HarvestLab 3000Precision Ag Technology

  • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
  • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
  • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
  • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed

Én føler, fire anvendelser

Du kan bruge HarvestLab™ 3000 på en finsnitter, mejetærsker, gyllevogn eller som et mobilt laboratorium.

 

Finsnitter

Finsnitter

HarvestLab™ 3000 måler samtidigt tørstoffet og de forskellige bestanddele i høstede afgrøder for at hjælpe dig med at forbedre næringsstofstyringen på marken, og resultaterne er langt bedre end det, du får fra en enkelt prøve, der sendes til et laboratorium. På en finsnitter giver HarvestLab™ 3000 mulighed for automatisk justering af skærelængde (length of cut) baseret på tørstofindhold, hvilket sikrer optimal jordpakning og konservering af ensilagen.

Mejetærsker

Mejetærsker

HarvestLab™ 3000 registrerer og kortlægger fugt, protein, stivelse og olie for hvert sekund i høsten, med tilgængelige resultater på din mejetærskers skærm og i John Deere Operations Center™. Det giver dig mulighed for at lagre, styre og markedsføre partier mere effektivt og giver dig et overblik over, hvilke områder af marken, der med succes har omdannet næringsstoffer til udbytte og protein/olie, så du bedre kan sammenligne afgrødetyper og planlægge gødningstilførsel til næste sæson.

Gyllevogn

Gyllevogn

Ved at montere en HarvestLab™ 3000 på en gyllevogn kan du præcist tilføre nitrogen, fosfor og kalium i kg/ha, spare på den mineralske gødning samt opnå bedre og mere ensartet afgrødevækst og -kvalitet.

Med John Deere Manure Sensing har du den unikke fordel, at du kan anvende N, P, K præcist. Du kan opsætte et næringsstofmål, en grænseværdi i kg/ha og endda bruge stedspecifikke tildelingskort.

Stationært laboratorium

Stationært laboratorium

HarvestLab™ 3000 betaler sig også efter høst med finsnitter eller efter gødningssæson: Du kan bruge føleren som en stationær enhed til måling af ensilagens bestanddele for at optimere foderrationerne.

Præcisionslandbrug

Precision Agriculture Technology

Se, hvordan forskellig John Deere Precision Agriculture Technology kan hjælpe dig på tværs af en bred vifte af dine landbrugsaktiviteter.