• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / / Hungersnød

Hungersnød

Vores mål: at hjælpe med at udrydde sult i verden. Det er grunden til at John Deere’s fond støtter udviklingen i landbruget i retning af bæredygtig fødevareproduktion og økonomisk vækst i udviklingslandene. I 2005 blev løsninger til bekæmpelse af verdens sultproblemer et af fondens fokusområder. Og i 2008 begyndte vi at arbejde med Opportunity International, som giver små landbrug og små erhvervsdrivende i Afrika mulighed for adgang til finansielle ydelser. Vil du vide mere? Se fanebladene nedenfor:

KickStart

Mange landmænd i Kenya, Tanzania, Mali og Burkina Faso lever i fattigdom og kæmper hårdt for at opdyrke ganske små stykker land. KickStart giver dem håb.

Dette program udvikler og sælger maskiner og udstyr til lavpris såsom vandingspumper til fattige bønder. Denne lille investering kan ofte gøre forskellen mellem knapt at kunne dyrke nok til at brødføde en familie og at dyrke nok til at drive en rentabel bedrift. Ved udgangen af 2010 havde KickStart hjulpet over 100.000 familier (ca. 500.000 personer) med at starte en rentabel landbrugsbedrift. Disse familier nyder i dag godt af økonomisk stabilitet. Og de er desuden i stand til at levere ernæringsrige fødevarer til mennesker i deres lokalsamfund.

I 2005 og igen i 2008 ydede John Deere Foundation 3-årige donationer til KickStart på $3 millioner. Takket være John Deere’s hjælp kan KickStart levere pumper til disse landmænd til en pris, de kan betale.

World Food Prize

John Deere Foundation yder årlig støtte til World Food Prize. Denne internationale pris gives til den, som har ydet et betydeligt bidrag til at forbedre fødevarekvaliteten, fødevareudbudet eller fødevaretilgængeligheden. World Food Prize organisationen er en førende organisation internationalt i at fremme forskning og samarbejde med henblik på at udrydde sult og udvikle og forbedre menneskers vilkår.

For at gøre yderligere opmærksom på prisen har organisationen etableret 2 programmer for studerende:

Global Youth Institute
Global Youth Institute er en 3-dages konference, som skal hjælpe gymnasieelever til at få en bedre forståelse af verdens sultproblemer. De deltagende studerende skal udføre et stykke forskningsarbejde og skrive en opgave.

Borlaug-Ruan Scholarships
Borlaug-Ruan International Internship programmet går ud på at sende dygtige studerende til centre for landbrugsforskning i Afrika, Asien og Latinamerika hver sommer for at arbejde med videnskabsfolk omkring forskningsprojekter vedrørende sult og udvikling af landbruget og lokalsamfundene.

FRB

Vi støtter Foods Resource Bank (FRB). Det betyder, at vi kan gøre en stor indsats gennem en enkelt organisation. Sådan arbejder FRB:

 

I USA gennemføres vækstprojekter, hvor man dyrker afgrøder eller frembringer andre landbrugsprodukter. Indtægterne herfra gives til 15 FRB-medlemsorganisationer på verdensplan. De hjælper så enkeltpersoner eller små grupper, som ønsker at etablere et landbrug eller anden virksomhed inden for landbruget. Mange af disse bedrifter eller virksomheder arbejder i nogle af verdens fattigste områder. Og formålet er enkelt: det handler om at producere fødevarer nok til at brødføde hele lokalsamfundet; mad nok at dele ud af, eller bytte, eller sælge, så man kan købe medicin og etablere staldbygninger og sende børnene i skole. Arbejdet skal i sidste ende resultere i, at de enkelte personer og deres lokalsamfund kan blive selvforsynende med fødevarer og andre vigtige fornødenheder

HNGR

Human Needs & Global Resources (HNGR) programmet blev grundlagt på Wheaton College (Wheaton, Illinois) i 1976. Programmet hjælper studerende med at forstå de udfordringer folk i de fattigste dele af verden står overfor. Disse udfordringer inkluderer: fattigdom, sult, isolation, lavt udviklingsniveau, samfundskonflikter, økologiske katastrofer og problemer med sundhed og helbred.

 

HNGR kombinerer skolestudier med studier i marken. De studerende skal hjælpe de fattige med at opnå et godt, trygt og produktivt liv. Siden programmet startede op har over 600 studerende deltaget i HNGR studier i 63 lande verden over.

Opportunity International

Opportunity International har som primært formål at hjælpe de arbejdende fattige. Organisationen yder små lån til driftige personer, så de kan starte eller udvide en virksomhed, udvikle en fast intægt, brødføde deres familie og skabe jobs for andre.

 

Opportunity International tilbyder også indlån, mikroforsikringer, erhvervsuddannelse og andre serviceydelser til 1,1 millioner mennesker i 28 udviklingslande.

 

I 2008 ydede John Deere Foundation organisationen en donation på $1,26 millioner. Disse midler vil hjælpe med at skabe mikrofinansiering for landmænd og andre fødevareproducenter samt for distributionsbranchen. Målet – at skabe en vedvarende ramme i Malawi og Mozambique for større fødevareproduktion, større fødevareudbud på de lokale markeder samt familieindkomst til køb af fødevarer. Ved udgangen af 2011 forventes donationen at have haft en økonomisk effekt på $10,6 millioner, som hjælper tusindvis af landmænd og andre fødevareproducenter samt fødevarehandlende. Den ekspanderende virkning er et resultat af Opportunity International's forretningsmodel. Hver gang en klient tilbagebetaler et lån, bliver pengene lånt ud igen til andre. Penge på klienternes indlånskonti giver også mulighed for flere udlån.