• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / / Produktsikkerhed

Produktsikkerhed

De som arbejder med jorden eller dens produkter – landmænd, maskinstationer, entreprenører, skovarbejdere, haveejere, greenkeepere – ved, at når de drejer tændingsnøglen på deres John Deere maskine, påtager de sig et stort ansvar. Ansvaret for deres og andres sikkerhed. Det er hårdt arbejde at arbejde med jorden, og det kan være farligt.

Det er et teamwork at minimere risikoen for ulykker.

Hvis du arbejder med eller omkring en maskine, så er du en del af det team. Føreren af maskinen skal vide præcist, hvordan den skal betjenes korrekt. Føreren skal læse instruktionsbogen omhyggeligt. Spørg din John Deere forhandler om instruktion af maskinførere, mulighed for professionel vejledning, kurser, sikkerhedsprogrammer etc. Vær forsigtig. Vær fortrolig med sikkerhedsudstyr og sikkerhedsfunktioner, hvordan de bruges, hvordan de kan hjælpe dig. Og du skal være meget opmærksom på, hvem eller hvad du har omkring dig, når du arbejder.

 

Og vi er naturligvis også en vigtig del af dette teamwork. Vi tager produktsikkerheden meget alvorligt, når vi designer og bygger vores produkter. Faktisk er John Deere førende på verdensplan, hvad angår udviklingen af maskinernes sikkerhedsstandarder For eksempel kan nævnes førerværn (ROPS), lygter og visuelle markeringer på landbrugsmaskiner, automatiske styresystemers sikkerhedsfunktioner, avancerede elektriske/elektroniske sikkerhedsfunktioner, sprøjteteknologi med avancerede sikkerhedsfunktioner, avancerede sikkerhedsfunktioner på klippemaskiner og plæne- og havetraktorer.

Hos os er produktsikkerheden i top

Vi er opmærksomme på selv den mindste detalje. Det er selve nøglen til maksimal produktsikkerhed. På alle vores fabrikker har vi et produktsikkerhedsudvalg, som skal sikre produkternes forbedring og udvikling på det sikkerhedsmæssige område. De sørger for, at der gennemføres omfattende sikkerhedstests og kontroller af alle produkter. Vi har desuden en overordnet produktsikkerhedsafdeling, som arbejder tæt sammen med produktsikkerhedsudvalgene specielt omkring udviklingen af produkternes teknologi. Projekterne koordineres mellem fabrikkerne. Udviklingsprocesser og sikkerhedstests er ensartede og effektive. Sikkerhedsafdelingen sørger desuden for, at fabrikkerne er fuldt opdaterede, hvad angår branchens højeste sikkerhedsniveauer.

Instruktion og uddannelse af forhandler og bruger

John Deere Simulators
Selv erfarne førere har brug for uddannelse og instruktion. Derfor kan vi tilbyde simulatorer, hvor man kan træne brugen af store landbrugs-, entreprenør- og skovbrugsmaskiner. For eksempel har vi for nylig fået simulatorer, hvor man kan træne brugen af frontlæssere, mejetærskere, gravemaskiner, skovningsmaskiner og udkørselstraktorer.

 John Deere har også udviklet andre kilder til sikkerhedsinstruktion såsom videoer, brochurer og vejledninger. Vi kan tilbyde omfattende træningsprogrammer for professionelle maskinførere. Der følger en sikkerheds-DVD med alle nye plæne- og havetraktorer. Og vi har produceret en række TV-programmer om sikkerheden ved brug af maskiner til havearbejdet.