• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / / Tidslinje

Tidslinje

1837 - 1869

1837 John Deere konstruerer sin selvrensende stålplov i smedjen i Grand Detour, Illinois, som betyder, at præriens opdyrkere kan bearbejde Midtvestens klæbrige jord uden problemer.

1838 Smeden John Deere bliver til fabrikanten John Deere. Han bygger 10 plove i 1839, 75 i 1841 og 100 i 1842.

1843 Deere og Leonard Andrus bliver samarbejdspartnere i smedevirksomheden, plovproduktionen og de aktiviteter, der relaterer dertil…”

1848 Den ekspanderende virksomhed flytter til Moline, Illinois, 120 km sydvest for Grand Detour. Moline kan byde på effektiv vandkraft og bedre transportforhold. Og Deere vælger en ny partner, Robert N. Tate, som flytter til Moline og rejser tagspærene på den nye smedevirksomhed i 3 etager den 28. juli

1850 Virksomheden hedder Deere, Tate & Gould.

1852 Deere køber partnerne ud. De næste 16 år går virksomheden under forskellige navne såsom John Deere, John Deere & Company, Deere & Company og Moline Plow Manufactory.

1853 Den 16-årige Charles, Deere's på det tidspunkt eneste søn, går ind i firmaet som bogholder efter endt uddannelse på en handelsskole i Chicago.

1858 Virksomheden vakler under en landsdækkende finanskrise. For at undgå konkurs foretages en række ændringer med hensyn til virksomhedens ejerskabsforhold og ledelse. John Deere beholder titlen “President”, men virksomhedens reelle ledelse overgår til den 21-årige Charles Deere. Han vil herefter stå i spidsen for virksomheden de næste 49 år.

1861 Den amerikanske borgerkrig begynder. Midtvestens landmænd og deres leverandører klarer sig godt under borgerkrigen, da hæren og mislykket høst i Europa sender afgrødepriserne i vejret. Under krigen opstår talrige stordriftslandbrug i Midtvesten. Landbrugsmaskiner gør det muligt at udvide bedriften og produktionen, selv for de små bedrifter.

1864 John Deere får sit første patent på en støbeteknik til produktion af stålplove. Endnu et patent følger kort efter og et tredje følger året efter.

1868 Efter 31 år som kompagniskab eller som enkeltmandsejet virksomhed bliver virksomheden registreret som aktieselskab under navnet Deere & Company. I begyndelsen er der 4 aktionærer, og efter et år er der 6. Charles og John Deere kontrollerer 65% af aktiebeholdningen.

1869 Charles Deere og Alvah Mansur etablerer den første filial - Deere, Mansur & Co. - i Kansas City. En semi-uafhængig distributør af Deere produkter inden for et bestemt geografisk område, som bliver foreløberen for de nuværende salgsfilialer og salgsområder.

1870 - 1899

1873 Panikken på finansmarkedet i 1873, som skyldtes en fejl af en bank i New York, bliver startskuddet til depressionen i 1870’erne. John Deere bliver valgt som borgmester i Moline, en post han besidder i 2 år.

1875 Gilpin Moore udvikler den berømte Gilpin sædeplov. Så er det slut med at landmanden trasker bag efter ploven. Nu sidder han godt placeret i sædet, så det er ikke så mærkeligt, at det bliver en af virksomhedens mest succesfulde produkter i 1800-tallet.

1876 Markedet for landbrugsmaskiner er for nedadgående, og det vrimler med dårlige betalere. Derfor må virksomheden gennemføre en generel lønreduktion på 10%. Det fører til en kortvarig strejke, men snart er arbejderne tilbage i arbejde igen på virksomhedens betingelser. Varemærket med den “springende hjort” bliver registreret.

1877 Deere & Mansur Company dannes i Moline til produktion af majssåmaskiner. Det er en separat organisation fra virksomheden af samme navn i Kansas City og bliver en del af Deere & Company i 1909.

1878 Gilpin sædeploven slår 50 andre plove i en konkurrence under Verdensudstillingen i Paris og vinder en præmie til en værdi af 1.000 franc. Antal solgte enheder stiger det følgende år til 5.198 og når helt op på 7.824 i 1883.

