R930RSkivehøster

  • Vægtoptimeret
  • Perfekt balance
  • Fleksibel skårlægning
  • Let tilgængelig betjening

R930R: En gang for alle

Store områder, korte tidsvinduer? R930R er løsningen: slåning, afgrødebehandling og skårlægning i én omgang og med den bedste foderkvalitet.

Ud over den rigelige arbejdsbredde på 9,30 m har R930R et skårlægningssystem, der giver dig mulighed for at sammenflette skår under slåning. For maksimal ydelse per arealenhed med den højeste foderkvalitet.