• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / / Miljøvenligt arbejde

Miljøvenligt arbejde

Det er ikke noget nyt, at John Deere beskytter miljøet. Vi ved, at ansvarlig omgang med ressourcerne er vigtigt for vores virksomhed, medarbejdere, kunder og verden. Så vores stræben efter at beskytte miljøet afspejles naturligvis også i måden, vi driver virksomhed på. Vi er konstant på udkig efter energivenlige systemer, og systemer som bevarer luftens og vandets renhed og eliminerer eller reducerer spild. Og når vi investerer i nye produkter, teknikker eller ny teknologi, forsøger vi hele tiden at skabe en løsning, som er så miljøvenlig som overhovedet mulig.

Prioriteringer

Energi og drivhusgasser


Mål: at blive mere energieffektiv og reducere udledningen af drivhusgasser. John Deere iværksætte et energieffektivitetsprogram tilbage i 1972. I 2003 tilføjede vi så et verdensomspændende program til målrettet reduktion af drivhusgasser.

 

Resultat: Mellem 1972 og 2006 lykkedes det os at reducere vores samlede udledning af drivhusgasser med 63% pr. ton, som produceredes. For yderligere at kunne kontrollere udledningen af drivhusgasser i produktionen og identificere nye omkostningseffektive muligheder gik vi i 2007 med i Climate Leaders programmet, som det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) står bag.

 

Vi fastsatte et mål om at reducere selskabets globale udledning af drivhusgasser med 25% pr. dollar i indtægt i 2014.

 

Vand


Produktionsfaciliteter i områder med vandmangel har fastsat mål for reduktion af vandforbrug. Vandforbruget registreres på alle produktionssteder. Og for øjeblikket udvikler vi nye standarder og retningslinjer for opbygningen af nye produktionsfaciliteter med henblik på at sikre, at vandbesparende teknologi indgår i projekterne allerede i den tidligste designfase.

 

Design af John Deere faciliteter

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et internationalt anerkendt certifikationssystem for grønt byggeri. John Deere benytter LEED’s kriterier ved bygningen af nye faciliteter. Faktisk har adskillige af vores kontorbygninger modtaget anerkendelse fra LEED.

 

Også John Deere’s forhandlere har fokus rettet mod bæredygtige faciliteter. Et eksempel: De nyligt ombyggede forhandlerfaciliteter i Greensburg, Kansas. Forhandlerne bruger vindenergi som supplement til strømforsyningen, det har banet vejen for en LEED-guldvurdering. John Deere tilbyder professionel hjælp og vejledning til forhandlere, som ønsker at omlægge deres faciliteter til mere energirigtig og vandbesparende indretning.

Facilititeter

Vi stræber konsekvent efter bæredygtige løsninger og miljørigtig drift. Og vi følger op med at støtte og overholde stringente miljøkrav, hvor som helst i verden vi driver forretning, og vi overvåger nøje, at vores aktiviteter involverer så lille en miljøbelastning som muligt, og vi har en virksomhedspolitik om at undgå alt unødigt spild.

Miljøstyringssystem: Vores miljøpolitikker er integreret i alle selskabets aktiviteter på verdensplan via John Deere’s miljøstyringssystem. Systemet inkluderer et sæt dokumenterede processer til løbende styring og forbedring af virksomhedens miljøbelastning baseret på ISO14001 standarden. John Deere’s produktionsfaciliteter overalt i verden skal følge denne standard.

Sikring: Hvert år skal alle John Deere ledere af faciliteter til produktion og reservedelsforsyning fremvise dokumentation for deres bestræbelser på at reducere risici samt beskytte medarbejderne og miljøet. Alle produktionssteder inspiceres af eksterne kontrollanter – andre virksomhedsafdelinger af interne kontrollanter – for at sikre, at man overholder standarderne i John Deere’s miljøstyringssystem og myndighedernes lovkrav overalt i verden, hvor man opererer.

Når vi foretager opkøb af selskaber eller køber eller lejer faciliteter, foretager vi en omhyggelig vurdering af alle miljømæssige aspekter og risici. Nyopkøbte virksomheder gennemgår en formel process, som hurtigt skal integrere dem i John Deere’s miljøstyringssystem.

Vi har topprofessionelle miljøkonsulenter, som er eksperter i de komplekse lovmæssige og virksomhedsrelaterede forhold omkring alle miljøspørgsmål.

Vores ledere bevarer overblikket. Bestyrelsens selskabsstyringskomité modtager regelmæssige redegørelser vedrørende de forskellige strategier samt en briefing om situationen i relation til miljø, sundhed og sikkerhed. Og selskabets øverste ledelse, som inkluderer den administrerende direktør (CEO), modtager en redegørelse vedrørende vores strategi mindst en gang årligt – og oftere, hvis de beder om det. Rådet for miljø og bæredygtige produkter (The Executive Environment & Product Sustainability Council) sørger for opbakningen. De sørger for de menneskelige og økonomiske ressourcer til praktisk gennemførelse af de miljømæssige strategier og målsætninger.

Leverandører

John Deere arbejder på at være miljømæssig ansvarlig. Vi forventer, at vores leverandører gør det samme. Så med henblik på at være så miljøansvarlig som muligt foretrækker vi at samarbejde med leverandører, som har en sund forvaltning af ressourcerne. Vi har forskellige politikker, standarder, systemer og programmer, som kan kontrollere, at leverandørerne overholder vores krav til miljøansvarlighed. Det inkluderer, at leverandøren skal overholde et formelt adfærdskodeks vedrørende miljørisici og miljøbelastning.

 

En af de ting der lægges meget vægt på er genanvendelse. Da vores produktionsfaciliteter arbejder målrettet på at genanvende, så vidt der er muligt, for at reducere mængden af affald, forventer vi, at leverandørerne støtter op om den politik. Hvis de for eksempel sender os produkter i en emballage eller på paller, som ikke kan genanvendes, så kan vi ikke nå vores miljømæssige målsætninger. Heldigvis har vi alle et fælles ansvar for miljøet.

Resultater

Det perforerede metaldækken, som omgiver John Deere's bygning i Spanien John Deere’s faciliteter i Iberica, Spanien, er bygget med bæredygtige egenskaber

Det perforerede metaldækken, som omgiver John Deere's bygninger i Iberica, giver skygge til bygningen, men giver samtidig mulighed for, at frisk luft kan komme igennem.


John Deere's fabrik i Pune, IndienSolen kan bruges til at reducere udledningen af drivhusgasser

John Deere's fabrik i Pune, Indien, fik i 2009 et solvarmeanlæg og er hele tiden på udkig efter nye måder at reducere energiforbruget på.


John Deere Turf CareGenanvendelse som fast rutine

Turf Care har reduceret mængden af affald med over 80% i løbet af det seneste år fra 21 kg affald pr. ton produktion til kun 3,6 kg.



John Deere's fabrik i Zweibrücken Vi fuldender genbrugscirklen

Det nye fabriksgulv hos John Deere Zweibrücken Works er lavet af brugte kabelhylstre.

Målinger

Hvordan gør vi? Vi er stolte over at kunne dokumentere vores opbakning omkring miljøet og vores fremskridt mod fastsatte mål med tørre tal. Se engang.

Farligt affald Affald i alt
Normaliseret udledning af drivhusgasser Absolut udledning af drivhusgasser