1880 Tidligt i dette årti bliver vogne og enspænderkøretøjer en del af Deere's sortiment. Ved århundredets udløb kan man i virksomhedens katalog finde vogne som Old Hickory, New Moline og Mitchell og enspænderkøretøjer såsom Derby, Red Star, White Elephant, Victoria, Goldsmith, og Sterling.

1882 Deere & Mansur Company majssåmaskiner med en innovativ roterende udsåningsmekanisme giver en indtjening på $48.000.

1883 De 5 bedst sælgende produkter mellem 1879 og 1883 er plove med stjært, Gilpin sædeplove, kultivatorer, hyppeplove og harver. Plove med stjært sælger mere (224.062) end de andre 4 til sammen.

1886 John Deere dør i Moline i en alder af 82.

1888 De første damptraktorer ses på amerikanske bedrifter i løbet af 1880’erne. Deere producerer flerfurede plove, som traktorerne kan trække, men producerer endnu ikke traktorer. "Damp-alderen" varer cirka 30 år indtil den prustende kæmpe bliver erstattet af benzintraktoren.

1890 Deere's bestyrelse anbefaler at sælge selskabet. Et britisk konsortium og andre bejlere er interesserede, men handlen gennemføres aldrig, og selskabet forbliver uafhængigt. Sherman monopolloven vedtages. Den gør det blandt andet ulovligt for brancheforeninger og andre at indgå prisaftaler.

1892 Charles Deere's datter Katherine gifter sig med William Butterworth, som bliver Charles’ efterfølger som selskabets administrerende direktør. Charles' datter Anna gifter sig med William D. Wiman. Deres søn, Charles Deere Wiman, bliver Butterworths efterfølger.

1893 Panikken på finansmarkederne i 1893, som blandt andet medfører at aktiemarkedet bryder sammen, bliver starten på den værste depression i 1800-tallet.

1894 En cykeldille griber hele USA. I katalogerne finder man nu cykelmodellerne Deere Leader, Deere Roadster og Moline Special. Dillen går i sig selv i løbet af ganske få år. (I 1970’erne vender virksomheden kortvarigt tilbage til cykelproduktionen.)

1895 Magasinet ”Furen” introduceres. Det vokser til at blive et af verdens førende landbrugsmagasiner.

1900 - 1929

1903 George Mixter, tilsynsførende på en plovfabrik, overtaler virksomheden til at installere omfattende miljøbeskyttelsesforanstaltninger i slibehallen.

1907 Charles Deere dør. William Butterworth, hans svigersøn, bliver ny administrerende direktør. Virksomheden etablerer en ikke-bidragspligtig pensionsplan for medarbejdere med 20 år eller mere i ansættelse, som har passeret en alder af 65.

1910 Ledelsen lancerer en større omstrukturering. Målet er et mere samlet selskab, som kontrolleres af Deere & Company’s bestyrelse. Planen skaber sammenhæng mellem filialer og fabrikker, foregriber opkøb og centraliserer regnskabsføring og finansiel planlægning.

1911 Selskabet udsteder for første gang 400.000 B-aktier. Aktierne noteres på børsen i New York det følgende år.

1912 Det moderne Deere & Company opstår. Det består af 11 producerende enheder i USA og 1 i Canada samt 25 salgsfilialer—20 i USA, inkl. en eksportafdeling, og 5 i Canada. Virksomheden driver også et savværk og ejer 16.692 hektar skov i Arkansas og Louisiana. Harvester Works bygges i East Moline.

1918 Deere køber producenten af Waterloo Boy traktorer. Traktoren bliver senere Deere’s basisprodukt. Skønt der sælges hele 5.634 Waterloo Boy traktorer dette år, kan Ford Motor Company melde om 34.167 solgte Fordson traktorer. Første Verdenskrig slutter. Ud af 1.611 Deere medarbejdere, som deltog i krigen, døde 37.

