Kornregistrering

HarvestLab: Din nye superkraft

John Deere HarvestLab™ kornregistrering giver data i realtid om afgrødekvalitet, mens du høster*. Det supplerer kort over udbytte, hvilket giver dig indsigt i bedre håndtering af næringsstoffer, valg af frøsorter og markedsføring og opbevaring af afgrøder.

Administrer dine næringsstoffer bedre

Administrer dine næringsstoffer bedre

Få en bedre forståelse af, hvilke næringsstoffer, f.eks. kvælstof, der er blevet omdannet til protein eller olie. Brug derefter disse data til at tildele bedre målrettet gødning i næste sæson.

Optimer dine frøafgrødetyper

Optimer dine frøafgrødetyper

Hvede- eller rapsfrøafgrøder kan se godt ud på papiret, men leverer ikke altid efter forventning, når du dyrker dem. HarvestLab hjælper dig med bedre at forstå stedspecifikke faktorer for at finde den optimale afgrødetype.

kontrollér dit afgrødesalg

Kontrollér dit afgrødesalg

Bliv klar over, om din hvede er af brød- eller foderkvalitet, mens du høster. Adskil de forskellige læs efter proteinindhold, og opbevar dem separat for at opnå den bedste kornpris.

Relaterede emner

mejetærskning med t-serie

T-serie 50 ton/t**

Den halmrystermejetærsker med det største udskillerområde på markedet. Den unikt designede multitromles tærske- og udskillersystem leverer en uovertruffen stråkvalitet. For en kompakt mejetærsker er ydelsen helt unik.

intelligent landbrug

Intelligent landbrug

John Deere Precision Ag Technology kan hjælpe dig med at bruge dine høstdata til at planlægge din plantning og såning i næste sæson.

*Det kan være nødvendigt at tilpasse postomslaget til forskellige sprogmarkeder
**Kontrol af gennemløb:
S-serie - Intern marktest udført af John Deere i La Rochelle, Frankrig, 07.2021 og Aalborg, Danmark, 08.2021
T-serie - Profi-marktest, 10.2020 (www.profi.de)