• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / Emissionsniveau

Emissionsniveau

Bestræbelserne på at reducere emissionsniveauet

Alle motorer – diesel, benzin, propan og naturgas – frembringer udstødning med kulilte (CO), kulbrinte (HC), partikelformigt materiale (PM) og kvælstofilte (NOx). For at imødegå det stadigt større fokus på sundhed og miljø er myndighederne i Europa, Japan og USA blevet enige om at vedtage regler for emissionsniveauet både for almindelige køretøjer til landevej og for nylig også for dieseldrevne køretøjer til landbrug og industri.

De første regler for dieselmotorer til landbrug og industri på over 37 kW (50 hk) blev introduceret i 2001 (trin I). Derefter fulgte strengere regler (Trin II og de nuværende Trin III A) med indfasningsordninger fra 2002 til 2008. Trin III B kravene vil blive implementeret mellem 2011 og 2013.

EU-krav vedr. emissionsniveauet for ikke-vejgående motorer på 37-560 kW (50-760 hk)
Skiftet til trin III B reglerne er uden tvivl det mest drastiske indtil dato. Reglerne kræver en reduktion af partikeludledningen (PM) på 90% og en reduktion af kvælstofilte (NOx) på 50%.
Trin IV reglerne vil kræve, at niveauet for udledning af PM og NOx reduceres til noget nær nul senest 2015.