1919 Uro blandt arbejderne rundt omkring i hele landet. Der opstår en 3-måneders strejke på Waterloo fabrikken på spørgsmålet om retten til at være medlem af en fagforening. Det alvorligste tilfælde at strid mellem selskabet og dets medarbejdere indtil i dag. Strejken munder ud i at Deere's medarbejdere må fortsætte med at være uorganiserede.

1920 Økonomien styrtdykker. Landbrugsbedrifter går konkurs i hobetal og landbrugets "guldalder" slutter. Store navne, blandt andet General Motors, trækker sig ud af traktormarkedet. Producenter af landbrugsredskaber kommer under anklage for at have indgået prisaftaler.

1921 De dårlige tider fortsætter. Da salget af landbrugsmaskiner går i stå på grund af recessionen mister mange medarbejdere deres job. Salget af Waterloo Boy traktoren styrtdykker til utrolige 79 fra 5.045 året før. De som kan beholde deres arbejde må finde sig i en lønreduktion på mindst 10%.

1923 Deere lancerer model "D". Den bliver en succes fra starten og den første 2-cylindrede Waterloo-byggede traktor, som bærer navnet “John Deere”, og den forbliver i produktsortimentet i 30 år.

1925 Deere begynder udviklingen af "GP" (General Purpose) traktoren, Deere’s svar på IH-Farmall.

1926 I 1920’erne oplever landbrugsbedrifterne generelt en blomstrende økonomi.

1927 John Deere producerer en mejetærsker: John Deere No. 2. Året efter optræder John Deere No. 1 i katalogerne, en mindre maskine, men mere populær. I 1929 erstattes No. 1 og No. 2 med nyere og lettere versioner.

1928 William Butterworth udnævnes som formand for det amerikanske handelskammer. Charles Deere Wiman bliver selskabets øverste direktør.

1929 En "GP" model med stor sporvidde til rækkeafgrøder lanceres på markedet. Det er den første trehjulede Deere traktor, med en front skabt til at passe ind mellem to rækker og en bagaksel bred nok til at hjulene kan favne to rækker.

1930 - 1959

1930 Fusioner i branchen betyder, at der nu reelt kun er 7 selskaber på markedet for landbrugsmaskiner: John Deere, IH, Case, Oliver, Allis-Chalmers, Minneapolis-Moline og Massey-Harris. Deere og IH dominerer de fleste produktkategorier.


1932 Depressionen i 30’erne forværres. Det medfører massefyringer, nedskæringer i pensioner og lønninger, ufrivilligt kortere arbejdstid og midlertidigt stop for betalt ferie. Thrift-planen fra 1920’erne, som opmuntrede medarbejderne til at spare op, letter nu byrden for nogle af medarbejderne. John Deere fortsætter med at gruppeforsikre de arbejdsløse, sænker lejen i selskabets boligpark og starter nye projekter, der skal skabe arbejde.


1933 Finanskrisen er næsten total. Omsætningen falder til $8,7 millioner. Skønt selskabet taber penge på det, forsøger John Deere at holde gældstyngede landmænd på benene så længe som nødvendigt, hvilket danner grobund for en udpræget loyalitetsfølelse blandt landmændene over for John Deere.


1934 Trods “depressionen” satser virksomheden fortsat på produktudvikling. Model "A" traktoren går i produktion. En lignende men mindre model "B" følger efter i 1935. De bliver de mest populære traktorer i selskabets historie og forbliver i sortimentet indtil 1952.

1935 John Deere, som er stærk i hjultraktorer, og Caterpillar, som er stærk i bæltetraktorer, indgår et samarbejde om at sælge hinandens produkter, især i Californien. Samarbejdet fungerer godt i starten, men båndene mellem de to producenter svækkes efterhånden, og i midten af 1960’erne ophører samarbejdet.

1938 Henry Dreyfuss, industriel designer, strømliner i samarbejde med Deere’s konstruktører traktormodellerne ”A" og "B". Fra da af bliver et attraktivt design et vigtigt element i John Deere's produkter på linje med maskinernes brugsværdi.

1939 Anden Verdenskrig begynder. Model "L" serie traktorerne, bygget på Wagon Works fabrikken i Moline, 1936 til 1946, oplever en kraftig stigning i salget, efter Henry Dreyfuss' design er gennemført.

