• (andre lande)
 • |
 • Forhandlere
/ / / Kerner

Kerner

Kerner er en vigtig del af renoveringsprocessen. De returnerede kerner betyder, at John Deere kan understøtte og bevare en maskines produktivitet. John Deere Reman gør brug af et variabelt kernekreditsystem, afhængigt af kernens tilstand, og kreditten afhænger af den enkelte produktlinje. Tal med din lokale forhandler for nærmere oplysninger.

Returnering af kerner er også en del af John Deeres tiltag på miljøområdet, der bl.a. omfatter genbrug, bevarelse af ressourcer, forebyggelse af forurening og bevarelse af energi.

Hvad er kernematerialer?

 • Kerner er defekte materialer.
 • Kerner er brugte dele.
 • Kerner er affald og lossepladsmateriale.
 • Kerner er det nye materiale til renovering.


Hvordan sparer kernematerialer penge?

 • Kerneværdi lægges til delens pris for at sikre, at den returneres.
 • Kerneværdien går ikke tabt, når delen returneres.
 • Kerneværdien returneres, når delen returneres.
 • Kerneværdien går tabt, når dele ikke returneres.
 • Indvinding af kerner betyder mindre ressourceforbrug til produktion af nye kerner.

 

Hvad er værdien af kernemateriale?

 • Kernemateriale bruges som råmateriale til renoveringsprocesser og er derfor vigtigt for at fremme værdiargumentet for renovering med tilbud til kunderne om billige serviceløsninger.
 • Indvinding af kernemateriale sikrer, at de brugte originaldele ikke ender hos konkurrenterne. Hvis kernedele sælges på markedet, konkurrerer de med John Deere og forhandleren.
 • Kernematerialer reducerer ressourceforbruget ved at reducere behovet for minedrift, forarbejdning, smeltning, støbning og fremstilling af nye dele.

PRODUKTBROCHURE

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I...

*Produktfunktioner kan blive ændret. Kontakt din lokale forhandler for nærmere oplysninger.