Pressemeddelelse   26 september 2023

John Deere leverer intelligente teknologiløsninger til alle produktionssystemer

AGRITECHNICA 2023

John Deere glæder sig til på AGRITECHNICA 2023 at løfte sløret for et helt nyt standkoncept, som er næste skridt på vejen mod at blive en intelligent industrivirksomhed.

For første gang siden John Deere lancerede sin nye strategi, vil der her blive præsenteret alle de teknologiløsninger, som er vigtige for landmænd inden for såvel planteavl som husdyrhold.

Med fokus på de primære europæiske produktioner – malkekvæg, husdyrhold og korn og frø – vil standen på AGRITECHNICA også udstille tilbehør fra andre producenter som Lemken, Xarvio og Yara.

Ved at have andre mærker med på sin stand håber John Deere, at også landmænd med blandede flåder, som bruger andre teknologiske løsninger, vil føle sig velkomne og imødekommet.

 

Smart landbrug, større indtjening

John Deeres motte ”Smart landbrug, større indtjening” betyder, at virksomheden tilbyder de bedste praktiske løsninger og produkter gennem hele produktionscyklussen, fra den ene høst til den næste.

Data indsamlet på hvert enkelt trin bruges til at øge udbyttet, samtidig med at brugen af produkter til afgrødebeskyttelse og gødning reduceres. John Deere Operations CenterTM behandler disse data for at optimere produktionen for landmænd, konsulenter og andre interessenter.

 

Malkekvæg og husdyrhold

John Deere tilbyder teknologier til alle trin af produktionscyklussen fra organisk gødskning, jordbearbejdning, slåning og afgrødehøst til fodring af køerne.

AutoPathTM og HarvestLabTM er de vigtigste teknologier fra John Deere til landbrug med malkekvæg og husdyrhold. HarvestLabTM-føleren sikrer med gødningsføling en perfekt organisk gødskning. Før såning tilføres et bånd af organisk gødning til jorden ved hjælp af teknologi til båndbearbejdning af jorden. AutoPathTM gør det muligt at udlægge frøene præcist i gødningsbåndet under såningen. Med See & SprayTM-teknologien kan der opnås store besparelser ved at minimere behovet for kemikalier.

Korn og frø

På AGRITECHNICA 2023 vil John Deere præsentere teknologiske innovationer, der kan bruges til at optimere hvert eneste produkttrin – fra den første jordprøve og hele vejen over kultivering, jordbearbejdning, afgrødebeskyttelse og gødskning til selve høsten.

F.eks. måler kornfølingen afgrødekvaliteten, mens der høstes. Målingen af olie- og proteinindholdet betyder, at man i realtid kan følge op på kvaliteten fra mejetærskeren, mens der høstes. Med de registrerede data oprettes kort med variable mængder, som bidrager til at reducere brugen af gødning.

 

Samarbejder

Mange landbrug har flåder bestående af forskellige mærker og flere forskellige digitale løsninger. Det er vigtigt for John Deere, at data fra John Deere Operations CenterTM nemt kan integreres og udveksles. Derfor etablerer John Deere nye og udvidede partnerskaber. Partnere som Xarvio og Yara vil også være en del af produktionssystemerne på AGRITECHNICA.

John Deere er ikke alene åben over for andre digitale grænseflader, men også for andre producenter. For første gang vil redskaber og maskiner fra andre virksomheder som Joskin og Lemken blive vist sammen med John Deeres produktionssystemer på AGRITECHNICA.

 

John Deere Connected Support™ og forhandlere

Kommunikationen mellem John Deeres maskiner og deres banebrydende teknologiløsninger bygger på ordentlig service. Via Connected SupportTM kan driftschefer og forhandlere nemt få forbindelse til en maskine, når der er behov for det. Påkrævet vedligeholdelse og afbrydelser opdages tidligt og før, der vil være risiko for skade på maskineriet. Det reducerer nedetiden og øger driftstiden for John Deeres maskiner. Forhandlerne spiller en vigtig rolle, da de er forbindelsesleddet mellem John Deere og kunderne. Derfor er forhandlerne helt centrale på AGRITECHNICA 2023. Kunderne kan mødes med deres direkte kontaktperson og finde individuelle løsninger til produktionssystemet i deres landbrug.

 

Bæredygtighed i dag

På John Deeres stand vil der være mulighed for erfaringsudveksling med fagfæller. Den tyske landmand Stefan Vogelsang demonstrerer, hvordan han lever op til kravene i den europæiske jord til bord-strategi ved hjælp af teknologi fra John Deere. Der vil også være andre landmænd på standen, som man kan tale med om sine landbrugsmæssige udfordringer.