1940 Ny mekanisering. De amerikanske bedrifter vokser, og antallet af folk, som arbejder i landbruget falder. Ved årtiets begyndelse er cirka 1,6 millioner landbrugstraktorer i brug, næsten det dobbelte af antallet i 1930.

1942 Charles Deere Wiman accepterer udnævnelsen til oberst i hæren. Burton Peek overtager midlertidigt posten som President i selskabet. Før han vender tilbage til Deere i 1944, leder Wiman kortvarigt hærens Farm Machinery & Equipment Division.

1943 Under krigen producerer Deere militærtraktorer, ammunition, flydele samt mobile vaskerier.

1945 Den traditionelle virksomhedsautoritet ebber ud, idet John Deere’s fabriksarbejdere organiseres i fagforening. Kollektive overenskomster erstatter den 105 år gamle tradition med at forhandle med medarbejderne individuelt.

1947 Den nye John Deere Dubuque fabrik bygger Model "M" traktoren. 2 år senere, udstyret med et bæltemonteret bogieunderstel, bliver "M" tilgængelig som bæltetraktor under betegnelsen "MC." Det bliver starten på “The Worldwide Construction Equipment Division”. Når der monteres et dozerblad foran, bliver det til en bulldozer.

1948 Deere Des Moines fabrikken forvandler ”sværd” til plovjern. En tidligere ammunitionsfabrik bliver nu sat til at producere bomuldsplukkemaskiner og redskaber til bearbejdning af jorden. De begynder også at producere traditionelle John Deere plove.

1949 Deere's første dieseldrevne traktor, model "R", går i produktion.

1953 Model “70” lanceres som den største traktor til rækkeafgrøder, der er set indtil dato. Først kørte den på benzin, men senere bliver det den første dieseldrevne traktor til rækkeafgrøder.

1955 William A. Hewitt udpeges som CEO (omtrent administrerende direktør) efter svigerfaderen Charles Deere Wimans død. Han vil stå i spidsen for selskabet de næste 27 år og bliver den sidste fra familien Deere, der gør det.

1956 Virksomheden går i retning af at blive en multinational koncern. Selskabet beslutter at bygge en samlefabrik i Mexico til produktion af små traktorer og køber aktiemajoriteten i en tysk fabrik, som producerer traktorer og høstmaskiner, og som også har aktiviteter i Spanien. I de følgende år starter selskabet desuden engagementer i Frankrig, Argentina og Sydafrika.

1958 John Deere Credit, som finansierer kundernes køb af John Deere’s maskiner, starter op.

1959 Selskabet lancerer model ”8010”, en dieseldrevet 215-hk stortraktor på 10 ton – den største traktor Deere nogensinde har bygget. Der sælges kun nogle få stykker. Den sovjetiske leder, Krushchev, besøger fabrikkerne i Des Moines.

1960 - 1989

1961 En ny traktor- og redskabsfabrik bygges i Rosario, Argentina. I Saran, nær Orleans, Frankrig, påbegyndes byggeriet af en ny motorfabrik. I Moline påbegyndes byggeriet af et Deere & Company administrationscenter.


1962 John Deere fejrer sin 125 års fødselsdag. Byggeriet påbegyndes af et produktudviklingscenter i Dubuque, Iowa. Selskabet køber aktiemajoriteten i South African Cultivators, en fabrik nær Johannesburg som producerer landbrugsredskaber.


1963 John Deere overhaler IH og bliver verdens største producent og leverandør af traktorer og redskaber til landbrug og industri. Selskabet går ind på markedet for plæne- og havetraktorer, som inkluderer diverse klippere og sneslynger.


1964 Deere & Company’s administrationscenter åbner. Centret er designet af Eero Saarinen og vil komme til at vinde mange priser for sin arkitektur. Virksomhedens mål og principperne bag de grundlæggende politikker og procedurer formuleres i "Green Bulletins."

1966 Et skelsættende år. Den samlede omsætning overstiger for første gang $1 milliard. Indtjeningen når op på $78,7 millioner. Salget af landbrugsmaskiner sætter rekord for 4. år i træk. Salget af maskiner til industri og erhverv stiger med rekordfart fra år til år. Salget af plæne- og havemaskiner stiger med 76%. Antallet af medarbejdere på verdensplan slår nye rekorder.

