• (andre lande)
 • |
 • Forhandlere
/ / / Biodieselbrændstof

Biodieselbrændstof

Biodieselbrændstof (EN 14214): Specifikke egenskaber

Biodiesel er et brændstof, som udvindes af vedvarende råmaterialer (hovedsagligt rapsolie). John Deere har udført langvarige og intensive tests for at finde frem til biodieselens egenskaber. Resultaterne af disse tests giver brugerne værdifulde informationer vedrørende håndteringen og brugen af biodiesel:

 • Hvad effekttæthed angår ligger biodiesel ca. 10% lavere. Det har betydning for motorens ydeevne og brændstofforbruget.
 • Hvad angår ældre motorer, kan der være nogle gummikomponenter eller syntetiske komponenter, som ikke er modstandsdygtige over for biodiesel. Det kan derfor være nødvendigt at eftermontere visse tætninger, pakninger og slanger. Din lokale John Deere forhandler kan fortælle dig, om det er nødvendigt i dit tilfælde.
 • I tilfælde hvor et køretøj er blevet omdannet til biodiesel, skal brændstoffilteret udskiftes efter påfyldning af tanken, for at undgå at dieselaflejringer tilstopper filteret.
 • Biodiesel kan fortynde motorolien. John Deere anbefaler kortere olieskifteintervaller og brugen af Premium olie.
 • På grund af biodieselens opløsningsegenskaber anbefales det straks at aftørre spildt biodiesel fra lakerede overflader, som det er almindelig praksis ved traditionel diesel.
 • Som det også er tilfældet med mineralsk diesel, kan der opstå fortykning af biodieselen ved meget lave temperaturer.
 • Biodiesel bør ikke opbevares i længere tid end 3 måneder, da biodiesel absorberer fugt, og den deraf følgende forurening med vand kan have en skadelig effekt på brændstoffets egenskaber.

Ved opbevaring af biodiesel på bedriften skal man være opmærksom på følgende:

 • Brændstofopbevaringen og håndteringssystemet skal være egnet til biodiesel (godkendelse og materialekompatibilitet).
 • Opbevaringstanken skal være helt ren, før den tages i brug (biodiesel er et effektivt rensemiddel).

Opnå vedvarende toppræstationer med biodiesel

John Deere har udført omfattende forskning i brugen af biodieselbrændstof. For at undgå tab af ydeevne på grund af voksende aflejringer, anbefaler vi, at du benytter John Deere Biodiesel Protect 100, som fås hos din lokale John Deere forhandler.

Det er tilrådeligt kun at benytte biodiesel, som overholder standarden EN 14214. Brændstoffet bør købes hos en certificeret producent såsom AGQM i Tyskland eller fra en leverandør, som kan dokumentere, at produktet stammer fra en certificeret producent.