• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / / Sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed på arbejdspladsen

John Deere stræber efter at skabe en sikker arbejdsplads. Det har resulteret i, at John Deere anerkendes som en af de førende virksomheder på dette område. Men vores fokus på sikkerheden rækker videre end det. Vi har fokus rettet mod alle medarbejderes helbred og trivsel … både på og uden for arbejdspladsen. Fordi vores medarbejderes helbred og trivsel har betydning for deres egne præstationer og for deres kollegers præstationer. Derfor forsøger John Deere at øge alle medarbejderes helbred og trivsel gennem helbredsvurderinger, uddannelse og opbakning.

Optimale arbejdsforhold

Sikkerheden er vores allesammens ansvar. Den er en del af alles job hos John Deere. Det særlige ved John Deere er, at vi konstant arbejder på at reducere risikoen ved at fokusere på potentielle problemer, før nogen kommer til skade.

Nøglen til John Deere’s succes er vores altid arbejdende sikkerhedsteams “Continuous Safety Improvement Teams”. Vi har over 250 teams i USA og over 1.000 på verdensplan. På alle John Deere fabrikker arbejder teammedlemmerne – teknikere, ingeniører, ledelse – sammen om at etablere lokale målsætninger, foretage risikovurderinger, udarbejde anbefalinger og følge arbejdet til dørs med reelle godkendte forbedringer. Hundredvis af sikkerhedsprojekter gennemføres hvert år til glæde for alle medarbejdere i hele koncernen.

Alle John Deere fabrikker har sikkerhedsmålsætninger. Det er en vigtig del af ledelsesopgaven. Men det er ikke nok at have målsætninger. Også alle medarbejderne skal bakke op om disse sikkerhedsmålsætninger. Og de specificerede parametre til at måle fremgangen indrapporteres hver måned.

Resultatet? Ændringer af fabriksgulvene, mere ergonomiske arbejdsstationer og forbedret uddannelse, instruktion og sikkerhedskommunikation har reduceret antallet af arbejdsulykker. Faktist fortsætter John Deere’s fabrikker med at være blandt verdens sikreste. Ud af 116 John Deere lokationer kunne de 69 melde, at de i 2010 ingen ulykker havde, som medførte indstilling af arbejdet. Og 34 af dem har passeret 1.000.000 timer uden ulykker, som krævede indstilling af arbejdet. Det viser, at alle John Deere medarbejdere bakker op om sikkerheden overalt på arbejdspladsen.

Sundhed og velvære

Programmer for sundhed og velvære er faste indslag i John Deere's daglige aktiviteter. Risikovurdering og coaching hjælper medarbejderne med at bevare, forbedre og kontrollere deres personlige helbreds- og arbejdssituation.

Mange John Deere fabrikker har ansat eksperter i sundhed og virksomhedshygiejne, som skal evaluere potentielle skadelige materialer, håndtere skader og sygdom blandt medarbejderne og sikre korrekt og fortrolig medicinsk kommunikation.

John Deere har desuden fastlagt procedurer til håndtering af ekstraordinære sundhedsrisici såsom pandemier. Fabrikker og andre John Deere produktionsenheder har lokale beredskabsplaner.

Sådan er det på John Deere fabrikker i hele verden. Vi har iværksat sundhedsprogrammer, som skal varetage specifikke og skiftende problemstillinger fra land til land, fra kultur til kultur.

Sådan måler vi det

Sammenlignet med andre maskinproducenter er John Deere førende, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen. Og vi har faktisk arbejdsskadetal, som ligger under, hvad der er almindeligt selv i lettere industrisektorer, som ikke har med maskinproduktion at gøre.

 

John Deere sikkerhedsskemaer

Priser

John Deere fabrikkerne modtager jævnligt priser og anden anerkendelse for deres høje sikkerhedsniveau.

I 2010 vandt John Deere fabrikker i USA 43 “Occupational Excellence Achievement Awards” fra National Safety Council.

“Occupational Excellence Achievement Award” er en anerkendelse af fabrikker eller produktionsenheder, som kan fremvise tal for arbejdsskader og sygdom, som ligger under halvdelen af gennemsnittet for organisationer i deres standardindustriklassifikation (lignende industriforetagender), og som ikke har fatale ulykker i løbet af året. Tallene er beregnet af Bureau of Labor Statistics og er baseret på tal fra 2009.

National Safety Council er en almennyttig public service organisation. John Deere har været medlem af NSC i over 80 år og har modtaget over 1.100 sikkerhedspriser siden National Safety Council startede deres program.