1967 Den første salgsafdeling for maskiner til industri og erhverv åbner i Baltimore.

1969 Virksomhedens overordnede omsætning stagnerer primært på grund af et fald i salget af landbrugsmaskiner. Aktiviteterne rundt om i verden ekspanderer, men giver ikke overskud. John Deere Insurance Group etableres.

1970 Deere omstrukturerer på ledelsesplan for at matche den voksende produktvariation. Der oprettes 3 grundlæggende driftsafdelinger: “Farm Equipment & Consumer Products”, USA og Canada; “Farm Equipment & Consumer Products”, øvrige verden samt “Industrial Equipment” dækkende hele verden.

1971 "Nothing Runs Like a Deere" gør reklame for snescootere, et nyt produkt fra John Deere Horicon Works. Sloganet kommer til at leve meget længere end snescootersortimentet, som sælges i 1984.

1972 4 nye "Generation II" traktormodeller med lukket førerhus—Sound-Gard kabine—sendes ud på markedet. Omsætningen af landbrugsmaskiner overstiger $1 milliard.

1974 Efterspørgslen efter John Deere produkter, især landbrugsmaskiner, fortsætter med at vokse, men virksomheden oplever kapacitetsproblemer og andre flaskehalsproblemer. Inflationen øger omkostningerne. Virksomheden påbegynder sit største ekspansionsprogram. Ved udgangen af 1979 har selskabet investeret over $1 milliard på nye fabrikker og produktionsfaciliteter.

1975 John Deere Davenport fabrikken i Davenport, Iowa, fremstiller komponenter til industrimaskiner.

1977 Aftale med den japanske producent Yanmar baner vejen for salget af små traktorer med navnet ”John Deere”. Der etableres et nyt produktudviklingscenter i Waterloo.

1979 Antallet af medarbejdere slår ny rekord med 65.392. Omsætninger når op på $5 milliarder, indtægten runder $310 millioner, det er begge rekorder.

1980 En 4-rækkers bomuldsplukkemaskine lanceres som den første på markedet. Tests i marken dokumenterer, at den vil øge førerens produktivitet med 85-95%.

1981 John Deere’s traktorfabrik i Waterloo er driftsklar. Den vinder en pris for på mest fremragende måde at udnytte computere i produktionen.

1982 Robert A. Hanson efterfølger Chairman William A. Hewitt.

1983 Alvorlig recession med galoperende inflation i 1970’erne hæmmer landmændenes og entreprenørernes lyst til og mulighed for at investere i nye maskiner. Forholdene på markederne er vanskelige op gennem det meste af årtiet.

1985 John Deere Health Care Inc. dannes. Dets datterselskab, Heritage National Healthplan, vokser ved århundrets udgang og bliver leverandør i sundhedspleje for over 700 arbejdsgivere og over 400.000 medlemmer i 5 amerikanske stater.

1986 En strejke på 163 dage i USA går hårdt ud over produktionen. Antal medarbejdere ved årets udgang ligger på 37.481, 43% færre end i 1979, da det toppede med 65.392. Resten af dette århundrede forbliver antallet af medarbejdere under 40.000.

1987 Deere fejrer sin 150 års fødselsdag. Fortsat dårlig indtjening på landbrugsbedrifterne og deraf følgende lavere omsætning for Deere medfører et nettotab på $99 millioner.

1988 Økonomien retter sig efter 6 års recession. I den periode måtte mange svagere bedrifter, forhandlere og virksomheder i branchen dreje nøglen om. Deere & Company’s omsætning stiger med 30% i forhold til 1987. Indtjeningen overstiger $315 millioner efter 2 år med tab. Det er ny rekord. Der etableres et joint venture med det japanske selskab Hitachi omkring produktionen af gravemaskiner i USA.

1989 Deere opkøber Funk Manufacturing Company, som laver drivlinjekomponenter.

1990 - I dag

1990 Hans W. Becherer, President i selskabet siden 1987 og øverste administrerende direktør siden 1989, vælges som bestyrelsesformand, efter at Robert Hanson har trukket sig tilbage.


