1 results

Præcisionsløsninger til landbrug

Præcisionsløsninger til landbrug

Section Control

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Reducerer produktionsomkostninger
 • Reducerer beskadigelse af afgrøder og miljøbelastning
 • Slå automatisk sektioner til/fra for at undgå overlap af gennemkørsler i marken eller i sving på forager.
 • Sikrer afgrøder med jævn afstand og ensartede vækstbetingelser, særligt på foragre

Section Control for NON-ISOBUS redskaber

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Færre skader på afgrøderne
 • Ingen overbeplantning
 • Reducerer produktionsomkostninger
 • Opgrader ældre redskaber til sektionskontrolfunktionalitet

HarvestLab 3000

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
 • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
 • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
 • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed.

iGrade

AMS (Agricultural Management Solutions)
 • Udfører nemt nivellering af jorden
 • Pålidelig i dårligt vejr og under forhold med lav sigtbarhed (støv, tåge)
 • Kompatibel med softwaren TerraCutta fra Precision Terrain Solutions
 • Automatisk styring af højden på skrabeblade, brugervenligt beregningsværktøj til skråninger
 • Gør det muligt for flere maskiner at arbejde på forskellige niveauer samtidig

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.