata fra John Deere Operations Center™ kombineret med andre data, hvis de er tilgængelige (prøvetagning af jordnæringsstoffer, satellitbiomasse osv.), er det nemt at oprette kort med variabel dosering. Disse kan bruges på din sprøjte, mineralgødningsspreder eller gyllevogn, hvis de er udstyret med HarvestLab™. Du kan gøre dette selv eller samarbejde med din agronom eller specialisten i Precision Ag hos den lokale forhandler. Til mekaniske lugningsapplikationer i rækkeafgrøder skal du sikre dig, at du har de korrekte styringslinjer til dit redskab. Dette opnås bedst ved hjælp af AutoPath™, da dette giver nøjagtige data om placeringen af de nøjagtige plantelinjer for rækkeafgrøden, så man undgår potentielle skader.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Udførelse i marken

Når kortene med variabel dosering er færdige, kan du oprette en arbejdsplan for de enkelte marker med styringslinjer til din sprøjte, spreder eller gyllevogn udstyret med HarvestLab™. Joboplysningerne kan sendes direkte til sprøjten eller vognen. Hvis du bruger en bugseret sprøjte eller spreder, sendes de til traktoren. Takket være ISOBUS-kompatibilitet vises indstillingerne for den bugserede sprøjte eller spreder på traktorens skærm, så snart den er tilkoblet. Når traktoren kører ind i marken, vises jobbet automatisk på skærmen. Det eneste, føreren skal gøre, er at bekræfte jobbet og gå i gang med det samme.

Mekanisk lugning udføres bedst med et redskab, der er udstyret med automatisk redskabsstyring, da dette vil følge de nøjagtigt plantede rækker registreret af såmaskinen eller plantemaskinen.

Teknologien hjælper mig med at sænke sprøjtepåvirkningen.

dansk-driftsleder
Mathias Truel
Mørup Agro, Business Manager


Intelligente landbrugsløsninger

Stryg gennem de forskellige løsninger, og klik på en teknologi for at finde ud af, hvordan den kan hjælpe dig.

Kundehistorier

Styring af præcisionslugning

Styring af præcisionslugning

Daniel Sous i det sydvestlige Frankrig bruger John Deere Operations Center™ og dets sammenkobling med mere end 200 tredjeparts softwareprodukter til stedspecifik tilpasset ukrudtsbekæmpelse.

Målrettet tildeling af gylle øger hvedeudbyttet

Målrettet tildeling af gylle øger hvedeudbyttet

Målrettet tildeling af kvælstofgødning i hvede ved hjælp af nær-infrarød (NIRS) teknologi kan øge udbyttet med op til 5 %. Holger Huffelmann forklarer opsætningen og mulighederne ved NIRS-teknologien.