1991 Driften af have/park-aktiviteterne i USA og Canada etableres som en selvstændig afdeling. Siden 1970 har dette område hørt under landbrugsmaskinerne. Selskabet opkøber SABO, en europæisk producent af plæneklippere.


1992 Man iværksætter et program, som skal opmuntre til at montere ROPS-førerværn og sikkerhedsseler på ældre traktorer. I 1966 introducerer John Deere det første ROPS førerværn til landbrugstraktorer på markedet, et patent som senere bliver frigivet til fri og gratis brug for alle på markedet. John Deere etablerer for første gang 8 strategiske forretningsområder.


1993 Nye 5000, 6000 og 7000 serie traktorer øger markedsandelen i Nordamerika og Europa. I konkurrence med 20 andre selskaber i Tyskland rykker Deere fra en 3. til en 1. plads i traktorsalg. Omsætningen for have/park runder for første gang $1 milliard


1995 Deere's flotte resultater viser, at Deere & Company er blevet en helt ny virksomhed på flere måder ifølge årsberetningen. Blandt de grunde der nævnes er: førende produktteknologi, stærk satsning på kvalitet, forbedret omkostningsstruktur og kapitalforvaltning.

1997 Omsætningen uden for USA runder $3 milliarder. Det er mere end hele selskabets samlede omsætning på tidspunktet lige omkring midten af 1970’erne. Selskabet køber en ejerandel i en kinesisk mejetærskerfabrik. John Deere Pavilion med imponerende interaktive maskinudstillinger åbner i Moline.

1998 Trods stilstand i landbrugssektoren sidst på året opnår John Deere et rekordsalg af landbrugsmaskiner. Virksomhedens nettoresultat runder for første gang $1 milliard. John Deere opkøber Cameco Industries, som producerer maskiner til høst af sukkerrør. Arbejdet påbegyndes på en ny traktorfabrik i Pune, Indien.

1999 Selv om 1999 på mange måder er en vanskelig udfordring på finansmarkederne, bliver året et gennembrud for John Deere. Selskabet opnår ikke kun en god indtjening på baggrund af en periode med ellers meget vanskelige vilkår, men viser samtidig at de seneste års bestræbelser på at skabe en koncern, som kan håndtere udfordringerne på verdensmarkedet, har været rigtige. “Special Technologies Group” oprettes.

2000 Hans Becherer trækker sig tilbage, og Robert W. Lane bliver ny administrerende direktør. Deere opkøber Timberjack, verdens førende producent af skovbrugsmaskiner. Deere åbner en ny traktorfabrik nær Pune, Indien. Deere åbner finansieringskontorer i Argentina og Brasilien. Deere får banklicens i Luxemborg. Det betyder, at John Deere Credit kan finansiere maskinkøb i hele Europa.

2001 “John Deere Landscapes” dannes via opkøbet af McGinnis Farms og Century Rain Aid.

2003 Gennem en aftale med den amerikanske byggemarkedskæde “The Home Depot” kan plænetraktorer og andre klippemaskiner nu sælges i rekordantal. John Deere’s små/varierende leverandørprogrammer modtog for første gang vurderingen "highly successful" fra USA’s forsvarsministerium. På baggrund af indtjeningen fra afdelingerne “Commercial & Consumer Equipment” og “Construction & Forestry Divisions” fordoblede selskabet indtjeningen i 2003. Salget af maskiner steg 14%.

2004 Rekordindtjeningen på $1,406 milliarder er mere end en fordobling af indtjeningen i 2003. Deere & Company meddeler, at de vil bygge en ny traktorfabrik i Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasilien. Fabrikken forventes at være klar til fuld produktion i andet halvår i 2006.

2005 Deere & Company åbner en samlefabrik til produktion af såmaskiner i Orenburg, Rusland, og etablerer et forhandlernet. Selskabet meddeler samtidig, at der er planer om at bygge et nyt informationsteknologisk supportcenter nær John Deere’s joint venture traktorfabrik i Pune, Indien. John Deere investerer i vindenergiprojekter i USA og opretter en ny vindenergiafdeling, som styres af John Deere Credit.

