Pressemeddelelse   5. september 2022

John Deere HarvestLab™ 3000 nu til alle mejetærskere

harvestlab news

Kendskab til indholdet!

John Deere kan nu tilbyde HarvestLab™ 3000 til S- og T-serie mejetærskere. Vi udvider således brugen af NIR-sensor til hele fire muligheder, idet indholdet af korn og raps nu også kan analyseres.

HarvestLab™ 3000 har længe været brugt på vores finsnittere, til stationære formål samt som gødningsføler. Systemet er nu også en mulighed på mejetærskere, hvor vi kalder det Grain Sensing. Det er med til at sikre vigtige kvalitetsparametre om hvede, byg og raps - i realtid og løbende. Ud over fugtindholdet kan systemet også bestemme proteinindholdet i hvede, byg og raps. Indholdet af stivelse i byg og olie i rapsen kan desuden også registreres. Det betyder, at landmanden får stedspecifikke oplysninger om høstkvaliteten for de enkelte marker og vil således have sikkerhed for,

  • om hveden er egnet til at blive malet til mel eller bruges til foder. Det gør, at høsten fra de enkelte marker kan opbevares særskilt ud fra kvaliteten, og salget kan målrettes bedre.
  • høsten kan dokumenteres bedre, idet kornkvaliteten registreres for enkelte punkter på marken.
  • sammenlign afgrødetyper eller valider maskinens indstillinger for dem.
  • overblik over hvilke områder af marken, hvor næringsstofferne (f.eks. kvælstof) er omsat effektivt til udbytte og protein/olie, så landmanden bedre kan planlægge gødningstildelingen i den næste sæson.

Sådan fungerer det!

Grain Sensing er en fuldt integreret løsning, der er monteret på kornelevatoren. Mejetærskeren skal udstyres med følgende komponenter:

  • HarvestLab™ 3000 NIR sensor
  • Udstyr til montering af føleren og de nødvendige monteringsdele
  • Kalibrering af Grain Sensing
  • Gen 4 skærm
  • JDLink™ (Agricultural Management Solution)
  • StarFire™ antenne

Før kornene kommer ind i korntanken, føres de med en drevet snegl direkte forbi HarvestLab™ 3000. Sammen med StarFire™ antennen kan der genereres stedspecifikke data på Gen 4 skærmen, som automatisk synkroniseres med John Deere Operations Center™ via JDLink™. Her kan høstresultaterne f.eks. gennemgås med analyse- og markoversigtsfunktionerne. Der kan også kobles op til Operations Center med anden software fra vores samarbejdspartnere, så landmanden kan få endnu flere oplysninger eller oprette tildelingskort for gødningsopgaver. 

HarvestLab™-målinger kan landmanden bruge til at planlægge fremtidig dyrkning og gødningsopgaver. Løsningen er med til at sikre et overblik over omfanget af de næringsstoffer (især N (kvælstof), der udtrækkes under høsten. Ud fra resultaterne kan næringsindholdet for hvert enkelt område af marken derefter beregnes. 

harvestlab map

Udbytte- og proteinkort (højre) vist i Operations Center

 Fås fra hvornår?

HarvestLab™ kan fås til T-serien (kan eftermonteres på modelår 2016 og frem) og S-serien (kan eftermonteres på S760, S770, S780, S785 og S790) fra foråret 2023, så maskinen kan være klar til næste høstsæson.