Baseret på forskning udført af University of Göttingen er vi så sikre på den kornkvalitet en S700 leverer, at vi garanterer, at du kan opnå <1 % knækkede kerner i korntanken. I modsat fald betaler vi dig forskellen i kontanter for 50 % af det mistede korn,** som ender som spild i marken*.

 

Korn
 

Knækkede kerner = usynligt spild

Knækkede kerner kan påvirke din virksomhed på mange måder:

  1. Ekstrabetaling eller fradrag på fakturaen for korn leveret til elevatoren
  2. Frø med dårlige spiringsmængder
  3. Spild på marken

De første to påvirker ikke enhver bedrifts overskud, men det gør den sidste. Og den gør det ubemærket. Tyske forskere** har fundet ud af, at op til 50 % af mængden af knækkede kerner fra en mejetærsker findes i korntanken og resten på marken. Eksempelvis kan 500 hektar hvede med et udbytte på 8 t/ha og en pris på 160 euro/t beløbe sig til markspild på 12.800 euro! Eftersom knækkede kerner ikke spirer, giver disse spild ingen "grønne striber" på marken, så du opdager dem ikke, heller ikke hvis du kontrollerer marken året efter.

S700-serie rotor

Konceptet i S-serien med én enkelt rotor giver dig en klar fordel i forhold til andre, mere traditionelle systemer og hybridsystemer.

Afgrøden føres over tærskeområdet flere gange i sammenligning med et tangentielt tærskesystem. Kornet udskilles fra aksen ved hjælp af friktion, og denne "gnubbe effekt" behandler kornet meget forsigtigt, hvilket giver lav kornbeskadigelse.

Stands tabet af tusindvis af kroner som følge af knækkede kerner!

Kornkvalitet

ICA2 styrer automatisk niveauet af knækkede kerner og holder kornspildet præcist inden for de forudindstillede grænser, så du beholder mere af overskuddet. Det bruger to kameraer i modsætning til tilsvarende systemer, der kun bruger et enkelt kamera. Dette sikrer større præcision. Derfor kan vi garantere kornkvaliteten og <1 % knækkede kerner.

rengør kornelevartorkamera

Højhastighedskameraet i kornelevatoren tjekker kornet for fremmedlegemer og knækkede kerner.

Højhastighedskameraet i retursneglen tjekker for korrekt mængde af frie kerner og andet materiale end korn.

På ICA2 hovedskærmen kan du styre alle automatiseringsfunktioner: indstil dine ønskede udbyttemål, se direkte billeder fra de forskellige kameraer, og kontrollér ved hjælp af historikknapperne, hvordan mejetærskeren har justeret sig selv under høsten.

Dette viser ydeevnen fra det direkte kamera i kornelevatoren. Knækkede kerner vises med orange. Fremmedlegemer vises med gult eller grønt. Dette er langt bedre end traditionelle manuelle kontroller gennem et skueglas.

*Kun hos deltagende John Deere forhandlere. Tilmelding foregår kun på vores hjemmeside fra den 15. august 2019 til den 30. maj 2020. Du finder alle oplysningerne om deltagelse på tilmeldingsformularen

 * *Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005 www.‌feiffer-consult.‌de