1 results

Præcisionsløsninger til landbrug

Section Control

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Reducerer produktionsomkostninger
 • Reducerer beskadigelse af afgrøder og miljøbelastning
 • Slår automatisk sektioner til/fra for at undgå overlap ved gennemkørsler i marken eller i sving på forager
 • Sikrer afgrøder med jævn afstand og ensartede vækstbetingelser, særligt på foragre

Section Control for NON-ISOBUS redskaber

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Mindre rod i kabinen
 • Reducerer produktionsomkostninger
 • Opgraderer ældre redskaber til Section Control

HarvestLab 3000

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
 • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
 • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
 • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed.

Field Connect

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Øget udbytte (op til 0,35 t/ha*)
 • Forbedrer plantesundhed
 • Reducerer vandingsomkostninger
 • Giver ensartet afgrødekvalitet

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.