1 results

Lokalitetsbestemt landbrug

Lokalitetsbestemt landbrug

Section Control

Precision Ag Technology
 • Reducerer produktionsomkostninger
 • Reducerer beskadigelse af afgrøder og miljøbelastning
 • Slår automatisk sektioner til/fra for at undgå overlap ved gennemkørsler i marken eller vendinger på forager
 • Sikrer afgrøder med jævn afstand og ensartede vækstbetingelser, særligt på forager

GreenStar doseringscontroller

Precision Ag Technology
 • Færre skader på afgrøderne
 • Ingen overbeplantning
 • Reducerer produktionsomkostninger
 • Opgraderer ældre redskaber til Section Control funktionalitet

HarvestLab 3000

Precision Ag Technology
 • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
 • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
 • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
 • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed

iGrade

Precision Ag Technology
 • Pålidelig i dårligt vejr og under forhold med lav sigtbarhed (støv, tåge)
 • Kompatibel med softwaren TerraCutta fra Precision Terrain Solutions, det brugervenlige værktøj til beregning af hældninger
 • Større signalområde end med laser
 • Gør det muligt for flere maskiner at arbejde på forskellige niveauer samtidig
 • +/- 4,2 cm lodret af spor-til-spor korrektion

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.