740ASåmaskiner

  • Præcis placering af såsæden under alle forhold
  • Højeste arbejdshastighed så store arealer dækkes hurtigere
  • Lavere lønomkostninger og brændstofudgifter betyder større overskud
  • Pålidelige arbejdspræstationer selv i store mængder snittet halm
  • Præcis dybderegulering sikrer ensartet fremspiring
  • Avancerede systemer holder føreren velinformeret
  • Satellitbaseret styring som ekstraudstyr

Let at trække trods den solide konstruktion

Det der kendetegner en John Deere 740A såmaskine er, at den kan tilså store arealer på kort tid med et forbavsende beskedent krav til traktorens trækkraft, uanset om det drejer sig om minimalt behandlet stub eller pløjet jord. Faktisk kan den, selv med en arbejdsbredde på 9 meter, let trækkes med blot 130 hk (96 kW).