• (andre lande)
 • |
 • Forhandlere
/ / / Specialværktøj

Specialværktøj

A. Komplet sæt

Specialværktøj

John Deere kan tilbyde en række forskellige specialværktøjer til finere græspleje. Værktøjet kan bestilles i en praktisk opbevaringsboks som et samlet sæt.


Golfværktøjssæt, 8 stk.

  Dette værktøj er inkluderet i sættet med golfværktøj, og det kan bestilles separat via de viste reservedelsnumre:
 • Måleværktøj, 2 stk.: Prismemåler måler græssets højde på greenen med stor præcision. Separat værktøj til at måle klippehøjden på fairway, rough eller semi-rough
 • Groomer-Gage (metrisk): Robust præcisionsmåleinstrument, som giver dig mulighed for at justere groomerdybden eller vertikalskærerdybden med stor præcision
 • Accu-Gage (metrisk) Robust præcisionsmåleinstrument, som giver dig mulighed for at justere klippehøjden på greenklippere
 • Kontrolværktøj til ruller: Værktøj til parallelkontrol af bagrulle. Til greenklippere eller andre klippere
 • Hastighedsmåler til greens: Måler boldens hastighed på greenen via USGA-standardiseret metode
 • Sample Pro kontrolværktøj: Sample Pro fjerner et tværsnit af jorden 152 mm dybt, 64 mm tykt, som du efterfølgende kan kontrollere
 • Boks (tom): Kun boksen uden værktøj

B Accu-Gage

Accu-Gage (analog)

Accu-Gage (analog)

Accu-Gage er et præcisionsmåleinstrument, som giver dig mulighed for at justere klippehøjden på greenklippere eller andre præcisionsklippere med stor præcision. Ved at tilføje en skiveindikator eller digital indikator er det muligt at måle ekstremt præcist ved underknivens skær (ned til 0,01 mm). Det eliminerer praktisk talt fejl, når føreren skal foretage indstillinger på maskinen.

Den analoge Accu-Gage kan nulstilles, ved at du drejer skiven – vejledning medfølger.


Accu-Gage (digital)

Accu-Gage (digital)

Den digitale Accu-Gage kan skifte mellem imperiske og metriske måleenheder via en knap foran på måleren. Der er også en knap til at nulstille måleren og en knap til tænd/sluk. Som vist på billedet til venstre, holdes værktøjet på plads i forhold til underkniven ved hjælp af en magnet, så det er endnu lettere at foretage præcise justeringer. Det kan dog ikke anbefales, at man stoler for meget på magneten – det bedste er at få enheden placeret på en arbejdsbænk! Målerens batterilevetid er cirka 12 måneder, alt afhængig af hvor meget den bruges. Ekstra batteri (type CR2032) er inkluderet.

Accu-Gage leveres i en robust bærbar boks, som kan låses.

 

Sådan fungerer det
Sådan fungerer det

Når du har indstillet basisstangen på tværs af rullerne på din klipper, skal du blot trykke målerens indikatorstang ned og fastgøre knappen på underkniven. Den nøjagtige klippehøjde kan nu aflæses på displayet.


  Accu-Gage værktøjets egenskaber
 • Du kan foretage finjusteringer, mens måleren sidder på klipperen. Du aflæser blot måleren, mens du drejer på justeringsknappen
 • Målinger foretages på underknivens forkant, uanset hvor meget den er slidt
 • Du undgår den gammeldags og upræcise metode med justeringsstang, hvor du skulle ”føle” dig frem
 • Du kan måle dig frem til defekt forrulle, bagrulle og underkniv
 • Passer til alle greenklippermærker, både ridere og skubmodeller
 • Fungerer på både rillede og glatte ruller
 • Udlæsningspræcision på ned til 0,01 mm

C. Groomer-Gage

Groomer-Gage

Groomer-Gage er et måleinstrument, som giver dig mulighed for at justere groomerdybden med meget stor præcision.

Samtidig vil Groomer-Gage beskytte groomerens drivlinje mod overbelastning på grund af for dyb indstilling. Groomer-skiver produceres ikke efter samme høje tolerancer som klippecylinderen, og det kan betyde, at der er ”høje punkter” på skiverækken. Højeste punkt udgør den dybeste groomerdybde. Hvis ikke der tages højde for dette ved indstillingen af groomeren, vil drivlinjen blive overbelastet, når den arbejder – dette vil reducere drivlinjens levetid betydeligt. Groomer-Gage leveres i en robust bærbar boks, som kan låses.

