1 results

Præcisionsløsninger til landbrug

Sektionskontrol

AMS
  • Til- og frakobler automatisk sektioner for at undgå overlap
  • Eliminerer unødig brug af frø på forageren
  • Eliminerer sprøjtning uden for markskel

GreenStar doseringscontroller

AMS
  • Reducerede produktionsomkostninger
  • Opgrader ældre redskaber med Section Control

John Deere HarvestLab

AMS
  • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
  • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
  • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
  • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed.

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.