2006 De mange aktiviteter på verdensplan baner vejen for en rekordindtjening på $1,69 milliarder. Bestyrelsesformand og Chief Executive Officer (omtrent administrerende direktør) Robert W. Lane udnævnes til "årets CEO" af magasinet Industry Week. “John Deere Landscapes” bliver den største distributør af vandingsanlæg og andre produkter til planteskoler og landskabspleje i USA. John Deere Tianjin Works, en ny transmissionsfabrik i Tianjin, Kina, åbner.

2007 Deere & Company aktionærer godkender en 2-til-1 opdeling af aktier, så antallet af ordinære aktier stiger til 1.200 millioner. Deere opkøber en ny traktorfabrik i Ningbo, Kina. Deere & Company gennemfører opkøbet af LESCO Inc., en førende leverandør af produkter til plænepleje, landskabspleje, pleje af golfbaner samt til ukrudtsbekæmpelse. John Deere vælges af magasinet Ethisphere som værende blandt verdens 100 mest etiske selskaber.

2008 Deere & Company indgår joint ventures med producenter af entreprenørmaskiner i Kina og Indien. Deere meddeler, at de vil bygge et distributions-, reservedels- og uddannelsescenter i Rusland, et europæisk teknologi- og innovationscenter i Tyskland samt en marketingafdeling i Kiev, Ukraine. “John Deere Water” ekspanderer med opkøbet af T-Systems International og Plastro Irrigation Systems, som producerer produkter til kunstvanding.

2009 Samuel R. Allen udnævnes som John Deere's 9. Chief Executive Officer (CEO). En ny verdensomspændende model kombinerer teknologien, ekspertisen, salgskanalerne og investeringerne i “Worldwide Agricultural Equipment Division” og “Worldwide Commercial & Consumer Equipment Division”, så de samles i en enhed under navnet “Agriculture & Turf Division”. Der dannes et joint venture i Indien med Ashok Leyland Limited til produktion af gravemaskiner med dybdeske og 4-hjulstrukne læssere.

 

2010 John Deere ekspanderer på det europæiske marked og i CIS-landene med en række nye faciliteter. European Technology Innovation Center (ETIC) åbner i Kaiserslautern (Tyskland) med henblik på at blive et europæisk epicenter for udviklingen af intelligente løsninger og højteknologiske projekter. I Domodedovo, syd for Moskva, indvier John Deere en samlefabrik til produktion af stortraktorer, mejetærskere, skovbrugsmaskiner og bygge-/anlægsmaskiner. Den nye fabrik huser desuden John Deere’s eurasiske reservedelscenter.
 
2011 Med åbningen af et nyt dekonsoliderings- og pakkecenter i Bruchsal løfter John Deere effektiviteten og kapaciteten for sin reservedelsservice.  Som et svar på den hurtige vækst i John Deere’s maskinsortiment skal centeret hjælpe med at forbedre håndteringen og den hurtige ekspedition af forhandlernes ordrer.
 
2012 John Deere fejrer sin 175 års fødselsdag. Åbent Hus og diverse events på mange John Deere fabrikker og faciliteter fortæller om selskabets lange og succesrige historie. Året rinder ud med en samlet omsætning på $ 36,2 milliarder og et resultat på $ 3,1 milliarder.
 
2013 John Deere’s Region 2 (Europa, CIS, Nordafrika, Nær- og Mellemøsten) afholder en stor produktlancering for Agriculture & Turf Division i Berlin og Brandenburg. Deere & Company slutter af med et rekordår med en samlet omsætning på $ 37,8 milliarder og et nettoresultat på $ 3,5 milliarder.

Historien om John Deere, smed og opfinder, er tæt forbundet med opdyrkningen og udviklingen af Midtvesten i USA, et område som 1800-tallets nybyggere betragtede som håbets gyldne land. Siden 1837 har historien om selskabet John Deere været historien om mennesker, steder og produkter, som afspejler vores kerneværdier integritet, kvalitet, engagement og nytænkning.