 

  Sådan fungerer den
 • Groomerdybden indstilles ved at placere Groomer-Gage stangen på for- og bagrulle og dreje groomerbladene vinkelret på stangen
 • Indikatorstangen skubbes derefter op, indtil indikatorblokken berører groomerbladene. Herefter kan måleren aflæses præcist
 • Du kan nu tjekke, om der er for høje punkter ved med hånden at rotere groomeren, mens Groomer-Gage glider på langs af groomeren
 • For at undgå overbelastning af drivlinjen skal den ønskede groomerdybde indstilles baseret på et højt punkt

D. Følelære

Følelæren bruges til at indstille mellemrummet mellem klippecylinder og underkniv. Det er vigtigt, at din cylinderklipper er justeret helt rigtigt, hvis du vil opnå et optimalt resultat. Hvis klippecylinderen og underkniven sidder for tæt, vil de berøre hinanden. Det medfører et voldsomt slid og unødvendig overbelastning af drivsystemet. Følelæren kan hjælpe med at sikre, at føreren ikke kommer galt afsted. Følelæren er 30 cm lang, så hænder og fingre kan holdes på sikker afstand af klipperdele. Længden gør det også lettere at nå svært tilgængelige steder. Følelæren tilbyder to tykkelser – 0,001” og 0,002” – så føreren kan justere John Deere klippecylindrene som anbefalet i instruktionsbogen.


  Følelære
 • 0,001” følelære. Bruges til at indstille afstanden mellem cylinder og underkniv på greenklippere og 22M enheder
 • 0,002” følelære. Bruges til at justere afstanden mellem cylinder og underkniv på John Deere ESP klippeled

E. Måling af græshøjden

Dette sæt indeholder to stykker værktøj, som den professionelle greenkeeper kan bruge til at måle græssets højde med stor præcision. Nedenfor kan du finde nærmere informationer om værktøjerne, og hvordan de bruges.

F. TurfChek

TurfChek Ι

TurfChek

TurfChek I indeholder en prisme, der måler græssets højde på en plan overflade såsom en green. Du kan således måle forskellige klipperes (og klippeleds) klippehøjde. Du kan let kontrollere virkningen af forskellige faktorer såsom næringsstoffer, ændringer i temperaturen og vandingsintensiteten, og når du kan måle græshøjden, kan du let følge væksthastigheden. Den benyttes især til at kontrollere greenklipperens klippepræstation, idet du tjekker, om der er uoverensstemmelser mellem den valgte klippehøjde og den faktiske klippehøjde. Takket være prismens forstørrelsesegenskaber kan du også kontrollere klippekvaliteten. Du kan for eksempel tjekke om klipperen river græsset over frem for at skære.

 

  Sådan fungerer det
 • Instrumentet indstilles i forhold til det udvalgte klippede græs. Herefter kan græssets længde aflæses på den metriske skala.
 • Ved at placere TurfChek I i overlappet mellem to ture, eller to enheder, kan du sikre dig, at klippehøjden er helt ensartet.
 • Du kan nu rotere TurfChek I gennem 90° og se efter “vaskebræt” tendenser, som skyldes for lav klippefrekvens.
 • TurfChek I er mest effektiv på greens, men kan også bruges på andre tætklippede områder.

TurfChek II

TurfChek II

TurfChek II giver dig mulighed for på en hurtig og enkel måde at måle klippehøjden og klipningens ensartethed på større græsarealer.

 

Sådan fungerer det
Instrumentet har to forlængede punkter og fire sektioner med savtænder på brugssiden. Pres de to forlængede punkter ned i jorden, indtil de fire sektioner med savtænder berører jordoverfladen. Den "sløve" ende af savtandsdelen udgør basislinjen for måleskalaen. De kommer i kontakt med græslagets nederste dele. Skalaen kan aflæses både metrisk og imperisk. Dette er et enkelt instrument, som kan hjælpe dig med at fastholde den samme klippehøjde fra dag til dag.