• (andre lande)
  • |
  • Forhandlere
/ / / John Deere løsningen

John Deere løsningen

John Deere's løsning: Råstyrke + Effektivitet

John Deere var en af de første motorproducenter, som udnyttede teknologien med kølet recirkulation af udstødningsgas (EGR) og variabel geometrisk turbolader (VGT) til landbrugsmaskiner. Vores enorme erfaringsgrundlag dannede basis for udviklingen af vores Trin III B PowerTech motorer. Det betyder, at vi har kunnet optimere mange vigtige detaljer såsom brændstofeffektiviteten, koldstartegenskaber, transient reaktionstid, ekstra kraftforøgelse, spidsmoment og drejningsmoment ved lave motoromdrejninger.
For at kunne opfylde emissionskravene er vores Trin III B PowerTech motorer udstyret med et udstødningsfilter, som indeholder en dieseliltnings-katalysator (DOC) og et dieselpartikelfilter (DPF).

Trin III B PowerTech motorteknologi
 Trin III B PowerTech motorteknologi
John Deere Trin III B PowerTech motorplatformen har kølet recirkulation af udstødningsgas (EGR) til reduktion af NOx-gasser og et avanceret DOC + DPF udstødningsfilter til reduktion af partikelformige stoffer.
VGT: Variabel Geometrisk Turbolader
John Deere’s VGT afpasser mængden af recirkuleret udstødningsgas, som blandes med frisk luft. En ekstrem præcis elektronisk styreenhed åbner og lukker vingerne i turboladeren optimalt i overensstemmelse med motorens belastning og hastighed. Den optimerede luftgennemstrømning giver et øget boost, mens drejningsmomentet ved lav hastighed, spidsmomentet og brændstoføkonomien opnår et maksimalt niveau.

Se VGT animation

HPCR: Højtryks-brændstofsystemet CommonRail
Højtryks-brændstofsystemet CommonRail kontrollerer konstant vigtige brændstofindsprøjtningsfunktioner såsom tryk, timing og varighed. HPCR sikrer øjeblikkelig afpasning i forhold til varierende belastning, mens drejningsmomentet ved lave omdrejninger forbedres.

Se HPCR animation

EGR: kølet recirkulation af udstødningsgas
EGR køler og blander afmålte mængder af kølet udstødningsgas med frisk luft for på den måde at sænke de højeste forbrændingstemperaturer og reducere udledningen af kvælstofilte (NOx).

Se EGR animation

DOC + DPF: Dieseliltnings-katalysator + dieselpartikelfilter
Under normale driftstemperaturer bearbejder DOC’en udstødningsgasserne så mængden af kulilte, kulbrinte og visse partikelformige materialer reduceres. Nedstrøms-DPF’et tvinger herefter udstødningsgasserne gennem porøse kanalvægge, hvorved de resterende partikelformige materialer opfanges. De opfangede partikler iltes herefter inde i DPF’et gennem en selvaktiverende renseproces kaldet passiv regenerering, der benytter den udstødningsvarme, der dannes under normale driftsforhold.

Se DOC+DPF animation